Sedna

Mythologie

De Inuit uit Noord-Amerika noemen hun zeegodin Sedna. Sedna was ooit een mooie vrouw die niet tevreden was over de vele vrijers die haar het hof maakten. Nadat zij zich had laten verleiden door een zeemeeuw die haar beloften deed van oneindig veel eten en vele bedienden, ging ze bij het vogelvolk leven. Maar aan de beloften werd niet voldaan en zij leidde een ellendig leven te midden van vuiligheid. 

Toen haar vader op bezoek kwam, smeekte zij hem haar over het water mee terug te nemen. Het vogelvolk achtervolgde hen en haar vader wierp Sedan om het vege lijf te redden overboord. Toen ze in de boot probeerde te klimmen, hakte hij haar vingers af. Sedna’s afgehakte vingerkootjes veranderden in vissen en zeezoogdieren. 

Betekenis

Sedna zwemt je leven binnen om je te zeggen dat je niet langer een slachtoffer moet zijn. Je bereikt de weg naar heelheid door in te zien hoe je verstrik bent geraakt in het archetype van het slachtoffer, en vervolgens het patroon te veranderen door jezelf te versterken. 

Zeg niet te vaak: waarom overkomt mij dit? Pin je niet vast op het ‘waarom’. Realiseer je wat je creëert en probeer daarna het te veranderen. Heb je het gevoel dat jouw gevoelens te onbeduidend zijn om te bespreken? Lijkt iedereen om je heen misbruik van je te maken? Je wordt heel als je inziet dat je het slachtoffer speelt en hiermee ophoudt. 

Sedna zegt dat wij allen ergens slachtoffer van zijn, van patriarchale instellingen, discriminatie op grond van ras, sekse, seksuele geaardheid, religie of kleur. Ze moedigt je aan je macht op te eisen. Sedna zegt dat je te kostbaar en belangrijk bent voor deze levensdans om waardevolle tijd en energie te verspillen door slachtoffer te zijn. Je moet zelf creëren wat je wilt in plaats van je energie te verspillen. 

Ritueel

Kies een rustig moment waarop je niet gestoord zult worden. Pak muziek om op te dansen of maak je eigen muziek met een trommel of ratel. Zorg voor voldoende bewegingsruimte; je kunt dit ook als een visuele reis uitvoeren. 

Zet Sedna’ s kaart zo neer dat ze je dans kan zien. Je kunt je zelfs rechtstreeks tot haar richten en vragen of ze erbij wil zijn. Haal diep adem en ontspan je. Zet als je er klaar voor bent de muziek aan en/of pak je ratel of trommel. Zeg eerst hardop: ik ben een slachtoffer. Zeg dit steeds opnieuw. Laat je leiden door die kreet.

Hij kan je op andere zinnen of uitroepen brengen. Laat wat boven moet komen, bovenkomen. Laat je lichaam je gevoelens uiten door middel van beweging. Je kunt domweg met je voeten stampen of op en neer springen. Zorg ervoor dat alles wat geuit moet worden ook echt geuit wordt en ga door met dansen tot je klaar bent. 

Spreek nu de woorden, ‘ik ben machtig’, uit en begeleid je kreet met bewegingen tot je je sterk, machtig en zeker voelt. Haal diep adem en adem langzaam uit. Bedank Sedna voor haar hulp. Welkom, machtige vrouw!