Agreements 

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Verhoudingen worden bepaald door de overeenkomsten die wij – zowel groot als klein hebben gemaakt. Op de breedste schaal, gaan wij met elkaar akkoord te handelen en te spreken. Veel van deze overeenkomsten zijn onbewust, en gaan op die manier, tot wij met een behoefte worden geconfronteerd om hen te veranderen.

Op kleinere schaal, maken wij specifieke overeenkomsten over dingen zoals afspraken op specifieke tijden, bijzondere activiteiten, of het uitvoeren van bepaalde taken. Dergelijke overeenkomsten hebben gewoonlijk acties en timing nodig. Het houden van deze overeenkomsten is een bouwsteen van vertrouwen tussen partners. Wanneer u zich niet aan uw overeenkomsten houdt, overtreedt u dat vertrouwen. 

Het trekken van de kaart overeenkomsten kan erop wijzen dat u een oude overeenkomst moet veranderen of een nieuwe overeenkomst maken – om één of andere situatie op te lossen of om op weg te gaan naar een positief doel. Maar het kan ook betekenen dat u van het herzien ervan, kan profiteren hoe u opzet en overeenkomsten, in het algemeen houdt. Deze kaart vraagt u bewuster te worden in het maken van overeenkomsten.

Heb je ooit overeenkomsten niet vervuld? Overeenkomsten zijn niet altijd makkelijk te houden. Vooral als je niet helemaal eerlijk tegen jezelf bent, als je iets met iemand overeenkomt. Wanneer je niet volledig JA zegt, in dit geval, is een deel van jou er niet helemaal mee akkoord is. Juist op het moment dat je toezegt, ben je je er niet van bewust dat je bezwaren hebt. 

De kaart Overeenkomsten kan je vertellen dat je je meer bewust moet zijn, als je in afspraken toestemt. Ben je geneigd om het te snel met dingen eens te zijn? Doe je dit omdat je je gedwongen voelt of om conflicten te vermijden, of wil je je partner een plezier doen? 

Als het op het vervullen van de afspraak komt, ga je het dan vertragen of uitstellen? Doe je dingen omdat ze van je verlangd worden of dat je het moeilijk vind om NEE te zeggen? Dit zijn signalen dat je geneigd bent om overeenkomsten te maken zonder rekening te houden met hoe je je echt van binnen voelt.

Deze kaart herinnert jou eraan dat het net zo belangrijk kan zijn om“ Nee“, als om „Ja“ te zeggen. Als je niet helemaal eerlijk tegen jezelf bent in het maken van een overeenkomst, dan creëer je een situatie, misschien onbewust, waarin je een overeenkomst zal verbreken of het niet nakomen. Een belangrijke essentie voor het houden van duidelijke afspraken, is je ervan bewust worden van wat er echt binnen in je speelt op het moment dat je een overeenkomst maakt. Maak overeenkomsten bewust! 

Deze kaart raadt je om te luisteren naar wat er in je hoofd speelt, in je hart, en je buik, wanneer je een overeenkomst maakt. Bekijk of je een volledig JA“ gevoel van binnen hebt. Bekijk of er gevoelens van onrust zijn die je niet uitdrukt. Het helpt om jezelf te vragen, welke gevoelens of behoeften kunnen me tegenhouden om deze overeenkomst na te komen?

Het onderzoeken van overeenkomsten die je maakt of niet maakt, en daar aan houdt, of er niet aan houdt, is een begin naar zelfkennis. Bespreek al je gevoelens, zorgen, en motieven tijdens het maken van overeenkomsten. Je zult daardoor overeenkomsten maken die je met je partner kunt naleven, die het voor elkaar veilig maakt je standpunten volledig te uiten – en om er over te onderhandelen – je creëert een band op een gezonde manier. Het maken en het houden van overeenkomsten, met bewustzijn en keuze, leggen fundamenten voor echte vertrouwen en wederzijds begrip 

©Irma / Loes Raaphorst 05/2005