Wants & Needs

Bekijk eerst goed het plaatje op de kaart – gebruik je intuïtie – en denk na wat dit plaatje voor jou betekent. 

Relaties bloeien wanneer ze onze ware verlangens, behoeftes en smachten tevredenstellen. Maar ze kunnen een langzame dood sterven als onze ware behoeften niet voldaan worden. De kaart Wants & Needs heeft twee boodschappen: De eerste, weten wat je wilt of  nodig hebt. Ten tweede, vraag erom: direct, verbaal en op een constructieve manier.

Alleen weten wat je wilt of nodig hebt kan al een uitdaging zijn. Wij zijn in onze jeugd al getraind om onze eigen behoeftes te verzwijgen. Misschien werden we niet beloond voor het vragen om wat we wilden, of verwachtten we dat we het toch niet zouden krijgen. We konden zelfs geconcludeerd hebben dat we het niet verdienden. Buiten dat, werd ons verteld wat we zouden moeten willen, door ouders, omgeving en de media. We kregen voedsel, cadeaus en speelgoed in plaats van directe liefde en genegenheid. Nu kunnen we denken dat we een groot huis, een luxe auto, of het laatste apparaatje nodig zijn. Vanwege deze invloeden uit het verleden, kunnen we niet langer herkennen en nog minder erom vragen, wat we vandaag echt nodig hebben.

Maar alle mensen hebben basis behoeftes in een relatie. We hebben allemaal behoefte aan veiligheid, respect, ondersteuning, begrip, acceptatie, waardering, nabijheid, en zelfs eenzaamheid op zijn tijd. We hebben veel bijzondere behoeftes.

Hoe kun jij je ware behoeftes herkennen? Een manier is aandacht schenken aan je gevoelens. Gevoelens geven aan wat je nodig hebt. Achter irritatie, frustratie, boosheid, verdriet, woede, en andere negatieve emoties zitten basis behoeften die schreeuwen om gehoord te worden. Vaak zitten we verstrikt in een tweede zaak. De klacht” Waarom doe jij niet de afwas, voor de verandering? kan echt betekenen, dat we meer waardering voor wat we doen verlangen. Ruzies over geld kunnen in werkelijkheid een behoefte aan vertrouwen en zekerheid zijn.

De sleutel om te weten wat je echt nodig hebt, is rustig te worden en naar je diepste gevoelens te luisteren. Ga onder de oppervlakte en vraag jezelf, “onder dit alles, wat is het wat ik echt nodig heb op dit moment?” Laat je gevoelens helpen jou de waarheid te vertellen.

Als je helderheid hebt over wat je wilt of  nodig hebt, is de volgende stap het te bespreken met je partner. Maar uit gewoonte of  goede bedoelingen, kun je het misschien verzwijgen. Misschien praat jij niet over jouw behoeftes om te laten zien dat je “sterk” bent om een partner niet lastig te vallen of “ergernis veroorzaken” of om niet “egoïstisch” te lijken. Misschien denk je: “Als ze echt om mij geven, zouden ze zich moeten realiseren wat ik nodig heb” of: “Ik hoef niet te vragen, ze zouden het moeten weten!”

Maar als jij een partner niet duidelijk vertelt wat je nodig hebt, veroorzaak je een situatie waarin jouw behoeftes niet tevreden worden gesteld en dat brengt jouw relatie in gevaar.

Dus is het jouw taak om te vragen wat je wilt en vraag het op een constructieve manier. Dit betekent aandacht te schenken niet alleen aan wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Stel je een vraag of een eis? Ben je duidelijk of moeilijk? Ben je positief en open of kritisch en gevuld met emotie? Dit zijn belangrijke dingen om te bekijken. Het kan dus helpen om je partner te vragen naar de speciale manieren hoe ze aangesproken willen worden. Vraag ze om feedback over wat hen van streek maakt en vraag om ideeën van manieren hoe ze willen praten.

Als laatste, kun jij je het aan te zeggen wat je wil en dan geweigerd worden? Weet dat in het vragen om iets, jij je partner altijd het recht geeft om “nee” te zeggen. Maar als je nooit vraagt, nooit een behoefte toegeeft, jij hen nooit de kans geeft om “ja” te zeggen”.

©Irma / Loes Raaphorst 08/2005