Definition

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Er zijn vele woorden die we nonchalant gebruiken zonder ons ooit te realiseren hoe machtig en gevaarlijk ze zijn. We gebruiken trots woorden zoals respect, ondersteuning, of liefde, en minachtend woorden zoals lui, egoïstisch of ongevoelig. Dit soort woorden hebben een ding gemeen: ze hebben allemaal een vage, onduidelijke betekenis. Ieder van ons definieert ze anders.

De betekenissen van zulke vage worden zijn gebaseerd op onze eigen persoonlijke geschiedenis en bepaalde ervaringen in onze groei. Dus, hetzelfde woord kan voor de ene persoon een heel andere betekenis hebben dan voor een ander. Ondanks, zo verschillend als wij deze woorden definiëren, wisselen we ze alsof ze onberispelijke hulpstukken van communicatie zijn. 

Onduidelijke woorden creëren vaak grote problemen voor ons, omdat we ze graag gebruiken in veroordelingen, klachten en kritiek. Wat in het bijzonder gevaarlijk is, dat allebei, de spreker en de luisteraar geloven dat ze begrijpen wat er gesproken werd. Neem de aanmerking: je bent egoïstisch. Als je dit te horen krijgt, zul je verdedigend reageren. Jij zou niet stoppen om je te realiseren, dat je niet echt weet wat de ander bedoeld met egoïstisch.

De kaart Definition waarschuwt je, om niet in de val te trappen van negatieve vage woorden. Omdat we gewend zijn om deze woorden te gebruiken, is deze val moeilijk te zien. Je moet blijven opletten. Steeds wanneer je een label als egoïstisch hoort – zelfs als jij de spreker bent – pauzeer dan een momentje. Herinner jezelf dat opbouwende gesprekken de voorkeur hebben. 

Jij kunt vage, onduidelijke kritiek veranderen in opbouwende communicatie door duidelijk te worden. Het is heel simpel. Als iemand je egoïstisch noemt, zoek dan uit wat men met dat woord bedoelt in termen van speciaal gedrag. Om dit te doen, vraag je hen: wat heb ik precies gedaan of gezegd, waardoor ik egoïstisch overkom bij jou? Jij moet het vage woord in concrete termen wijzigen. Als je een label krijgt, neem het dan niet persoonlijk. Reageer niet zomaar. In plaats daarvan, vraag jij je partner om wat preciezer te worden. En als jij je partner een label oplegt, moet je stoppen en preciezer zijn. 

Door duidelijk te zijn, kun je een situatie opklaren in plaats van een situatie krijgen waar partners defensief worden. De details geven je een betere kennis over wat een de ene partner laat reageren op het gedrag van de ander. Dit kan je helpen mogelijke misverstanden glad te strijken. Het kan je ook laten weten, dat je anders kunt reageren in de toekomst – als het hart open staat en je bereid bent je gedrag te veranderen. 

Zoveel tekst over negatieve vage woorden, verrassend, de handeling voor het maken van vage woorden bepalen meer, dan het toepassen van positieve woorden. Die kunnen je kracht geven om meer plezier en vervulling in je relatie te creëren! Ontdek de specifieke betekenis van positieve woorden, zoals liefde of respect. Je kunt nog meer leren over wat respect betekent voor je partner. Vraag bijvoorbeeld eens: wat kan ik precies doen of zeggen wat jou laat weten dat ik je respecteer? Hun antwoord zal je de precieze weg laten zien hoe jij hen je respect kunt laten zien – een manier waar ze door geraakt worden, manieren die zullen leiden tot wederzijdse vreugde.

Zo, of jij nu reageert op negatieve commentaren of nieuwe wegen ontdekt voor positieve vervulling, deze kaart herinnert jou eraan om op te letten voor vage woorden. Vraag om alle details.

©Irma / Loes Raaphorst 06/2005