Facts

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Oordelen en verklaringen veroorzaken de meeste problemen in een relatie en doen we het vaak! In een normale communicatie, wisselen we een massa aan persoonlijke meningen uit. We geven elkaar een label, leggen elkaar´s acties uit en veroordelen elkaar´s karakter, maar meestal zijn dit allemaal persoonlijke theorieën gebaseerd op onze kijk op de wereld.

In de wetenschap, verschilt de theorie nogal van de praktijk. Als iets een feit is, is het echt, als het een theorie is, is het speculatief, en het blijft het aanvechtbaar. Wetenschappers onderscheiden feiten van theorieën. Echter in het dagelijks leven domineren persoonlijke theorieën. Onze verwachtingen, meningen, en interpretaties vervormen vaak het feit hoe we naar elkaar kijken en hoe we communiceren.

Heb jij je wel eens gerealiseerd, dat je iemands bedoelingen verkeerd begrepen had of iemand vals beschuldigd had? Zulke fouten kunnen problemen creëren. In de hitte van de strijd, hebben we vaak een verkeerde gedachte over iemand. Reacties lopen uit de hand, en de feiten gaan verloren. 

De kaart Facts vraagt jou om goed op te letten of je met feiten of een persoonlijke opvatting te maken hebt. De feiten van een situatie kunnen door alle partijen worden besproken, maar persoonlijke opvattingen, in de vorm van interpretatie, meningen, en oordelen, zijn voor iedereen anders. 

Jammer genoeg zijn we vaak veroordelend of verdedigend. We geven elkaar de schuld, geven elkaar labels, of verklaren onze meningen als feiten. De resultaten zijn niet erg opbouwend. Wij verergeren onze problemen en houden mogelijke oplossingen ver buiten bereik. 

Net als een wetenschapper kun je erg ondersteunen door bij de actuele feiten van een situatie blijven. Jij kunt uit de hand gelopen problemen stoppen. In plaats daarvan, kun je een stap zetten naar begrip door concrete feiten te bespreken, want feiten zijn de echte stukjes van de puzzel van wat er echt gebeurt.

Wat zijn feiten? Dingen die je zag of gehoord hebt en waar beide partners het mee eens zijn. Je deelt feiten met een simpele verklaring zoals “Ik heb gehoord dat” Ik zag dat je zo en zo deed”. Je kunt ook praten over je eigen gevoelens, verlangens, en behoeften als feiten, zoals in “ik voelde mij gekwetst”, Ik ben kwaad”, “Ik moet voor een tijdje weg”.

Wanneer je het woord “JIJ” aan het begin van je zinnen gebruikt, ben je beter in staat, simpele feiten te verklaren waar jullie beiden het mee eens zijn. Maar wanneer het woord “JIJ” het onderwerp is, zoals in “jij bent lui”, “jij maakt me kwaad”, of “jij was ongevoelig”, ligt de focus op je partner. Deze manier van praten over persoonlijke theorieën, is van veroordelend van aard en blokkeert een opbouwende communicatie. 

Wanneer zo´n persoonlijke opvatting op jou gericht is, kan het ook helpen om meer feitelijk te worden. In plaats van te discussiëren, vraag je om de feiten! Vraag: “wat heb je precies gezien of gehoord om jou te laten zeggen, wat je nu net zei? Door bij de feiten te blijven, in plaats van ruzie te maken over subjectieve theorieën, kunnen jullie beginnen met echt te praten. Ga op zoek naar de feiten; het is een noodzakelijke stap om duidelijkheid te verkrijgen, begrip, en een echte oplossing.

©Irma / Loes Raaphorst 06/2005