Roles

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Shakespeare schreef,” Heel de wereld is een toneel, en alle mannen en vrouwen alleen maar spelers,” We spelen allemaal bepaalde rollen gedurende ons leven. Veel zijn ontstaan in onze jeugd. We leerden instinctief van onze ouders, leraren, zelfs van de televisie hoe we ons moeten gedragen in de wereld en in relaties. 

We leerden hoe ons te gedragen als man of vrouw, we namen manieren aan om in onze familie te passen, en we leerden bepaalde scripts uit ons hoofd om bij onze gelijkwaardige groep te zijn. We kunnen ons hebben vastgezet in de rol van artiest, criticus, rebel, tiran, clown, dramatische ster, intellectueel, verzorger, conformist, bemiddelaar, advocaat van de duivel, het “goede” of het “slechte” kind. 

De meeste van ons zullen onbewust deze scripts uit hun jeugd blijven spelen voor de rest van hun leven! Alle rollen leggen ons beperkingen op. Alle rollen zullen nadruk leggen op bepaalde aspecten van het menselijk zijn, maar zullen andere aspecten verwaarlozen. De intellectueel kan gevoelens negeren, de verzorger kan geen aandacht aan zijn eigen benodigdheden schenken en de dramatische ster kan zijn verstandelijke vaardigheden te weinig gebruiken. 

Het is interessant te zien hoe vaak partners in een relatie hun aanvullende rol spelen. Dit contrast kan het leven van beide partners verbeteren, maar kan ook problemen veroorzaken. De grens van elke rol kan spanning creëren met de ander. Verschillen kunnen klachten, veroordelingen, of conflicten veroorzaken. 

Kijk eens naar de standaard strijd tussen de sekses, waarin de man logisch is, terwijl de vrouw emotioneel is. Deze rollen vullen elkaar aan, laten hem boven gevoelens uitstijgen om in de wereld te werken, terwijl zij de emotionele gevoeligheid vasthoudt om de familie thuis te verzorgen. Jammer genoeg, kunnen zulke verschillen ook botsen en tot problemen leiden. 

Bijvoorbeeld, wanneer zij over haar gevoelens wil praten en hij meteen de boel op wil lossen en de rol van probleem oplosser speelt, negeert hij haar eigenlijk en speelt alleen maar de rol van sterke man. Wat zij echt nodig heeft is dat er naar haar geluisterd wordt. Maar hij is te druk om de gevoelens in orde te maken of te negeren, dan om te stoppen en alleen maar te luisteren. Op andere tijden, wil ze zijn gevoelens met hem delen, wat tegen de rol van sterkte in gaat die hij geleerd had te spelen. Ondanks dat ieder van hen goede bedoelingen had, veroorzaken tegenstrijdige draaiboeken over emoties ruzies.

Niet alle relaties hebben last van deze tegenstrijdig rollen, maar vaak spelen we volgens een bepaald draaiboek wat ons begrenst en dat kan leiden tot moeilijkheden in een relatie. Welke rollen heb jij geleerd te spelen in je verleden? Welke rollen heb je niet gespeeld? En welke rollen heeft je partner geleerd te spelen? Waar komen deze rollen tot een conflict in jullie relatie? 

De kaart Roles nodigt jou uit om je achter de grenzen van rollen training te bewegen en de problemen die opkomen wanneer rollen in conflict komen. De eerste stap is gewoon te accepteren dat jij en je partner niet hetzelfde zijn. Stop met het proberen om ze volgens jouw draaiboek te laten verlopen. Vind meer uit over je verleden rollen training, met de bedoeling meer begrip tussen jullie te bereiken. 

De volgende stap kan zijn om een nieuwe rol voor jezelf aan te leren? Neem Shakespeare`s uitspraak ter harte en word “invuller” van je partner´s rol. Bestudeer een van hun unieke kwaliteiten en integreer ze in je eigen stijl. Door te proberen iets anders te zijn kunnen de grenzen van je rollen opgeheven worden en maak je het mogelijk je leven te leven met een rijke set van mogelijkheden!

©Irma / Loes Raaphorst 08/2005