Schildpad – Moeder Aarde

Schildpad… Grote Moeder,
voed mijn geest,
kneed mijn hart,

opdat ik jou ook kan dienen.

In Indiaanse leringen is Schildpad het oudste symbool voor Moeder Aarde. Het is de personificatie van godinnenenergie, van de eeuwige Moeder uit wie ons leven voortkomt. We worden geboren uit de baarmoeder van de Aarde en onze lichamen zullen naar haar bodem terugkeren. Schildpad vraagt ons de Aarde te eren en acht te slaan op de cyclus van geven en nemen. We moeten op onze beurt aan de Moeder geven zoals zij aan ons heeft gegeven.

Schildpad heeft een omhulsel dat haar lichaam bescherming biedt. Aarde past al eeuwenlang dezelfde soort bescherming toe om het hoofd te bieden aan schendingen van haar lichaam. De bescherming van Moeder Aarde heeft plaatsgevonden in de vorm van veranderingen in de Aarde, nieuwe plantengroei, aanwas van nieuwe landmassa’s ten gevolge van vulkaanuitbarstingen en klimaatveranderingen. Net zoals Schildpad heb je schilden die je beschermen tegen pijn, afgunst, jaloezie en de achteloosheid van anderen. Van de gewoontepatronen van Schildpad kun je leren hoe je deze bescherming moet gebruiken. Als de handelingen of woorden van anderen je kwellen, is het tijd om in jezelf te keren en eer te bewijzen aan ge gevoelens. Als je aangevallen wordt, is het tijd om waarschuwend van je af te bijten.

Als je het Schildpadsymbool hebt gekozen, wordt er van je gevraagd je innerlijke bron van scheppende kracht te eren, je in de Aarde gegrond te voelen en te toestand met moederlijk mededogen te observeren. Maak gebruik van de energie van water en waarde, de twee thuishavens van Schildpad, om harmonieus met je situatie mee te drijven en om in een houding die kracht uitdrukt je voeten stevig op de grond te zetten.

Schildpad is een geweldige leraar waar het gronden betreft. Je zou zelfs wel eens je ruimtevaartneigingen te boven kunnen komen als je je richt op de kracht van Schildpad. Als je gegrond bent, plaats je je gedachten en handelingen in het brandpunt van je aandacht en verminder je je vaart tot een tempo dat heelheid garandeert.

Schildpad vertelt je ook dat je met de stroom mee kunt drijven, dat je deze niet hoeft aan te sporen sneller te gaan, zoals ook wel blijkt uit het tempo dat Schildpad aanhoudt. Graan dat te vroeg geoogst wordt, is nog niet rijp. Als het echter de kans krijgt om zich in zijn eigen snelheid, in zijn eigen tijd te ontwikkelen, zal iedereen van de zoete smaak ervan kunnen genieten.

Schildpad begraaft haar gedachten, net zoals haar eieren, in het zand; zij laat het aan de zon over de kleintjes uit te broeden. Dit leert je om eerst eens goed over je ideeën na te denken alvorens ze aan het daglicht bloot te stellen. Lees de fabel over de schildpad en de haas nog eens en maak dan voor jezelf uit of je je op Schildpad wilt richten. Het is niet altijd goed om door groter, sterke en sneller te zijn een doel te bereiken. Wie weet wordt er bij aankomst wel gevraagd waar je geweest bent en ben je dit vergeten. Als dit het geval is, kan je vroegtijdige aankomst je wel eens het gevoel geven dat je niet op tijd bent. 

Als je de Schildpadkaart trekt, voorspelt deze een tijd waarin je verbinding krijgt met de kracht van de Aarde en de Moedergodin in jezelf. De kaart herinnert je eraan dat je in Moeder Aarde een bondgenoot hebt. Het doet er niet toe welke situatie je voor jezelf hebt geschapen, vraag haar om hulp en overvloed zal je deel zijn.