Rust

Het tegenkomen van deze rune is een erkenning voor de lange weg die je al hebt afgelegd. Wees dankbaar voor de innerlijke rust die je verkregen hebt. Vroeger wisten we deze plek van rust en vrede nauwelijks te vinden. Innerlijke rust geeft ook aan hoe dicht je bij het Ultieme bent gekomen. 

Innerlijke rust is als een fruitboom wiens wortels alle runen met elkaar verbinden. Eerlijkheid leidt tot Rust, wat weer gevolgd wordt door Geduld. Rouw, Woede en Angst worden opgelost door Rust, terwijl Vertrouwen en Geloof opbloeien door de aanwezigheid van innerlijke Rust. 

Innerlijke rust woont in elk wezen; neem de tijd om elke dag tot rust te komen en voel hoe heerlijk dat is. Probeer vertrouwd te raken met dat gevoel van rust in je dagelijks leven. Zonder innerlijke rust zal pijn moeilijk verdwijnen, terwijl alles mogelijk is zodra je jouw plekje met innerlijke rust hebt gevonden. 

Als je nog geen rust gevonden hebt, en je holt nog steeds maar door en maar door, ontkennend dat het niet goed met je gaat, vraag dan om raad en de kracht om je leven moedig te leiden. Als je het gevoel hebt je innerlijke rust te verliezen, weet dan dat je door meditatie of gebed kunt vragen of het weer hersteld wordt.

Doe even een pas op de plaats en bedenk jezelf dat je boven alles je leven moet leiden van dag tot dag, één ding tegelijk. De boodschap van deze rune is eigenlijk heel eenvoudig: Serenity is a practice. Therefore practise serenity! 

De schoonheid en de kracht van innerlijke rust zijn heel goed onder woorden gebracht door Reinhold Niebuhr. Deze woorden worden over de hele wereld dagelijks gelezen en uitgesproken:

God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.

In deze woorden zitten alle elementen van de Ultieme Liefde. Want, wanneer je rust toelaat in elke dag en elke nacht, ben je echt bezig een beter mens te worden.

Runen Stenen – een orakel?