Balance

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Hoe evenwichtig is je leven op dit moment? Balance is een voortdurend proces en een constante uitdaging. Het leven blijft niet voor lang statisch. Zoals dingen veranderen in je leven, zal ook je aandacht veranderen en zul je nieuwe kanten ontdekken. Gooi het van je af en balanceer een tijdje. 

Balance is denken aan het bezoeken van alle andere kanten van je persoonlijkheid – zelfs als je energie zich fixeert op een speciaal punt. Balance is net als een tuinman die eraan denkt om alle planten in een tuin water te geven en te verzorgen – alhoewel een mooie bloem meer zijn aandacht trekt. 

De kaart Balance roept je op, om je hele persoonlijkheid te verzorgen, de hele tuin van jezelf. De menselijke tuin heeft grote variaties aan behoeftes in zich, werken, spelen, activiteit, uitrusten, tijd met anderen, tijd alleen. Het heeft vele kanten, lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel. Het uit zich in massa´s aan kwaliteiten, serieuze, humoristisch, beslist, geduldig, vastbesloten, ontvankelijk, moedig, aardig, en veel, veel meer. 

Door het trekken van deze kaart word je herinnerd om op te passen dat je aan alle kanten aandacht blijft besteden. Als je maar één kant op kijkt, loop je het risico dat je belangrijke dingen over het hoofd gaat zien. Laat niet al je andere planten verwelken of doodgaan door gebrek aan aandacht. Ze zijn allemaal een deel van jou. Het verzorgen van alles is belangrijk voor je gezondheid. 

In relaties, worden we continu geroepen om in een betere balance te komen met de andere persoon. Partners  kunnen vaak heel verschillend zijn, en andere richtingen opgaan. De een kan op zijn werk gefocust zijn, juist als de ander begint te spelen. Één kan behoefte aan alleen zijn hebben net als de ander meer samenzijn verlangt. De een kan in een geestelijke probleem-oplossing manier zijn, juist als de ander lichamelijk en emotioneel contact wil hebben. De een kan serieus zijn net wanneer de ander vrolijk wordt…

In gezonde relaties, is het belangrijk dat beide partners hun verlangens en behoeftes uiten. Ieder persoon kan vrij hun kant van elke zaak uitspreken. Ieder krijgt een eerlijke beurt. Ze delen besluiten. Het is het aanvoelen van balance in wie krijgt wat, wanneer. Dit is een ideaal plaatje van balance in actie. 

Maar relaties lijken soms op een circus van conflicten, gebrek, behoeftes en verschillen. Kunnen verschillen in je relatie spanningen creëren? Wil jouw partner iets anders dan wat jij nodig hebt? Dit kan leiden tot een krachtige strijd, een mager compromis, of een onbevredigend dood punt. Maar het kan ook een kans om te groeien zijn. Hoe neemt iemand de pad van groei? Het geheim is om dit te begrijpen; Hoe dan ook het verschil tussen jou en je partner herinnert je alleen aan het eren van een aspect van jezelf – één die je waarschijnlijk over het hoofd ziet!

©Irma / Loes Raaphorst 06/2005