De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – psychologische oorsprong van 1100 ziekten

2-3 werkdagen 
Hardcover | 1.088 Pagina’s | Petiet, Uitgeverij | 2003 
ISBN: 9789075849325

   bol.com Partner

Persoonlijke ervaring: 

Mensen die mij kennen weten dat ik verzot ben op boeken; vooral boeken waar iets uit te leren valt. Al heel lang ben ik mij ervan bewust dat onze gedachten een grotere invloed op onze gezondheid hebben dan we misschien denken. Iedereen kent het wel: een keer geen zin hebben om te werken, de avond van te voren al denken: hmmm, misschien heb ik morgen wel hoofdpijn.. en ja hoor.. dat hebben we dan ook! 

Andersom kan het ook; we kennen ook allemaal wel gevallen van mensen die ongeneeslijk ziek zijn, opgegeven zijn, volgens de artsen niet lang meer te leven hebben, maar die uitsluitend op wilskracht het toch voor elkaar krijgen om de bruiloft van een dierbare nog mee te maken. We zijn dus wel degelijk in staat om onze gezondheid met onze gedachten te beïnvloeden.

Dit boek stond al een hele tijd op mijn verlanglijstje. Het is nogal prijzig, vandaar dat het even geduurd heeft, maar ik ben nu zo blij dat ik het heb! Het is werkelijk elke cent waard! Ik heb nogal wat meegemaakt in mijn leven en ook verschillende gezondheidsproblemen gehad. Het vraagt echter wel een portie lef om te lezen wat Christiane hierover te melden heeft, maar als je bereid bent om echt eerlijk tegen jezelf te zijn, om dus écht in die spiegel te kijken die ze je voorhoudt, dan is de inhoud van dit boek een ware eye-opener! 

Ben je heel erg benieuwd naar de psychologische oorzaak van jouw aandoening of ziekte? Je mag mij gerust mailen en vragen of ik het voor je op wil zoeken. 

Beschrijving: 

Na een eerste deel met praktische wenken over hoe men zijn leven in handen kan nemen, gaat het boek diep in op de psychische, emotionele en mentale achtergronden van meer dan 1100 ziekten en kwaaltjes. Nu uitgebreid met met o.a. ADHD, mond- en klauwzeer, hoofdpijnen, burnout, seksuele verslaving, glutengevoelige darmspruw, enz. 

Recensie: 

Ziekten kunnen ons veel zeggen over onze lichamelijke en geestelijke toestand. Dit fenomenologisch principe is reeds eerder uitgewerkt en beschreven door Dethlefsen, Dahlke en anderen. In dit lijvige boek wordt in het eerste, volledig herschreven deel uitgelegd hoe de auteur een oplossing gevonden heeft om door positief om te gaan met ziekten een beter, gezonder en vreugdevoller leven te krijgen. In het tweede deel worden ziekten, symptomen en kwalen afzonderlijk alfabetisch behandeld naar groep ziekten of orgaansystemen. Per onderdeel wordt vermeld wat dit orgaan, deze ziekte enz. te betekenen heeft, waarna een psychologisch advies volgt hoe je jezelf kunt genezen door je leven te veranderen. Dit deel bevat tweehonderd ziekten meer dan de vorige druk, sommige lemma’s zijn uitgebreid. Tot slot een index en een serie korte omschrijvingen van boeken van dezelfde schrijfster. Het dikke boek is zeer populair geschreven en bedoeld als naslagwerk voor iedereen die ervaart dat ziekte meer te betekenen heeft dan een niet functionerend orgaan. Men zal zich echter wel moeten realiseren dat men bij ernstige ziekten echt deskundige hulp nodig heeft. Geen illustraties. Gedrukt in twee kolommen.

(Biblion recensie) 

 De sleutel tot zelf-bevrijding
De sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt

Boodschap van de schrijfster:

De Sleutel tot Zelf-Bevrijding is het eerste werk dat ik mocht neerschrijven (in 1992). Het gaat hier om informatie verkregen door mezelf af te stemmen op de frequentie van waarheid en te luisteren diep in mezelf, via mijn hart en bewustzijn, naar de diepe taal van het leven zelf. Observatie en gezond verstand zijn nuttig, maar via het ‘diepere wezen’ openbaart de Levensbron ons nog zoveel meer: de essentie, het ‘waarom’ van de dingen. niemand kan waarheid ‘bezitten’, ik niet, jij niet. Maar wij kunnen ons wel afstemmen op waarheidsfrequentie, leven en luisteren, ‘naar waarheid’ / in eerlijkheid. Op deze wijze worden de teksten neergeschreven. De inhoud heeft niets te maken met wetenschappelijke observatie, maar evenmin met channelen of gidsen. Tracht dit boek niet in een ‘vakje’ te stoppen, het zal je niet lukken. Zoekende mensen met een ‘hart’ en een ‘open geest’,, of ze zich nu ‘klassiek’ dan wel ‘alternatief’ noemen, zullen zich thuis voelen in deze teksten die als hun vrienden willen zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat, ook al kan die nu nog niet, de ‘wetenschappers’ – via andere wegen – tot eenzelfde bevinding zullen komen als de informatie in dit boek neergeschreven. Maar ‘apparatuur’ om psyche, emotie en energetische gebeurtenissen/ evolutie te meten, om het verband tussen innerlijk en lichaam (ziekte – gezondheid) na te gaan bestaat vooralsnog niet of althans onvoldoende.
Voor de talloze klassieke en alternatieve artsen, hulpverleners en leken die reeds jaren met de informatie van dit boek werken en contact met ons opnamen, hoeft alvast geen verder ‘bewijs’ meer… ‘het werkt gewoon zo in de praktijk’. Dit verblijdt ons uitermate: hoe de mens zichzelf kan vervrijden en genzen, wanneer hij maar tot ‘inzicht’ komt en de daad bij het woord voegt – mét of zonder hulpmiddelen van buitenaf. Hoe ziekte ‘in de kiem’ begint en hoe wij er fundamenteel genezing in kunnen brengen via Inzicht en Toepassing.

Onze ‘geestesenergie’ beïnvloedt het lichaam ‘de materie’ en niet omgekeerd. Alles wordt gestuurd en gestuwd van binnenuit. Wanneer wij deze processen beter begrijpen kunnen wij, als bewust geworden mensen, veranderingen aanbrengen in onszelf. Vaak zagen wij hoe het bij bepaalde mensen reeds voldoende bleek om een inzicht, een klik te krijgen in de ware oorzaak van een ziektebeeld, om plotselinge genezing te bewerkstelligen. Meestal gaat het echter om een groeiproces waarbij het (zieke) lichaam in groeiende zin reageert op de veranderingen die men in zichzelf doorvoert: veranderingen op psychisch, emotioneel, overtuigingsvlak. Het lichaam reageert op deze veranderen … en geneest.

Wij zijn helemaal niet tegen geneesmiddelen of andere hulpmiddelen van buitenaf; integendeel, het kan voor vele mensen goed zijn zich hiervan in een bepaalde fase te bieden ( ook al genezen velen zichzelf zonder). Maak dus gerust gebruik van geneesmiddelen of methoden wanneer je voelt dat dit het beste voor je is; hierin ligt de vrije keuze van elk mens. Wel dienst beseft te worden dat ondertussen moet worden gewerkt aan de wáre genezing van een kwaal, dat de fundamentele genezing van een ziekte alleszins pas plaatsvindt wanneer de fundamentele oorzaak van een kwaal wordt beseft en opgelost; en dat speelt zich af op een dieper vlak dan het louter fysieke of scheikundig, nl. op het emotionele en psychologische niveau, op het gebied van emoties en overtuigingen, van verwachtingen en van het beeld dat men van zichzelf heeft.

Het interesseert mij niet iemand te overtuigen; ik geef alleen diepopgevraagde informatie weer waarbij de mens de vrije keuze heeft om er wel of niet gebruik van te maken; ik ervaar het als mijn taak om deze verkregen informatie neer te schrijven en ze ter beschikking te stellen van alle goede mensen.

Tenslotte, laat dit boek als een Sleutel fungeren, maar hou hem niet vast. Ga door, leef zelf, en wees je eigen meester. Grijp nooit een richtingaanwijzer vast, je kan er alleen dankbaar gebruik van maken, om sneller op jouw levensspoor te geraken. In dit boek staat de bevrijdende filosofie beschreven naar dewelke in het leven beleef. Vanuit het diepste van mijn hart wens ik ook jullie ene heerlijk, liefdevol, waarheidlievend bestaan toe! 

Christiane, Oostende, 6 juni 2001

Wanneer wij onze bijzonder mooie planeet Aarde voelen kreunen onder het lijden, het oorlogsgeweld, de pijnen, het machtsspel,…. dienen wij dan niet, elke mens voor zich, verantwoordelijkheid te nemen? Het heeft geen zin wonden te helen of voedsel te droppen, wanneer de onderliggende oorzaken van de ellende niet worden opgelost. De wereld verandert van binnenuit, vanuit het innerlijke bewustzijn van elke mens. Ziekten, zowel als gebeurtenissen, zijn slechts een gevolg van wat er IN de mens gebeurt. Kunnen wij deze wereld niet meer ‘veranderen’, laat ons dan, elk op zichzelf, bouwstenen leggen voor een nieuwe wereld, waar het Leven in zijn waarde zal worden begrepen, in Vreugde. Het heeft geen zin te schreeuwen tégen, te vechten tégen, op straat te komen tégen…; ware transformatie begint bij de uitzuivering van negatieve overtuigingen van de mens omtrent zichzelf. De werkelijkheid is slechts een afspiegeling, een gevolg, van onze onbewuste en bewuste verwachtingen in het leven, van het onbewust of bewust richting geven aan energieën.
De toekomst ligt niet ‘vast’, evenmin is het leven een triestig, toevallig gebeuren waar wij niets over zouden te zeggen hebben. Wij creëren voortdurend, persoonlijk en in massa, onze leefwereld, wij staan in dialoog met onze planeet zelf. Wij hoeven niet te wachten tot een Engel of een Ufo de wereld zal redden. Wij zijn in staat met de kracht van ons Levende Zelf een nieuw huis op te bouwen, op een aarde die nooit zal vernietigd worden, omdat wij haar Levend wensen.

Dit kan wanneer wij, in de overtuiging van ons liefdevolle ‘IK BEN’, elke onze verantwoordelijkheid opnemen en de oorzaken voor ziekte en ellende niet langer bij de ander zoeken. Wanneer elk mens op zich harmonie creëert in zijn bestaan, dan is deze positieve invloed voor gans de mensheid een feit. Wij staat immers niet los van elkaar. Er is meer dan materie alleen; energieën werken steeds krachtiger door, ook de energieën die wij ‘emoties, bewustzijnskrachten, gedachten…’noemen. Laten wij deze energieën op een Zelfbewuste wijze hanteren, in de groei naar gezondheid, naar genezing, maar ook in creatie van een nieuwe Aarde, waar tenslotte geen lijden, pijn, honger of dood meer zal zijn. Laat ons, met de voeten op de grond, zonder zweven, het heft in handen nemen en ons bewust worden van de mogelijkheden die elke Mens in zich draagt, om zelf zijn bestaan om te buigen naar iets moois en op deze wijze bij te dragen aan de opbouw van een festijn in de natuur van moeder Aarde. Wij dienen te stoppen met valse determinaties, zoals het onszelf opzadelen met straffen als karma en erfzonde. Zelf-Bevrijding leidt tot bevrijding van Aarde en mensheid. De Sleutel die de poorten naar Vreugde opent, vind je in je Zelf. Moge dit boek, van harte ‘naar waarheid’ opgevraagd, als informatiebron zijn en dienstbaarheid betuigen aan alle goede mensen.

Christiane, Oostende, 17 juli 1993

 bol.com Partner

©Loes Raaphorst 02/2006