Growth

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Alle levende dingen groeien en veranderen. Dit is een basis gegeven van de natuur, en het geldt ook voor ons mensen en onze relaties. Groei zorgt voor het licht en de duisternis, de zon en de regen. Groei komt vanuit het hart, vanuit de bereidheid om onder ogen te zien wat we ontmoeten – de duisternis niet afwijzen, en de regen niet opzij schuiven.

We groeien door de duisternis te ontmoeten en de vele uitdagingen en problemen niet uit de weg te gaan, die horen bij een natuurlijk relatie. We groeien door toe te staan dat de regen ons aan raakt, in plaats van te eisen dat de zon altijd schijnt.

Elke keer wanneer we werkelijk een moeilijke situatie tegenkomen, of we nu slagen of falen, leren we dingen en groeien we. We leren niet door een fout te herhalen; we leren door iets anders te doen. We ontdekken nieuwe krachten en vermogens waarvan we ons niet realiseerden dat we ze hebben. Wij kiezen betere mogelijkheden. 

Hoe ben jij gegroeid door de uitdagingen en moeilijkheden? Welke uitdagingen bestaan nu in jouw relatie? En welke persoonlijke vaardigheden kun je leren door deze uitdagingen te doorstaan?

De kaart Growth suggereert dat iedere relatie die je hebt een “trainingsbaan” is, in het leren hoe een relatie er kan uitzien: het is een kans om te groeien. Sta daarom open voor de lessen die dichtbij zijn. Onze training in het verleden, was meestal onbewust: we keken naar onze ouders die niet echt bedreven waren in het met zichzelf een relatie hebben. Er werd ons een sprookje verteld, nl. dat relaties altijd zonder problemen zouden moeten zijn en aan al onze behoeften en wensen zouden moeten voldoen.

Telkens als we uitdagingen en moeilijkheden vermijden in een relatie, gaan we op de oude voet door. In een relatie laten uitdagingen ons precies zien wat we nog zouden moeten leren. Moeilijkheden laten ons zien wat we nodig hebben om te helen en wat we in ons zelf nog zouden moeten veranderen. Deze kaart nodigt jou uit om je uitdagingen en moeilijkheden te herkennen voor wat ze werkelijk zijn: zaadjes voor nieuwe groei! 

Helaas doen we iets wat onze groei schaadt: wij geven anderen de schuld. Daardoor zien we niet het gedeelte waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn. In plaats daarvan kijken we alleen naar wat de andere persoon doet. We zien hen als de oorzaak van wat wij denken dat “fout” is. Door dit te doen, missen wij de les, die de relatie ons geeft. We missen onze kans te leren en groeien van deze uitdagingen.

De kaart Growth moedigt jou aan, om elke uitdaging die je tegen komt, aan te gaan. Accepteer dat moeilijkheden een normaal deel van alle relaties is. Met elke partner, zul je licht en donker, zon en duisternis, beter en slechter tegenkomen: dat zijn de natuurlijke elementen van groei. 

In plaats van de moeilijkheden als signalen te zien dat een relatie “slecht” gaat, bekijk ze als signalen die naar gebieden wijzen van groei voor jou. Wees verzekerd dat in de toekomst, als je terugkijkt, ieder van deze signalen je iets heel belangrijks over de relatie leerde.

Zelfs gezonde relaties krijgen te maken met tijden waarin geen makkelijke antwoorden en snelle oplossingen bestaan. Het is belangrijk om te onthouden dat groei doorgaat, zolang jij bereid bent alles onder ogen te zien. Op deze manier, zul je ontdekken dat de zon en de regen allebei belangrijke bronnen van voedsel zijn die je groei bevorderen!

©Irma / Loes Raaphorst 06/2005