Runen Stenen – een orakel?

“There is no such thing as unbelief. It’s just a matter of what you believe in”
– John Robert Stevens –

Al eeuwen lang zijn de runen, een alfabet van de Germanen en de Noormannen, omgeven door mysterie. Volgens overlevering heeft de Noorse God Odin, de runen aan de mensheid gegeven. Onder geleerden bestaat er onenigheid over het eerste gebruik van de runen in West-Europa. Het varieert van 1300 tot 150 jaar voor Christus, maar met zekerheid kan gezegd worden dat in 98 voor Chr. de Romeinse historicus Tacitus een beschrijving gaf van het gebruik van runen als orakel. De runen werden door handelaren, avonturiers, strijders, krijgers en zelfs missionarissen verspreid over Europa. Tussen 800 en 1200, het tijdperk van de Vikingen, waren de runen het wijdst verspreid. Met de ondergang van de Vikingen verdwenen ook de runen, vooral omdat de Christelijke kerk het niet eens was met het gebruik van de runen als een orakel. In 1639 werd het gebruik van runen zelfs officieel verboden. Steeds vaker duiken ze tegenwoordig weer op en worden ze gewaardeerd voor wat ze werkelijk zijn: een band met het ongrijpbare, het hogere, hoe men dit ook wil noemen.

Het woord orakel komt uit het Latijn, van orare, wat spreken of bidden betekent, maar vooral een boodschap van het ongrijpbare, een hoger medium. Overal en altijd kunnen ‘boodschappen’ zich voordoen: bijvoorbeeld figuren in wolken of water, kerven in een boomstam of een steen en zijn zichtbaar voor iedereen die ze wil zien of horen. Zelfs christenen werken soms op deze manier met de bijbel, door het boek op een willekeurige bladzijde open te slaan en raad te krijgen door het lezen van de desbetreffende pagina. Of je nu in God, Allah, Krishna, Brahman, de Tao, de Natuur, het Bovennatuurlijke, het onderbewuste of jezelf gelooft, het gebruik van de runenstenen helpt een ieder met het leven van het leven. Het biedt raad, advies en hulp in het dagelijks leven en is als het ware de stem van je onderbewustzijn en het geweten: een soort faxmachine van jezelf!

Hoe werkt dit fenomeen eigenlijk? Stel je even voor dat  tegen zit, je voor een belangrijke beslissing staat en je de raad van een goede vriend nodig hebt, maar zowel je vrienden, als je dokter of therapeut, zijn in geen velden of wegen te bekennen, doe dan het volgende:
Pak het zakje met runenstenen en haal er 1 steen uit. Bekijk de afbeelding en zoek in een boek de betekenis op. Je zult zien dat wat de moeilijkheden ook zijn, de betekenis van deze steen je zullen helpen met je huidige situatie. Het boek: The Healing Runes, tools for the Recovery of Body, Mind, Heart and Soul van Ralph H. Blum and Susan Loughan (ISBN 1-85906-054-4) is betaalbaar en heel goed leesbaar voor iedereen en de runen die erbij zitten zijn werkelijk schitterend!

bol.com Partner

Het alfabet bestaat uit 24 tekens en 1 blanco steen: de ultieme waarheid of hoe je “The Divine” ook wilt noemen. De 24 tekens vertegenwoordigen:

  1. Onschuld
2. Vertrouwen
3. Schuldgevoel
4. Rouw/Verdriet
5. Dankbaarheid
6. Liefde
7. Schaamte
8. Geloof
9. Ontkenning
10. Grenzen
11. Eerlijkheid
12. Rust 

 13. Geduld
14. Acceptatie
15. Moed 
16. Meditatie
17. Vergeving
18. Humor
19. Woede
20. Overgave
21. Wijsheid
22. Hoop
23. Angst
24. Medeleven

Voor een beschrijving van de stenen, volg de link achter de tekens.