Empowerment

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

We hebben de macht, telkens wanneer we contact maken met onze eigen middelen en vermogen en ons bewust zijn van de positieve keuzes die we hebben. Net als een krachtige tijger, die evenwichtig in iedere richting springt, verkrijgen wij een flexibiliteit die ons verder dan de schijnbare grens van iedere situatie laat bewegen.

Deze kaart vraagt jou te bedenken hoe je om moet gaan met het geven van macht aan jezelf. Zijn er gebieden waar jij je geblokkeerd voelt om volledige tevredenheid met je partner te ervaren? Ieder van ons kan zulke blokkades in onze relatie voelen. Wij kunnen veel tijd besteden om uit te vinden wat het “probleem” is – en wie de “schuld” heeft. Maar dat zijn erg ontkrachtende vragen – een meer macht gevende vraag om te jezelf op zulke momenten te stellen is” welke mogelijkheden kan ik ontdekken om in een positieve richting met mijn partner en mijn leven te gaan?

De eerste stap om in een positieve richting te gaan is, duidelijk te maken waar je heen wilt, in plaats van gefocust te blijven op wat er mis ging in een situatie die je niet wou. Begin je te focussen of wat je wil, een tijger kan klaar zijn om een sprong te maken, maar zich ook focussen op waar hij wil landen. Tegelijkertijd, als je in een positieve richting wilt gaan met je partner, richt je aandacht op hoe je relatie zou zijn als het al zo is zoals jij wilt. Stel je voor hoe ieder van jullie anders zou zijn – hoe ieder van jullie zou zijn, voelen, en spreken.

Als jij zelf duidelijk weet wat je wilt, is de volgende vraag, wat zal me de macht geven om in die richting te komen? Herken de acties die macht geven aan positieve beweging – en bekijk wat je doet dat deze beweging de kracht neemt. 

We kunnen op op veel manieren uitdrukken, gefrustreerd, geïrriteerd, of ontevreden, als we willen dat onze partners reageren op onze klachten. Maar door kritisch te zijn, onze partners proberen te veranderen of verbeteren, is een verkeerde manier. Zulke oordelen geven een partner reden om niet te veranderen en leiden tot een neergaande spiraal van zorgen, zelfverdediging, en voortdurende beschuldigingen.

Aan de andere kant, kunnen we stil in een hoekje gaan zitten en ons beledigd voelen, wachten dat een partner onze gedachten kan lezen, van wat we willen en nodig hebben, wat ze natuurlijk nooit doen, en dan voelen we ons nog meer beledigd en nog meer verwijten stapelen zich op. 

Het geeft je meer macht om simpel te vragen om wat je wilt, op een duidelijk, directe en positieve manier, Laat geduld en respect voor je partner zien en geef ze macht om op je reageren op een positieve manier. Accepteer je partner voor wat hij is, en herinner je je dat hij het beste geeft.

Je geeft jezelf macht, wanneer je ernaar zoekt om opbouwend te zijn in het uiten van je wensen, wanneer je leert te spreken en te zijn op een manier dat je partner mogelijk maakt naar je te luisteren, en op je kan reageren. Een manier om te leren je partner te vragen hoe ze aangesproken willen worden. Het meest krachtige wat je kunt doen is het veranderen van hoe jij jezelf uitdrukt – in plaats van je partner te proberen te veranderen. Dit is de flexibiliteit van de tijger. Het is een ware bron van je kracht om een sprong te maken tussen de schijnbare grenzen van een situatie en bewegen in de positieve richting die jij wil.

©Irma / Loes Raaphorst 06/2005