De Zon en de Spin

Volgens de Hopi Indianen waren de zonnegod Tawa en de aardegodin Spinvrouw de eerste wezens. Tawa heerste over de bovenwereld, terwijl Spinvrouw de onderwereld bestuurde. Ze kregen veel kinderen, onder wie Jeugd, Echo, Man-Adelaar en de Grote Gevederde Slang.

 

Scheppingslied

Tawa en de Spinvrouw schiepen de aarde met een magisch lied. De aarde kwam tussen de boven en onderwereld te liggen, in de Eindeloze Wateren. Tawa verzon de dieren en Spinvrouw voerde zijn fantasien uit in klei. Ze maakten mensen naar hun eigen evenbeeld en zongen opnieuw een lied om al hun creaties leven in te blazen.

 

Bron MBS ©Loes Raaphorst 12/2005