Sjamaan van Ajna

Het chakra van ons derde oog richt onze blik naar de goden. Ze tracht een verbinding te leggen met de kosmos; een verbinding met de spiritualiteit. Want het uiteindelijke doel van de mens is om op een hoger plan te eindigen dan hij begonnen is. We weten dat er mee is dan het aardse, intuïtief voelen we de kracht van het bovenaardse. Ajna kan ons daar steeds meer van bewust maken. Als we ons derde oog er maar voor willen openen. Uitgaande van het gegeven dat lichaam en geest één zijn en dat het lichaam signalen afgeeft als de geest in disharmonie is, is het logisch dat we onze geest willen begrijpen. Willen zien wat we niet kunnen zien met wereldse ogen. 

Onder ons zijn er die dit in meer of mindere mate beheersen: de Sjamanen. Zij hebben een lintje met de geestelijke wereld en kunnen als intermediair optreden tussen ons en degenen van het spirituele. Ajna heeft de potentie in zich om dit ook ooit voor jou te verwezenlijken, maar alles hangt af van je spirituele groei. Hoever wil je gaan, hoe gemotiveerd is je inzet? De inwijding van een Sjamaan is dusdanig zwaar dat het hangt op de grens van overleven. Het is een echte strijd. Wij kunnen echter wel voorzichtig beginnen aan een geestelijke ontdekkingsreis; onze intuïtie is daarbij een goede gids. 

Leren omgaan met haar is essentieel om verder te groeien. Laat haar toe bij het overleven in het ‘aardse’, merk hoe ze op den duur feilloos het juiste pad uitzet. Het is een proces dat vooral in het begin aanvoelt als glad ijs, omdat je de controle moet laten varen. Het onbekende gaat ons leiden en je moet erop leren vertrouwen. Op den duur zul je merken dat je tot heel wat meer in staat bent dan je zelf voor mogelijk had gehouden. Je innerlijke wereld blijft een schatkamer van capaciteiten, die daar onaangeroerd hebben liggen wachten. 

Naarmate deze groei zich voltrekt, zul je ervaren dat er een meer bewuste interactie gaat ontstaan tussen je lichaam en je geest. Het zal heel natuurlijk aanvoelen en de onderlinge verstandhouding versoepelen. Je lichaam zal minder signalen hoeven af te geven, omdat je meer bewust in je geest kunt verkeren. Een klein beetje als de Sjamaan, maar voor jou een evenwicht tussen je lichaam en geest. De groei naar een ideale harmonie die zich waarmaakt door rust en inzicht. Ajna zal je dat laten zien.