Judgements

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Als we oordelen, vinden we onszelf gewoonlijk “goed” en anderen “slecht” – het is natuurlijk uitgesloten, dat we ons zelf zouden veroordelen. Wij leerden veel van onze veroordelingen in onze jeugd, door ouderlijke berichten op te nemen, die ons vertelden wat “goed” en “kwaad” was. Als volwassenen, gingen we door met het maken van oordelen gebaseerd op deze oude berichten. Wij doen dit onbewust en het is een bron van grote schade in onze relaties.

De kaart Judgements suggereert dat de vinger die jij wijst veel vreugde van je relatie weg kan halen. Als je kritiek hebt of een partner de schuld geeft, kan je visioen vervormd worden. Door de lens van oordelen, zie je niet de echte persoon, in plaats daarvan sta jij jezelf toe om begrensd te zijn door een speciaal idee wat je hebt van hen.

Oordelen komen vaak omhoog als we kwaad zijn – maar helpen ons niet iets te begrijpen of een zaak op te lossen, ze maken zaken zelfs erger. Ze ontvlammen oppositie en conflict. Iedere partner die veroordeeld wordt heeft het recht te zeggen: ik hou er niet van hoe je nu met me praat. Misschien moeten we later verder praten.

Oordelen verhinderen ons om echt naar elkaar te luisteren en te bekijken wat er echt gebeurt. Ze zetten muren tussen ons in. Helaas leerden we als kinderen al om anderen te beschuldigen, in plaats van betrokken en geduldig te zij in het bespreken van zaken. Deze kaart vraagt jou de oude wijze vraag te herinneren: wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?

Wanneer jij naar iemand wijst, vraagt de kaart Judgements jouw aandacht voor die andere 3 vingers te hebben die naar jou wijzen! Dit zijn echter geen vingers van beschuldiging. 

De eerste vinger staat voor de gevoelens die achter het oordeel staat. Oordelen zijn geneigd van hoog te komen als er emoties in ons woelen. Als we problemen hebben zulke emoties direct te voelen, kunnen wij in het mentale gebied van analyse, oordelen, en beschuldiging raken. Deze kaart moedigt jou aan om je aandacht terug naar de gevoelens die onder ieder oordeel ligt te laten gaan. Accepteer dat je boos, gekwetst, angstig, of verdrietig kunt zijn. Open je hart voor wat je voelt, wat het ook is, en voel het gewoonweg.

De tweede vinger staat voor de nog niet ontdekte behoeften die onder het oordeel liggen. Als we niet duidelijk herkennen wat we nodig hebben of wat we willen, kunnen we eindigen met het veroordelen van anderen. In plaats van direct de behoeften onder ogen te zien die we hebben, worden we verwezen naar de tweede activiteit van oordelen, die ons van onze tevredenheid en behoeften weg beweegt. Deze kaart stelt voor, dat in plaats van anderen te veroordelen, je eenvoudig stopt en jezelf vraagt, wat heb ik echt nodig op dit moment?

De derde vinger staat ervoor om over je gevoelens en behoeften met je partner te praten op een respectvolle en opbouwende manier. Veel van ons hebben problemen hun gevoelens of vragen te uiten over wat we willen. Door de tijd te nemen om grondig je eigen gevoelens te voelen en je behoeften te herkennen, ben je beter in staat om ze te bespreken zonder te oordelen. Het is jouw taak om op een manier te praten die je partner kan begrijpen en op kan reageren. 

De volgende keer dat jij een vinger naar iemand uitsteekt om te oordelen, vraag deze kaart jou om te onthouden dat deze drie andere vingers naar jou terug wijzen. Onthoud dan de boodschap van de  onderliggende gevoelens, nog niet ontdekte behoeften, en opbouwende communicatie.

©Irma / Loes Raaphorst 06/2005