Sandalphon & Sahaqiel

Sandalphon: de Engel van het gebed.
Sahaqiel: de Engel van de hemel.
De kaart van begeleiding door goddelijk bewustzijn.

In deze realiteit kunnen het zichtbare en onzichtbare zich manifesteren omdat de sluiter tussen de twee dun is. Maar u moet nog altijd leren luisteren voordat er contact kan optreden. Laat de Engelen uw verbinding vormen met andere dimensies. Als u nog niet één of meerdere witte veertjes (meestal drie) hebt gevonden, zal dat binnenkort gebeuren. Dit symboliseert de wens van de Engelen om u van dienst te zijn op het spirituele pad. Sahaqiel verzekert u dat op het spirituele pad alles mogelijk is, maar de keuze is aan u.

Deze kaart herinnert u aan uw goddelijke connectie. U kunt altijd raad vragen aan het Hogere. Sandalphon hoort al uw behoeften en brengt ze, namens u, over naar de Schepper. Uw gebeden en aanroepingen veranderen in prachtige bloemen als ze naar de hemel opstijgen. Daarna moet u wachten op het antwoord van de Engelen, gidsen en meesters om aan uw spirituele reis te beginnen. Het is voor hen misschien niet gemakkelijk om contact te leggen. Ze kunnen uw meditaties, dromen, woorden uit liedjes of de boodschap van deze kaarten gebruiken om u bewust te maken van de wereld die aan de materie voorbij gaat. Als u het gebodene accepteert, vertrouw er dan op. Alle stukjes van de puzzel zullen op hun plaats vallen en de deur openen naar liefde en licht.