Uitleg van de Runen – klik op de  desbetreffende link 

Rune van Onschuld
verklaring

Rune van Vertrouwen
verklaring

Rune van Schuldgevoel
verklaring

Rune van Rouw en Verdriet
verklaring

Rune van Dankbaarheid
verklaring

Rune van Liefde
verklaring

Rune van Schaamte
verklaring

Rune van Geloof
verklaring

Rune van Ontkenning
verklaring

Rune van Grenzen
verklaring

Rune van Eerlijkheid
verklaring

Rune van (innerlijke) Rust
verklaring

Rune van Geduld
verklaring

Rune van Acceptatie
verklaring

Rune van Moed
verklaring

Rune van Meditatie (gebed)
verklaring

Rune van Vergeving
verklaring

Rune van Humor
verklaring

Rune van Woede
verklaring

Rune van Overgave
verklaring

Rune van Wijsheid
verklaring

Rune van Hoop
verklaring

Rune van Angst
verklaring

Rune van Medeleven
verklaring

Rune van The Divine
verklaring