Signalenboeken van Christiane Beerlandt – ontdek de betekenis van gebeurtenissen, verschijnselen, ziekten etc als signalen op je levenspad 

2-3 werkdagen 
Paperback | 267 Pagina’s | Petiet, Uitgeverij | 2003 
ISBN: 907584915X 

2-3 werkdagen
Paperback | 272 Pagina’s | Petiet, Uitgeverij | 1999 
ISBN: 9075849222 

2-3 werkdagen
Paperback | 253 Pagina’s | Petiet, Uitgeverij | 2000 
ISBN: 9075849273 

2-3 werkdagen
Paperback | 272 Pagina’s | Petiet Uitgeverij  | 2004
ISBN: 9075849389

    bol.com Partner

Persoonlijke ervaring:

Na de bestseller: de Sleutel tot Zelf-Bevrijding van Christiane Beerlandt, hier nu haar vier signalenboeken. Overkomen jou soms ook de gekste dingen, zodat je je afvraagt waarom en wat dat nu toch te betekenen heeft? Dan wordt het tijd voor de aanschaf van deze boeken. Werkelijk de raarste dingen zul je hierin terugvinden. 

Recensie: 

Terwijl de auteur in haar boek: ‘De sleutel tot zelfbevrijding’ de achtergronden van ziekten behandelt, heeft zij haar terrein in dit boek verbreed en gaat zij ook in op de diepere oorzaken van gebeurtenissen die een mens overkomen. De onderwerpen  werden aangedragen door lezers van haar eerste boek. Zij gaat er vanuit dat alle ’toevalligheden’ gecreëerd worden door het overtuigings- en verwachtingspatroon van de mens zelf. De bedoeling is, dat de lezer zich hiervan bewust wordt en gaat beseffen dat de dingen die plaatsvinden een signaal inhouden zijn levenshouding te bezien en bij te sturen. Haar verklaringen voor zelfs de kleinste gebeurtenissen zijn fascinerend, helder en onthullend. Het is geen boek om in één adem uit te lezen, de lezer zal er meer baat bij hebben voor hem herkenbare zaken door te nemen en te toetsen aan zijn functioneren. Het ligt in de bedoeling, mits er door belangstellenden voldoende nieuwe stof wordt aangedragen, een tweede ‘signalenboek’ uit te geven.

(Biblion recensie, M. Kraaij-van Weeren.) 

Recensie: 

Alle plotselinge gebeurtenissen, ziekten, ongevallen enz. kunnen we zien als een signaal en daar een conclusie uit trekken. In dit boek geeft de auteur uitgebreid antwoord op de vraag wat een bepaald verschijnsel zoals bijv. accu van de auto is leeg, je bent slachtoffer van CO vergiftiging, een gaslek in huis, hepatitis enz. voor ons kan betekenen. Na een inleiding en inhoudsopgave volgen de ongeveer 70 items die door haar worden behandeld. Tot slot een index, waarin zowel de behandelde onderwerpen van dit boek als van deel 1 alfabetisch gerangschikt zijn en een zeer korte vermelding van andere boeken van haarzelf. De onderwerpen zijn zonder logische volgorde achter elkaar geplaatst. De verklaringen lijken zeer vergezocht. Het boek is bedoeld voor allen die een betekenis achter elke gebeurtenis willen zoeken. Illustraties komen er niet in voor, het heeft een duidelijke letter, met hier en daar een stuk cursief gedrukt en hier en daar een woord in hoofdletters als accent.

(Biblion recensie, E. Wannee-Immerzeel) 

 bol.com Partner

Recensie: 

Alle grote en kleine ongelukjes die ons overkomen, kunnen we uitleggen als tekens die een signaal (waarschuwing) zijn voor komende gebeurtenissen, zoals een fiets die gestolen is, een kraan die drupt, jeukende ogen, enz. Eerder verschenen in deze reeks “Signalenboeken” deel 1 en 2*. In dit derde deel behandelt de auteur na een inhoudsopgave een zestigtal items. De verklaringen zijn door geleide meditatie tot haar doorgekomen en daarna genoteerd. Deze verklaringen roepen veel vragen op. Tot slot een alfabetische index met trefwoorden van artikelen, die in deze en de vorige twee signalenboeken zijn behandeld. Het ongeïllustreerde boek is bedoeld voor mensen die een betekenis achter elke gebeurtenis zoeken en denken dat door waarschuwing erger voorkomen kan worden. Hier en daar wordt met hoofdletters als accent gewerkt, enkele zinnen zijn cursief gedrukt. 

(Biblion recensie, E. Wannee-Immerzeel) 

Beschrijving: 

De reeks ‘Signalenboeken’ kan beschouwd worden als een vervolg op de sleutel totZelf Bevrijding, het eerste, welbekende werk van Christiane Beerlandt, dat ondertussen is vertaald in diverse wereldtalen. DezeVlaamse levensfilosoof (1955) maakt gebruik van haar bijzondere vermogens om dediepst liggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. 

Recensie: 

De auteur gaat uit van het idee dat kleine en grote gebeurtenissen niet zomaar plaatsvinden, maar een betekenis hebben, iets willen meedelen of ergens voor waarschuwen. Door naar deze signalen te luisteren zouden we iets meer te weten kunnen komen over de diepere psychische oorzaken van het gebeurde in ons leven die een wegwijzer zijn naar zelfbevrijding. Via meditatie heeft de schrijfster hierover uitgebreide informatie gekregen. Na een korte inleiding wordt een ontelbaar aantal gebeurtenissen en verschijnselen beschreven met de erbij behorende betekenis. De omschrijving is zeer uitvoerig en vaak zeer vergezocht. Op veel plaatsen wordt in voetnoten verwezen naar de eerste drie boeken uit deze serie en 
andere door de auteur geschreven boeken. Achterin het boek is een alfabetische index opgenomen van signalen die beschreven staan in dit boek en de andere uit deze serie. Tot slot een korte beschrijving van auteurs andere boeken. Een zeer specialistisch boek.

(Biblion recensie, Redactie) 

 bol.com Partner

 Voorbeelden van de inhoud: 

Je bent getuige van een agressief schouwspel; wat betekent dit voor jou?
De batterij van je auto is plat; de accu is leeg.
Je verliest de velg van een wiel van je auto of je wordt 
nadrukkelijk met velgen langs de kant van de weg geconfronteerd.
Jouw auto is gestolen… wat betekent dit voor jou?
Jouw auto is total loss, in de prak.
Je zakt door je bed.
Je krijgt ongewenst, ongelegen, soms opdringerig bezoek. Betekenis voor jou?
Je slaat een gek figuur, je begaat een blunder voor de ogen van anderen.
Een virus in je computer !
Elektrische schok, elektrocutie.
Je hebt financiële problemen en je raakt er maar niet uit. 
Het fótokopieerapparaat blokkeert.
Een gaslek in huis.
Jij stoot een bepaalde Fles met drank of een gevuld Glas om.
Stuk glas in je mond door bijvoorbeeld bij het drinken op je glas te bijten.
Je hebt last van Hartkloppingen.
Het hart begint ineens sneller te slaan zonder aanwijsbare reden.
Men breekt in je auto in, wat betekent dit voor jou ?
Irritatie. Je loopt slecht gehumeurd, geïrriteerd. Alles en iedereen irriteert je. Je kan er zelfs niet tegen dat iemand vriendelijk is tegen je. 
Jaloezie binnen de relatie.
Een kader valt plots van je muur, een schilderij, foto of wat dan ook.
Allergisch aan kattenhaar.
Ontwikkeling van allergische reacties.
Jouw kelder loopt onder water, lek(-ken).
Met je lichaam of een lichaams-onderdeel Klem-zitten (en bijna niet of helemaal niet ergens tussenuit kunnen)
Geboren met klompvoetjes.
Je komt overal “te laat”.
Je durft niet buiten komen zonder make-up.
Je hebt hinder van het Meer persoonlijkheidssyndroom (MPS).
Je naam valt of verdwijnt van de voorgevel van je huis, zonder dat je hem zelf hebt verwijderd.
Je verliest je job, je wordt ontslagen, en het raakt je onaangenaam.
Een boom ontwortelt: in jouw tuin bijvoorbeeld, of je bent getuige van een ontworteling, of je wordt er op een of andere manier mee geconfronteerd.
Je overrijdt een dier of je wordt met een overreden/dood dier geconfronteerd.
Je verslaapt je!
Je wordt op straat overvallen.
Plankenkoorts, podiumvrees.
De printer van je computer blokkeert.

en nog veel meer 🙂

Bron  ©Loes Raaphorst 03/2006