Spirituele Inzichtkaarten – nadenkertjes voor elke dag

Liefdevol accepteer ik dat ik ben waar ik ben in mijn ontwikkeling.

Vol overgave doe ik wat mij te doen staat. Ik laat mijn gehechtheid aan de uitkomst los.

Volg ik mijn hoofd of durf ik mij over te geven aan de keuze van mijn hart?

In de mate dat je nog een sterke voorkeur hebt voor het ene, zul je het andere nog regelmatig tegenkomen.

Voor elke stap die jij in de richting van Ultieme zet, zet het Ultieme er drie naar jou toe.

Sta ik mijzelf in mijn persoonlijkheid toe om te luisteren naar de impulsen van mijn ziel?

Dankbaarheid is de sleutel tot overvloed.

Wanneer vertrouwde zekerheden wegvallen weet dan dat je op de goede weg bent!

Elke dag is het waard geleefd te worden alsof het mijn laatste is.

Je langste reis voert je naar dat, wat het meest nabij is: je bent op weg van alleen zijn naar al-een zijn.

Het Ultieme is dichterbij dan mijn meest intieme gedachten.
Alles waar je naar verlangt zal je gegeven worden. Verlang er daarom naar dat je de wijsheid bezit om in elke situatie het beste en het hoogste te verlangen.

Op weg naar het Ultieme zul je alles krijgen wat je nodig hebt!

Morgen bestaat (nog) niet, het verleden is voorbij er is alleen maar nu.

Ik beschouw mijn lichaam als een tempel van het Ultieme en zorg er dienovereenkomstig voor.

Laat je krampachtigheid rond dat wat je nastreeft los en dat wat jij zoekt zal jou vinden!

Wat ik geloof dat ik waard ben, is bepalend voor hoe mijn leven eruit ziet!

Als je verlangen naar het Ultieme zo groot wordt dat het alle andere verlangens overstijgt zul je het zeker vinden.

Als je de waarheid wilt weten: achter elke waarheid valt een grotere waarheid te ontdekken.

Je bent niet geliefd om wat je doet. Je bent geliefd om wat je bent!

Het geluk ligt niet in de dingen zelf, maar in hoe ik ze zie en ervaar.

Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast!

Ik ben een unieke expressie van het Ultieme.

Goden vinden onvolmaaktheden niet erg, maar onverschilligheid erover wel.

Ik ben een druppel die op weg is de oceaan te worden.

Als je vrees afneemt komt er ruimte voor liefde.
Als je wilt zondigen geniet er dan van en neem daarna de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen.

Als je kijkt met de ogen van liefde, kun je het Ultieme ontdekken in alles.

Ik hoef niet anders te worden. Ik hoef me alleen maar te herinneren wie ik werkelijk ben!

Onze seksualiteit is ons door het Ultieme gegeven om het ook hierin te ervaren.

Principes zijn er om je leven te leiden, niet om je leven te beperken.

Er is slechts 1 religie: de religie van Liefde.

Het enige dat met de dood bedreigd wordt in jouw leven is je ego.

Stel je ervoor open om het Ultieme tegen te komen op die plaatsen waar je het het minst verwacht.

Mijn grootste vervulling ligt in het uitvoeren van de taak waarvoor ik met hart en ziel gekozen heb.

Duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden, maar door er licht in te brengen.

Draag ik, in wat ik nu doe, bij aan een betere wereld?

Je verstand kan het Ultieme onmogelijk begrijpen. Je hart kent het al.

Alle wegen leiden huiswaarts, je kunt je bestemming niet ontgaan!

Mijn beweegredenen zijn minstens zo belangrijk als mijn daden.

We wenden ons tot God wanneer ons leven op zijn grondvesten staat te schudden, om dan te ontdekken dat het God is die schudt.

Zolang ik mij identificeer met goed en daarmee het kwade afwijs, blijf ik een gevangene van de tegenstellingen in het leven.

Er is niets verkeerds aan jou en er is ook nooit iets verkeerds aan jou geweest!

Als de leerling gereed is verschijnt de meester.

Ken jezelf en je zult het Ultieme kennen.

Doe wat je wilt doen, maar doe het met passie!

Gebrek aan liefde verdwijnt als je liefde begint weg te geven.

Meditatie en dienstbaarheid vormen tezamen de snelweg naar het Ultieme.

Ik open mij voor het denken van Uw gedachten en het uitvoeren van Uw handleidingen.

Het Ultieme heeft geen handen en voeten. Hij heeft de jouwe nodig om zijn werk ten uitvoer te brengen.

Jij hebt je eigen, unieke Pad te bewandelen.

Het hoogste doel in mijn leven is om gelukkig te zijn!

Een ander kan jou niet vertellen wat jij moet doen. De antwoorden die je zoekt, zijn alleen in jezelf te vinden.

Voordat jouw lichaam werd gevormd, was jij er al. Nadat je lichaam ophoudt te bestaan ben jij er nog steeds.

Zie het Ultieme en dien het in elk levend wezen.

Het Ultieme heeft oneindige liefde en oneindig geduld. Je mag er zo lang over doen als jij nodig vindt.

Zoek het gezelschap van diegenen die het beste in je wakker maken.

Mijn verstand is de dienaar van mijn ziel.

Jouw gevoel van liefde is jouw ervaring van het Ultieme.

Het Ultieme spreekt door jouw hart.

Je verlangen naar zelfkennis is krachtiger dan je angst!

Het Ultieme veroordeelt je niet, dus waarom zou jij het in Godsnaam doen?

Alles wat op angstdenken gebaseerd is, mag ik nu loslaten.

Je duistere kant wil ook het licht zien.

Als ik mij verbind met dat wat groter is dan mijzelf, ben ik tot veel meer in staat.

Als je weerstand biedt aan dat wat het leven je te leren heeft, worden de lessen pijnlijker.

Je ziel houdt van mediteren, want in contact met de Geest ligt zijn grootste vreugde.

De reis is even belangrijk als de bestemming.

Waar je om vraagt zal je gegeven worden. Wees open om het te kunnen zien, omdat het misschien niet komt op de manier die jij verwacht!

Zoek in jezelf naar je eigen fouten en zoek in de ander het goede.

Wees volledig aanwezig in elke ervaring!

Ik stijg uit boven voorkeur en afkeer en neem de dingen zoals ze komen.

Dat wat je vreugde en voldoening geeft, daarin ben Ik aanwezig.

Sta jezelf het niet-weten toe en ontdek wat er uit de vruchtbare bodem van het niet-weten wil oprijzen.

Eerst moet je dienaar zijn. Dan pas kun je meester worden.

Je kunt de rivier niet duwen.

De buitenwereld bestaat niet. Alles wat ik zie is een projectie van mijn eigen binnenwereld.

De bevrediging die spirituele kennis je geeft, vormt een valkuil voor je zolang die kennis niet leeft.

 

Neem ook eens een kijkje bij de andere inzichtkaarten!