Slang – Transmutatie

Slang… kom naderbij,
er is vuur in je ogen.
Raak mij, bijt mij,
want ik wil voelen
hoe omgezet vergif
leidt tot een eeuwige vlam.
Maak me open voor de hemel,
waaruit heling kwam.

Mensen met de kracht van Slang zijn zeer zeldzaam. Om ingewijd te raken moeten zij veelsoortige slangenbeten ervaren en doorstaan. Dit stelt hen in staat alle vergiften, of deze nu mentaal, lichamelijk, spiritueel of emotioneel van aard zijn, om te zetten in iets hogers. De kracht van Slang is de kracht van schepping. Deze kracht omvat seksualiteit, psychische energie, alchemie, voortplanting en onsterfelijkheid.

Slang werpt zijn huid af, symbool voor de transmutatie die plaatsvindt in de cyclus van leven-dood-wedergeboorte. Het gaat om de energie van heelheid en kosmisch bewustzijn en om het vermogen alles gewillig en zonder weerstand te ervaren. De kracht van Slang is de kennis dat alle dingen in aanleg gelijk zijn, dat de dingen die als vergif kunnen worden ervaren, gegeten kunnen worden, opgenomen, geïntegreerd en omgezet in iets hogers als men de juiste staat van geest bezit. Thoth, de inwoner van Atlantis die later terugkeerde als Hermes en die de vader van de alchemie was, introduceerde de symboliek van twee om een zwaard dooreengestrengelde slagen, die heling uitdrukt. Volledig begrip en volledige aanvaarding van het mannelijk en het vrouwelijke in elk organisme bewerkstelligt dat beid in elkaar opgaan, waarbij goddelijke energie vrijkomt. 

Deze kracht leert je op het persoonlijk vlak dat je een universeel wezen bent. Als je alle aspecten van je leven aanvaardt, kun je de omzetting van de vuurkracht realiseren. Op stoffelijk niveau schept deze vuurenergie hartstocht, verlangen, voortplanting en lichamelijke vitaliteit. Op emotioneel niveau wordt zij ambitie, schepping, vastberadenheid en dromen. Op mentaal niveau wordt zij intellect, kracht, charisma en leiderschap. Wanneer de energie van Slang het spiritueel niveau bereikt, wordt zij wijsheid, begrip, heelheid en verbondenheid met de Grote Geest. Als je dit symbool hebt gekozen, bestaat er bij jou behoefte om een gedachte, handeling of wens om te zetten, teneinde heelheid te bereiken. Dit is krachtige magie, maar let wel, magie is niets anders dan een verandering in bewustzijn. Word de tovenaar of de tovenares; zet de energie om en aanvaard de kracht van het vuur.