Heart

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

De Kaart Heart nodigt jou uit om mee te bewegen naar het gebied van het hart. Als jij in jouw hart bent, kun je met anderen omgaan vanuit een plaats van medeleven en liefdevolle energie. Je hart heeft zijn eigen stille manier van wijsheid, woordeloos en kalmte. Wanneer jij dingen benadert alles wat je maar ziet.

Om in je hart te komen, beweeg je bewustzijn naar beneden in je borst, en neem contact met je eigen innerlijk bron van liefde. Sta jezelf toe om te ontspannen en diep te ademen. Richt je aandacht op de sensaties in je borst, nodig de liefde in je hart uit om zich te openen – voor het absolute plezier om het te voelen! 

Het hart opent zich zoals een bloem zich opent voor de warme zonnestralen op en perfecte lentedag. Kun jij je herinneren hoe het aanvoelt, die diepe gevoelens van innerlijke vrede en rust die zo´n dag met zich mee brengt? Visualiseer een gouden globe van zonlicht die zachtjes jouw borst vult. Laat hem zijn warmte beginnen uit te stralen vanuit je hart in in de wereld om je heen.

Bij het openen van je hart, krijg jij een hogere wijsheid om te dragen wat er maar gebeurt. Je kunt kiezen om te communiceren met je hart in elke omstandigheid – zelfs een waar je anders negatief zou reageren. Je hart is vol kracht. Het kan op ieder moment openen, makkelijk of moeilijk. Je zult verbaast zijn door hoe sterk de zon in je hart kan schijnen, zelfs in erg moeilijke situaties.

Wanneer je in je hart bent, heb je geen behoefte om je partner te onderbreken of je terug te trekken, zelfs niet als ze erg van streek zijn en overdreven reageren. En je hebt ook niet de behoefte om elke probleem op te lossen. Als je een open hart hebt, kun je makkelijk ademen en anderen toestaan om te uiten wat ze maar voelen. Je kunt rustig toekijken, en je eigen zekerheid en kracht voelen. In moeilijke situaties, zul je herkennen dat jij en je partner naar heling toe bewegen. Zelfs als je eerst door donkere momenten of zorgelijke emoties moet gaan.

Net als wolken, verduisteren donkere emoties de zon maar voor een moment. Je hart weet dat zelfs regen – in de vorm van tranen – een positieve bedoeling hebben. Zelfs in de duisternis van de nacht, zal je hart je eraan herinneren dat de zon nog bestaat. Je hart weet dat de zon eindelijk zal opkomen. In jouw hart, kun je contact maken met de gouden zon, voel het opkomen binnen in jezelf en voel zijn warmte uitstralen van binnenuit je borst.

Je zult weten dat je zon ook eindelijk binnen je partner zal opkomen. Als jij je voorstelt dat de zonneschijn, je hart nog verder kan openen, zoals jij dat heldere plaatje van een opkomende zon vasthoudt, kan er barmhartigheid vanuit jou schijnen en naar jouw partner gaan. Wat er ook gebeurt, jouw hart kan je helpen te bewegen naar heling, groei, en een beter begrip. Als je beweegt vanuit je hart, zul je jouw relatie naar de vervulling van je hart´s diepste verlangens toe bewegen.

©Irma / Loes Raaphorst 06/2005