Het Sjamaans Spiegel Orakel – voor een heldere levensvisie – Roelien de Lange

Het Sjamaans Spiegel Orakel bestaat uit magische afbeeldingen en hun verhalen, met praktische en creatieve oefening en een rijkdom aan spiegelende symbolen. De kaarten zijn reproducties van originele textielkunstwerken uit het levenswerk van Roelien de Lange. Naast praktische sjamanistische informatie bevat het bruikbare adviezen over moderne onderwerpen zoals: familieconstellaties, stress, ontspanning, lat-relaties, emancipatie, persoonlijke groei en bewustzijn. Ook de man-vrouw verhoudingen en Jungiaanse psychologie komen aan bod voor diegene die dieper op het Sjamaans Spiegel Orakel in willen gaan. Spelen met dit orakel geeft inzicht en kracht vanuit de sjamaanse oerbron. 
Sjamanisme is de kennis van oerwijsheid die in alle oude volkeren op aarde aanwezig is. Het werken met de Orakelkaarten kan een geheime deur openen naar ieders oorspronkelijke kennis. Verder geeft het werkboek waardevolle informatie over dromen en trancereizen. Bij elke kaart behoren zeven structurele stappen met bruikbare raad voor het dagelijkse leven. Het Sjamaans Spiegel Orakel kan richting aan je levensvragen geven, maar ook plezier en verdieping. Het is een unieke vorm om alleen, of met je vrienden, verrassende uren te beleven. ISBN: 90-73140-74-9

 bol.com Partner

Over de schrijfster

Roelien de Lange (1949) is schrijfster, kunstenares en Sjamaans docente. Als dromentherapeute en als pionier op het gebied van sjamanisme, sinds 20 jaar, verzamelde zij een schat aan ervaringen en kennis over symbolen en archetypen. Net als Carl Gustav Jung vond zij deze oerbeelden terug in oude culturen. Zij werkte met wijze Indianen en lege contacten met Maori’s van Nieuw-Zeeland en Kahuna’s van Hawaii. In Europa sloot zij vriendschap met Druïden en een Sjamaan uit Noord Scandinavië. Met haar werk bouwt zij een brug tussen de wijsheid uit oerculturen en de westerse psychologie. Met de Schotse leefgemeenschap Findhorn is zij sinds 25 jaar verbonden, daar leerde zij de kracht van de positieve gedachte kennen. Contact met dolfijnen, bomen, natuurwezens, Engelen en mensen verdiept haar leven. Haar sjamanistische roman ‘de Vuurgodin’ werd enthousiast door het publiek ontvangen. 

Inleiding

Dit Orakelkaartspel bestaat uit 33 afbeelding en hun verhalen, met praktische en creatieve oefeningen en een schat aan spiegelende symbolen. De kaarten zijn reproducties van originele textielkunstwerken, een keuze uit het levenswerk van de kunstenares Roelien de Lange. Het Sjamaans Spiegel Orakel brengt kunstuitingen, zelfhulp, genezing en therapievormen op een bijzondere en bruikbare manier bij elkaar. Elke kaart is een uitdaging en een spiegel voor de speler van het spel. Het is niet zomaar een spel, maar het maakt een eigenwijsheidspel van je leven. Werken met het spel kan een stimulans zijn om de kracht van wijsheid, creativiteit, passie en vertrouwen in jezelf te versterken. 

In het Sjamaans Spiegel Orakel zijn twee soorten kaarten in gebruik. Voor dagelijks gebruik zijn er de kaarten met ronde symbolische afbeeldingen. Daarnaast zijn er vijf levensfasekaarten in de vorm van medicijnschilden. Deze kaarten hebben een gouden achterkant. Zij hebben betrekking op een langere periode in je leven. Je kunt ze als verdiepende informatie bij een legging gebruiken. Schilden hebben door de geschiedenis heen een belangrijk betekenis gehad. Bij de indianen en andere jagersvolken werd het schild gebruikt ter bescherming. Later kreeg het een symbolische waarde. Er stonden krachtige tekens op die ook de eigenaar en zijn huis bescherming gaven. Zo wordt het krachtschild bij de indianen boven het bed of boven de ingang gehangen. We gebruiken bij de levensfasekaarten het woord ‘schild’ in plaats van het woord ‘schilderij”; we laten het ‘erij’ deel eraf, als onnodige ballast en houden het pure woord schild over. We keren terug naar de oorsprong van de afbeeldingen en hun diepere betekenis voor de mens.

Gebruiksaanwijzing

Bij iedere kaart horen zeven stappen. Na het gebruik van één kaart is het duidelijk hoe je met de kaarten kunt omgaan. Iedere kaart heeft een titel en een zinsnede om mee te beginnen. Bij punt één worden de vier kernwoorden genoemd, die vormen de essentie van de kaart. Bij punt twee volgt een beschrijving van wat je ziet op de afbeelding. Hierbij wordt ook duidelijk wat de kunstenares heeft bedoeld met de symboliek. Het derde punt is de boodschap, de persoonlijke betekenis die de kaart voor jou kan hebben. Bij punt vier vind je van elk symbool of archetype de uitleg waar het symbool in verschillende culturen voor staat. Bij punt vijf vind je een spannende of spirituele ervaring van de schrijfster die de aanleiding vormde om het originele kunstwerk te maken. Punt zes heeft praktische oefeningen en visualisaties om in je eigen leven te gebruiken. Als laatste volgt een afspraak met jezelf, punt zeven. Hoe ga je de boodschap van de kaart toepassen in je dagelijks leven. 

De eerste keer dat je de kaarten gebruikt, is een speciaal moment. Neem de kaarten uit de doos en leg ze bij voorkeur op een gladde tafel met de afbeeldingen naar boven. Kijk naar de voorstellingen en voel of er enkele kaarten zijn die jou nu aantrekken. Zoek daarbij in het boek het verhaal dat erbij hoort. Zo ontdek je wat het spel jou kan geven. Als je daarmee klaar bent, draai je alle kaarten om met de afbeeldingen naar beneden. Meng ze met twee handen met langzame draaiende bewegingen door elkaar. Laat je handen op de kaarten rusten en neem een moment voor stilte. Nu kun je een vraag formuleren. Je kunt ook eenvoudigweg jezelf openen voor wat deze sjamaanse spiegelkaarten jou te zeggen hebben. 

Nu ga je jouw eerste kaart trekken. Het is een geschenk uit de Sjamaanse Spiegel! Je kunt de betekenis van de kaart opzoeken in dit sjamaanse spiegelboek. Daar zul je de titel, de zinsnede en vier sleutelwoorden vinden. Als je zin hebt, kun je daarna verder gaan met je onderzoek, want er zijn zeven stappen die je kunt volgen. Dit geeft je de mogelijkheid om meer en meer te weten te komen over je eerste kaart. Natuurlijk staat er nog veel meer informatie in dit werkboek, zoals hoe je een trancereis kunt maken. Ook is er een hoofdstuk met suggesties voor verschillende kaartleggingen, zoals de labyrinth-legging voor je verjaardag. 

Het energieveld van een orakel

Onder het werken met een orakel verstaat de schrijfster het openen van een kanaal van universele wijsheid. Het spel kan op een persoonlijk niveau raad en daad geven in het leven van de orakelspeler. Eén kaart van de Sjamaanse Spiegelkaarten kan reeds voldoende zijn om diegene die het orakel raadpleegt, een diverse duiding te geven over de gestelde vraag. Per kaart worden namelijk vier aspecten behandeld die in die kaart aanwezig zijn. Deze aspecten zijn werkbare kanalen van energie, verbonden met de symbolen op de afbeelding. 

De bekende psycholoog Carl Gustav Jong noemt deze kanalen van oerenergie de archetypes. Elke kaart draagt een aantal van deze archetypes als energielading in zich. Degene die het orakelspel raadpleegt, heeft een bepaalde vibratie wanneer hij of zij een vraag stelt. Deze vibratie is niet gebonden aan het lichaam, maar hangt als een energieveld in de aura of uitstraling van deze persoon. Dezelfde vibratie staat als het ware in voortdurende verbinding met de oerbeelden of archetypes die overal op aarde op gelijke wijze aanwezig zijn en die in het kaartspel een kanaal vormen. De speler is ook in een voortdurende verbinding met alles om hem/haar heen. 

Toeval bestaat niet. Dat wat je moet ervaren, valt je toe. Het aspect van een serieus gestelde vraag zal als een kosmische wet het aspect van de bijbehorende archetypes naar zich toetrekken. Jung noemt dit de wet van de synchroniciteit, het zogenaamd toevallig samenvallen van verschillende losstaande gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen hebben wel degelijk een samenhang. Wij zijn echter vanuit onze driedimensionale denkwijze nog niet in staat om de grote samenhang der dingen te schouwen. 

Een helderziende gaat als het ware een stap buiten tijd en ruimte staan en heeft daar meer overzicht. Misschien staan wij op het punt om het bewustzijn van de vierde dimensie te ontdekken, een dimensie die zoveel groter is dan ons huidige bewustzijn. Kwamtum-fysici, de huidige natuurkundigen die de randverschijnselen van de wetenschap bestuderen, ontdekken voortdurend nieuwe energievelden. 

De kracht van de gedachte is een energieveld waar wij ons meer en meer bewust van zullen worden in de nabije toekomst. Wij leren er nu de eerste stappen mee zetten. Speel dit orakelspel in de wetenschap dat je eigen gedachten een krachtveld zijn. Je zult dan begrijpen hoe je verrassende antwoorden op je vragen krijgt door de kaarten te trekken.

Waarschuwing

Het werken met deze kaarten kan soms emoties oproepen. Ze zijn gemaakt voor mensen met een redelijk stabiele geest die bereid zijn om naar zichzelf te kijken en die van een orakel willen leren. Bij het gebruik van dit orakelspel, dat universele wijsheden kan aanreiken, blijf je volledig verantwoordelijk voor je eigen reacties en geestelijke en lichamelijke gezondheid. 

 bol.com Partner

Naar de kaarten