St. Jans Kruid – een alternatief voor anti-depressiva? Lees ook de aanvulling op dit artikel !

De meeste anti-depressiva hebben ernstige bijwerking, waarvan een aantal zelfs zeer frequent voorkomen. Het is uiteraard heel persoonlijk wanneer er bepaald moet worden welke bijwerkingen nog wel, en welke niet meer verdragen kunnen worden. Het vervelende is echter dat juist mensen die deze vorm van medicatie nodig hebben, vaak al meer dan genoeg klachten van de kwaal zelf hebben. Daarnaast bestaat de kans dat men de bijwerkingen toeschrijft aan de depressie in plaats van kritisch te kijken naar het middel. Er is gelukkig genoeg keus en de betere huisarts, apotheker of psychiater zal niet rusten voor het juiste middel door de juiste persoon gebruikt gaat worden. 

Allemaal heel mooi in theorie, maar iedereen die ooit anti-depressiva heeft geslikt weet dat het wennen aan, en afbouwen van zo’n middel niet zonder slag of stoot gaat. Dus na een aantal van die middelen ‘geprobeerd’ te hebben, kan het zijn dat men vriendelijk bedankt voor nog zo’n experiment. Temeer omdat er zelfs in reguliere geneeskunde steeds vaker geluiden te horen zijn van homeopathische oplossingen. De Bach Bloesem Remedies zijn hier o.a. een voorbeeld van. Ook St. Jans Kruid zou een alternatief kunnen zijn voor anti-depressiva. Ik heb de nodige beschrijvingen op internet gevonden en die eens even op een rijtje gezet. 

**************************************************

Hypericum perforatum (St Jans Kruid) is een van de meest waardevolle Europeese medicinale kruiden met als werkzame stof Hypericine. Therapeuten gebruiken het reeds lange tijd als tonicum voor angstgevoelens, slapeloosheid, neurotische depressies en spanningen, in het bijzonder in realtie met menopausale neurose. Het vermindert de symptomen van hormoniale veranderingen en afname van vitaliteit. Onderzoekers zijn van mening dat de anti-depressive werking van Hypercine vergeleken kan worden met Prozac die voor vermeerdering van het serotonine gehalte in de hersenen zorgt. Hypericum perforatum is in de eerste plaats een sedatief, maar daarnaast vermindert het ook de pijn bij Ischias en rheuma. Hypericine is tevens een sterk anti-virus. Momenteel is bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de werking van Hypercine in de behandeling van HIV, AIDS en tumor-groei. Hypericum perforatum wordt tevens gebruikt als tonicum voor lever en galblaas. Daarnaast blijkt het gunstig te werken bij infecties van de urinewegen. Een “clinical trial” met Health Aid St. Johns Wort heeft aangetoond dat aanzienlijke verbeteringen optreden bij vrouwen met angstgevoelens na 4-6 weken gebruik. Het bleek tevens effectief te werken tegen nachtmerries bij kinderen. Samenstelling: Hypericum perforatum extract (1:3) Verpakking: 50 ml vloeibaar extract. Dosering: 2-3 maal daags 20-30 druppels met wat lauw water innemen, tenzij anders voorgeschreven.

**************************************************

Categorie Speciaal: Uitleg Sint Jans kruid is een plant dat gebruikt wordt om depressie symptomen, slaapproblemen en angstigheid te verminderen. In grote doseringen kan het de huid en ogen gevoelig voor licht maken. Gebruiksvoordelen Het kan het slaappatroon reguleren voor diegenen die last hebben van door training veroorzaakte slaapproblemen. Dosering Volg de labelinstructies.

**************************************************

St. Janskruid maceraat is een uitstekende steun bij de genezing van wonden en ook aan te bevelen bij een onrustige, onzuivere huid. Inwendig kan het kruid als kalmeringsmiddel gebruikt worden, het werkt langzaam maar het geeft een duurzaam resultaat; het heeft bovendien geen schadelijke nevenwerkingen zoals bij zoveel synthetische producten. Op de huid kan het St. Janskruidmaceraat onverdund worden gebruikt, maar in de meeste gevallen is een 1 op 10 verdunning al zeer werkzaam. Contra-indicatie: Niet gebruiken tijdens zwangerschap. In zeldzaam voorkomende gevallen kan bij daarvoor gevoelige personen bij langdurig gebruik fotosensibilisatie optreden. Kan de opname van ijzer en andere mineralen beïnvloeden.

**************************************************

Verplichte tekst bij producten met Sint-Janskruid:
1. Tekst op bijsluiter: Wisselwerking met geneesmiddelen
Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werkingen/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Sint-Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. Sint Jans-kruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450, waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint-Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met Sint-Janskruid te gebruiken, maar ook als u het gelijktijdig gebruik van Sint-Janskruid samen met een van onderstaande geneesmiddelen wilt stoppen. Waargenomen is dat middelen met Sint-Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen: remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten: ciclosporine; antistollingsmiddelen van het coumarine type, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar); anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne; luchtwegverwijders: theofylline; hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen: digoxine; remmers van het HIV-virus: indinavir. Sint-Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van Sint-Janskruid en bepaalde types van de anticonceptie-pil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub-50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Bij het gebruiksvoorschrift vermelden: De aanbevolen dosering niet overschrijden. Op de buitenkant van de verpakking moet duidelijk vermeld worden: Lees voor gebruik de bijsluiter.
2. Indien er geen bijsluiter is een verkorte tekst op het etiket: 
Wisselwerking met geneesmiddelen. Sint-Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. Overleg met uw arts / apotheker / trombosedienst alvorens dit product te gaan gebruiken of met het gebruik van dit product te stoppen. Bij het gebruiksvoorschrift vermelden: De aanbevolen dosering niet overschrijden. Eén van de twee bovengenoemde teksten moet op SJK-producten voorkomen. 

**************************************************

Sint-janskruid is een kruidenmiddel. Het is niet bij de overheid geregistreerd als officieel geneesmiddel. De overheid eist daarom geen bewijzen voor de werkzaamheid en verplicht geen onderzoeken naar de bijwerkingen. Het is sinds 1996 internationaal in de handel en is verkrijgbaar als extract of als gedroogd kruid. Het is te krijgen in capsules, dragees, tabletten, druppels en kruidenthee. Sint-janskruid is onder andere een bestanddeel van: 

Bioform Sint Janskruid dragee 
Bional Debrifin capsule 
Bloem Kava Fleur capsule extra forte 
Hypericum + Valeriaan tablet 
Kira dragee 300 mcg en Kira forte tablet 450 mcg 
Kneipp Kruidendragee Sint Janskruid 
Kneipp medicinale kruidenthee Sint Janskruid 
Laif tablet 600 mg 
New Life Sint Janskruid capsule 
Orthica Hypericum 3 capsule  Perika tablet 
Phytocaps Sint Janskruid 
Sint Janskruid capsule 
Steigerwald Psychotonin M druppels 
Ultravit Sint Jans complex tablet 
Valdispert Balans dragee 
Vitelle Sint Janskruid capsule 
Vogel Hypericum oer 
Vogel Hyperiforce forte 
Vogel Hyperisan. 

**************************************************

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt? Sint-janskruid heeft een antidepressieve werking. Hoe het precies werkt is nog niet helemaal bekend. Net als de andere middelen tegen depressiviteit lijkt sint-janskruid de natuurlijk voorkomende stoffen in de hersenen te beïnvloeden. Deze spelen een rol bij stemmingen en emoties. Het wordt gebruikt bij depressiviteit, angststoornissen en slaapproblemen. Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben. Werking: Mensen met een lichte tot matige depressie blijken zich door sint-janskruid energieker te voelen en vinden dat het hun stemming verbetert. Het duurt twee tot drie weken duurt voor u het positieve effect merkt. Consequent gebruiken: Als u dit middel gebruikt op voorschrift van uw arts, is het belangrijk om het consequent te gebruiken. Het kan enige weken duren voor u een gunstig effect bemerkt. Angstgevoelens en gespannenheid: Er is niets bekend over de werkzaamheid van sint-janskruid bij angststoornissen. Slapeloosheid: Er is niets bekend over de werkzaamheid van sint-janskruid bij slapeloosheid. 
2. Op welke bijwerkingen moet ik letten? 
Bijwerkingen treden niet bij iedereen op, maar alleen bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Veel bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het middel stopt. Sint-janskruid is geen officieel geneesmiddel. Dit betekent dat de overheid geen eisen heeft kunnen stellen aan de hoeveelheid en het type onderzoek dat naar de bijwerkingen is gedaan. Het is daarom niet bekend welke bijwerkingen precies op kunnen treden. Vooral zeldzame bijwerkingen kunnen over het hoofd zijn gezien. De belangrijkste bekende bijwerkingen zijn vermoeidheid, maagdarmklachten en overgevoeligheid. Vooral de eerste tijd dat u dit middel gebruikt: maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het met wat voedsel inneemt. Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor sint-janskruid. Let er vooral ook zelf op als u geneesmiddelen zonder recept koopt. Zeer zelden: Huiduitslag door fel zonlicht of UV-licht van een zonnebank. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt. 
3. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan… 
autorijden, alcohol drinken, alles eten? Er zijn voor dit middel geen beperkingen bekend. andere medicijnen gebruiken? De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn afweeronderdrukkende middelen, middelen die worden gebruikt bij een HIV-infectie, digoxine en bepaalde slaapmiddelen: ciclosporine (Neoral, Sandimmune), tacrolimus (Prograft) en sirolimus (Rapamune). Dit zijn afweeronderdrukkende middelen. Sint-janskruid vermindert het effect van deze middelen. Uw arts zal de dosering hiervan verhogen. Als u stopt met het gebruik van sint-janskruid, moet de dosering van de afweeronderdrukkende middelen weer worden verlaagd. Vertel uw arts daarom altijd dat u een preparaat met sint-janskruid gebruikt. de middelen gebruikt bij de behandeling van een HIV-infectie: saquinavir (Invirase), efavirenz (Stocrin), ritonavir (Norvir), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), delavirdine (Rescriptor), nevirapine (Viramune) en amprenavir (Agenerase). Sint-janskruid vermindert de werking van deze middelen. Meld uw arts daarom dat u een preparaat met sint-janskruid gebruikt. Uw arts moet dan de dosering van deze middelen aanpassen en de hoeveelheid in het bloed in de gaten houden. Hartmiddelen die digoxine bevatten, zoals Lanoxin. Sint-janskruid kan de werking van digoxine verminderen. Meld uw arts daarom dat u een preparaat met sint-janskruid gebruikt. Uw arts kan dan de dosering van digoxine eventueel aanpassen. Als u al een tijdje digoxine en sint-janskruid gebruikt, mag u niet zomaar stoppen met de sint-janskruid. De hoeveelheid digoxine in uw bloed kan dan namelijk teveel stijgen, waardoor u kans heeft op bijwerkingen. Overleg dan met uw arts voor advies. bepaalde slaap- en rustgevende middelen (midazolam, alprazolam, triazolam). Sint-janskruid vermindert de werking van deze middelen. Vertel uw arts dat u sint-janskruid gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk een ander slaapmiddel voorschrijven. een middel tegen hartritmestoornissen, namelijk kinidine (Cardioquin). Sint-janskruid vermindert de werking van dit middel, waardoor de hartklachten weer erger kunnen worden. Uw arts zal daarom, als de combinatie echt nodig is, de hoeveelheid kinidine in het bloed laten meten en eventueel de dosering aanpassen. Vertel uw arts altijd dat u Sint-janskruid gebruikt. 
4. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
Zwangerschap: Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Gebruik dit middel daarom NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Raadpleeg uw arts of apotheker voor advies. Mogelijk kan uw arts een middel voorschrijven dat wel veilig is tijdens de zwangerschap. Borstvoeding: Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan uw arts een middel voorschrijven waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. 
5. Hoe moet ik dit middel gebruiken? 
Kijk voor de juiste dosering in de bijsluiter. Wanneer? Verdeel uw doses zo goed mogelijk over de dag. Het beste kunt u vaste innamentijdstippen kiezen, om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. Hoe lang? Na twee tot drie weken kunt u een verbetering van de stemming verwachten. Merkt u na die periode te weinig effect dan heeft voortzetting van het gebruik waarschijnlijk geen zin. 
6. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? 
Als uw arts u dit middel heeft voorgeschreven, is het belangrijk om het consequent te gebruiken. Alleen dan kunnen u en uw arts het effect goed beoordelen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: U gebruikt dit middel drie keer per dag. Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over. 
7. Kan ik zomaar met dit middel stoppen? 
Hier is nog niets over bekend. 

Laatste herziening: 9-8-2002: Deze tekst is opgesteld door het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp). Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven geneesmiddel en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit middel bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl

**************************************************

St Janskruid of hypericum perforatum blijkt volgens wetenschappelijk onderzoek een goed werkend middel tegen depressie te zijn. Het is geschikt voor milde en matige depressies. Het heeft minder bijwerkingen dan middelen als PROZAC maar een vergelijkend effect. Zie o.a.: Archives of General Psychiatry, vol.55, nov. 1998. Steven Bratman & David Kroll: “Sint-janskruid en de behandeling van depressies”. Rijswijk: Elmar, BV, 1999. Volgens dit boek is de goede dosis: 3 maal 300 mg per dag van een extract dat 0,3 % hypericine bevat (best onderzochte extract = LI 160, Jarsin 300R). In combinatie met “Kava Kava” kan het extra effectief zijn = ontspannend, verbetert de slaap. Geen Kava Kava gebruiken tegelijk met benzodiazepinen (temazepam; oxazepam etc.). Kava kava gebruiken kan risico’s inhouden, dus raadpleeg eerst uw huisarts.

Bijwerkingen en risico’s:
– St Jans kruid geeft overgevoeligheids-reacties bij zonlicht.
– St Janskruid activeert een lever-enzym waardoor de werking van de anticonceptiepil kan worden verstoord. 
– Niet gebruiken bij zwangerschap.
– Gelijktijdig gebruik met synthetische antidepressiva (Prozac, etc.) kan extra bijwerkingen veroorzaken. 
De volgende geneesmiddelen hebben een wisselwerking met St Janskruid: Theofylline; Digoxine; Ciclosporine; Atenolol; HIV medicatie. Mensen die antistollingsmiddelen gebruiken moeten overleggen met de trombosedienst over gebruik van St Janskruid. De prijzen van St Janskruid verpakkingen kunnen nogal verschillen. Het goedkoopst zijn verpakkingen van Het Kruidvat en van de HEMA. Zie: NRC van 7-2-2000. (bron: http://www.depressie-overwinnen.nl/)

**************************************************

Na het lezen van dit alles, is mij in ieder geval duidelijk, dat ook met het gebruik van een natuurproduct, men heel voorzichtig moet zijn. Vooral de wisselwerking met andere medicijnen is iets waar extra aandacht aan geschonken moet worden. Misschien staan we soms niet genoeg stil, dat alles wat ‘zomaar’ in de vrije verkoop te koop is, best gevaarlijk kan zijn. Toch lijkt het mij uiterst zinvol ook naar homeopathische oplossingen voor een depressie kijken, en niet zonder slag of stoot naar de anti-depressiva te grijpen.

Het blijft in ieder geval iets waar alleen een arts, in samenspraak met de patiënt, over kan beslissen. 

***********

Reactie –  door Leen 

Ik neem al een hele tijd Sint-Janskruid, maar eigenlijk niet echt consequent. Tijdens de periodes dat ik het gebruikte, geloofde ik niet direct in zijn werking, maar achteraf merkte ik wel het effect.

Daarmee bedoel ik, tijdens mijn stage heb ik het wat moeilijk gehad en toen nam ik weer mijn pilletjes. Ik sliep daar de hele week in en één week ben ik mijn Sint-Janskruid vergeten mee te nemen. Ik voelde me veel slechter en had veel meer en heviger huilbuien. Dit besefte ik pas achteraf, dus je kan het niet als ingebeeld/psychisch beschouwen, maar als feit.

Ik zou het iedereen aanbevelen, alhoewel het soms zinloos lijkt. Momenteel neem ik al een eindje geen meer, maar ik ga terug beginnen, want het gaat niet zo super met me. Ik hoop dat het vlug werkt en ik me gauw wat beter voel. 

Leen

*********

Reactie – door Anke

Ik gebruik nu in de winter sint-janskruid. Al jarenlang kom ik s ‘winters in een dip te zitten. Ik gebruik hier al jaren een lamp voor, maar in december kan ook de lamp het niet meer opvangen. Daarom ben ik vorig jaar in december sint-janskruid gaan gebruiken (Kyra forte). Ik moet zeggen dat het me uitstekend is bevallen. Ik sliep weer beter en kreeg weer zin in de dingen en werd weer actief en voelde me geestelijk heel goed.
Ik ga het zeker weer gebruiken als het zover is!!!!!

Groetjes Anke

**********

Reactie – door Monique

Ik gebruik al jaren St.Janskruid voor milde depressieve klachten. In het begin was ik eerlijk gezegd niet zo overtuigd van de effectiviteit, nam het dan ook meer als een voedingssupplement, net als mijn vitamientjes iedere dag. Nu echter, mede dankzij alle aandacht in de media, besef ik dat St.Janskruid wel degelijk een heel concrete werking heeft. Ik denk wel dat de vorm waarin het genomen wordt zeer belangrijk is. Alleen het werkzame bestanddeel Hypericum is niet zoals moeder natuur het bedoeld heeft. Er zitten in die plant nog zoveel ondersteunende stoffen die absoluut noodzakelijk zijn voor het uiteindelijk resultaat. Ik ben er in ieder geval erg over te spreken en ik hoop dat er in de toekomst nóg veel meer aandacht voor komt zodat al die arme sombere stumpers het zonder al die gemene chemische troep kunnen redden!

**********

Reactie – door Indiana

Ik wil even reageren op het gebruik van St Janskruid.Ik gebruik het als thee voor mijn zoon van bijna 17 die erg depressief was en ook de stoornis adhd heeft en kenmerken van autisme, maar sinds hij St Janskruid thee drinkt gaat het gewoon heel goed met hem. Ik zet elke morgen een kopje thee, de losse, geen zakjes dus. Ik doe er voor de smaak een lepeltje honing bij en een klein beetje halfvolle melk; hij vindt het niet vies, maar ja hij is al van kleins af aan gewend om kruidenthee te drinken. Het duurt een tijdje voor het aanslaat maar eenmaal zover, dan werkt het goed. Mijn zoon die liever dood wilde en het niet meer zag zitten, loopt nu geregeld ’s ochtends al door het huis te zingen en te springen. Eerst wilde hij alleen maar zwarte kleren aan en alles op zijn kamer moest zwart zijn, was zijn lievelingskleur zei hij, maar nu draagt hij zelfs wit, en het zwarte op zijn kamer is vervangen door grijs en wit, echt een enorme vooruitgang. Dus ik blijf het hem geven; hij zelf gelooft niet zo dat het daar van komt, maar ik wel. groetjes Indiana

**********

Reactie – door Frank

Ik gebruik SJK nu 15 dagen en aanvankelijk geloofde ik niet echt in een effectieve werking van Homeopathische middelen of kruiden maar vanaf nu is die gedachte er niet meer. Ik voelde mezelf de laatste tijd aardig depressief en had nergens meer zin in. Er spookte van alles door mijn hoofd en kon slecht slapen. Nu ben ik in de winter nooit de vrolijkste maar zoiets had ik nog nooit gehad. Ik voel me nu met de dag opknappen en ik zal niet zeggen dat het alleen komt door SJK maar het werkt er zeker aan mee.Ik slik SJK van het merk OPTIMAX en daarvan de super capsule 1000 mg. Ik neem deze in 1 keer per dag na het ontbijt met een goede beker water. Het werkt alhoewel ik zelf wel ervaar dat ritme, veel beweging en op tijd rusten een mens ook goed doen. Ik wil andere mensen veel succes wensen met SJK ik kan het aanraden.

**************

Reactie – door Mimi

Ik gebruik SJK vanaf mijn 24ste en ik ben nu 33. Ik kan alleen maar zeggen dat als ik dat middel niet had uitgevonden op aanraden van mijn homeopaat destijds dan weet ik echt niet of dat wat k nu bereikt heb ook bereikt had zonder SJK.

Ik was matig tot sterk depressief en alle sombere gedachten tot in ergere mate waren de verschijnselen en schuldgevoelens die met mijn jeugd te maken hadden en later met mijn pubertijd terwijl ik aan de oorzaken ervan niet veel kon doen en nu achteraf mijn ouders en zeker mijn moeder ook niet omdat ze gewoon niet beter wist.

Eerst kreeg ik antidepressiva van mijn huisarts waardoor ik me eerst nog slechter ging voelen; na 4 weken iets beter maar later toch een terugval kreeg toen ik met het middel stopte om toen weer met antidepressiva te beginnen wekte zoveel weerstand en angst bij me op dat ik naar andere middelen op zoek ging. 

Uiteindelijk kwam ik door SJK en het boeddhisme weer bij mezelf en vond ik mezelf terug en ook mijn schuldgevoelens gingen weg. Vanaf het moment dat ik het begon te gebruiken na ongeveer 4wk merkte ik het positieve effect ervan en tot op de dag van vandaag heb ik er persoonlijk veel profijt van.

Mijn angst gevoelens zijn minder tot bijna weg gewoon; ik slaap beter; ik ben energieker en heb weer zin in het leven en heb zelfs al een paar dromen van mezelf waar kunnen maken, waaronder het alleen op reis gaan naar Griekenland en ben daar 4 maanden gebleven en met de boot alleen naar Athene en weer terug naar het eiland waar ik verbleef. 

SJK heeft mij door de moeilijkste periodes in mijn leven geholpen en ik blijf het gebruiken omdat het een natuurlijk middel is en het wel degelijk helpt mits je je aan de voorgeschreven dosering houdt.

In de zomer stop ik wel eens omdat het dan beter met me gaat en het zonlicht zijn werking bij me doet en in de winter neem ik het dan weer. Niet twijfelen het is beter dan alle medische middelen en in overleg met je arts kan het je leven redden en verbeteren!!

Ohm Namah Shivaya

**************

Reactie Kimberley

Ja, ’t is nou eenmaal zo, ik ben vaker depressief geweest, in m’n leven vol drama’s en voor een rasechte H.S.P.-er is het op deze aardbol nou eenmaal keihard. Twee jaar geleden zat ik echter in een depressie tijdens ’n heftig ziekbed zodat ik geen toekomst meer zag. Na ’n vergeefse poging om dan toch maar aan de reguliere antidepressiva te gaan (ik ben daar doodziek en helemaal gestoord van geworden; wat ’n troep, en hoeveel mensen slikken dat vergif momenteel wel niet) heb ik het wondermiddel St. Janskruid ontdekt. Dit geweldige middel staat trouwens in elk goed kruidenboek. Het is al eeuwen een goed werkzaam geneesmiddel, zowel tegen depressies als voor lichamelijke genezingen. Het werkt pas na enkele weken innemen, net zoals de reguliere middelen, maar dan voel je ’t ook. Je kunt de levensstrijd weer aan!

Reactie Babette 

Overal lees ik dat de werking van Sjk twee a drie weken op zich laat wachten. Een kennis van mij beweerde bijna direkt positief effect te merken bij het gebruik hiervan aangezien ik zelf in een donkere periode zat ben ik het gaan gebruiken. Binnen een paar dagen voelde ik me al een stuk beter! Ik wilde dit toch even als bemoediging voor diegenen die er aan willen beginnen meegeven.

vr.gr. BM

Bron: email ©Loes Raaphorst 06/2007

Reactie Webmaster

Hoi Babette,

Ik wil er wel even de kanttekening bij maken dat een snelle reactie op St Janskruid ook aan twee andere dingen kan liggen; 

1) een zeer milde depressie en 
2) het placebo-effect.

Hoe dan ook, fijn dat het zo snel werkt bij jou!

Groetjes, Loes

Reactie Lotte

Mijn zoon van 8 gebruikt SJK nu 5 weken en ik ben er erg blij mee. Het helpt bij hem tegen Night terror. Hij raakte elke avond ongeveer 1,5 uur na het inslapen in totale paniek. Hij was niet wakker maar hij rende door het huis en gilde dat we de dokter moesten bellen. Het was vreselijk. Met stevig vasthouden en rustig tegen hem praten zakte de paniek weg. Maar na 3 weken elke nacht zo’n aanval moesten we wat gaan doen. 

Zijn schoolresultaten werden minder en hij voelde zich echt niet goed. SJK bleek de uitkomst. Het werkte echt snel. Ik had me voorbereid op nog 3 weken paniek tot de SJK zou aanslaan maar binnen 3 dagen was hij weer heel snel te kalmeren en na een dag of 10 was het helemaal over. 

Een natuurgeneeskundig arts zei hierover dat als het het juiste middel is voor een persoon dat het dan inderdaad heel snel kan werken. Ik blijf het voorlopig geven aan mijn zoon. Het gaat niet alleen ’s nachts beter maar ook overdag is het een ander kind geworden. Hij is veel sterker en socialer geworden. Al blijf ik het wel een gek idee vinden om een jongetje van 8 een anti depressivium te geven.

Reactie Marijke

Na een zware en verdrietige periode in mijn leven had ik regelmatig erge huilbuien. Ik ben toen sint janskruid gaan gebruiken. Na ongeveer een week merkte ik dat het begon te werken. De huilbuien werden minder hevig en verdwenen ten slotte helemaal. Na een half jaar dacht ik weer zover op gekrabbeld te zijn dat ik het wel weer zonder gebruik van het kruid kon stellen en ben ik gaan afbouwen. Al heel snel kwamen de huilbuien toch weer terug wat ik eigenlijk niet verwacht had. Dus heb ik het gebruik hervat en nu blijf ik het gebruiken tot ik het gevoel heb echt alles verwerkt te hebben en weer in balans ben.

Bron: email ©Loes Raaphorst 07/2007

Reactie Webmaster

Even een persoonlijke reactie: je kunt pas stoppen met SJK als je minimaal 9 maanden klachtenvrij bent. Dit is een algehele richtlijn voor het gebruik van alle antidepressiva. Ben je bovendien iemand die ook in de wintermaanden niet echt lekker in je vel zit, stop dan niet in de herfst of winter, maar stel het uit tot de lente!!

Gr. Loes

Reactie Miriam

Ik gebruik nu St. Janskruid bijna 5 weken en bemerk geen resultaat. Ik ben het gaan gebruiken in verband met overgangsklachten met o.a. deprimerende gevoelens (geen depressie). Ik heb zelfs het idee dat de klachten eerder toe, dan afnemen met name de vermoeidheid wordt erger.
Ik lees tot nu toe alleen maar positieve reacties, is het ook mogelijk dat je er geen baat bij hebt? 
Ik gebruik Hypericum forte, 500 mg, van de Pil homeopathie te Rotterdam. 

Reactie Webmaster

Beste Miriam,

Natuurlijk is het mogelijk dat iemand géén baat heeft bij een bepaald (genees) middel; dat komt zelfs bij reguliere middelen voor, en dus ook bij homeopathie. Het kan echter ook aan de dosering liggen; misschien heb je een hogere dosering nodig! Het komt vaker voor dat er even ‘gezocht’ moet worden naar de juiste dosering, én momenten van inname. Als ik jou was, zo ik de hoogste dosering gaan proberen, en dat drie weken slikken, en dan nog eens bekijken of het werkelijk geen effect heeft. Kijk voor deze dosering in de bijsluiter van het product wat jij in huis hebt. Succes!

Reactie Ineke

Na een hevig en heftig leven (ben nu 60) kan ik verklaren dat ik dit niet meer zou schrijven als ik niet in aanraking was gekomen met SJK. Ik heb van alles geprobeerd om te leren omgaan met de sporen van een chaotische jeugd en een overgevoelige natuur. Heb therapieën gevolgd, antidepressiva geslikt, me in- en in rot gevoeld…

Op een bepaald moment wist ik dat ik het hoe dan ook zelf zou moeten doen en dat ik daarbij geen middelen wilde gebruiken die mij fysiek ondermijnden. Maar ik kon het niet helemaal op eigen kracht. Op advies van iemand die veel van kruiden en natuurgeneeswijzen wist ben ik SJK gaan gebruiken en doe dat nog altijd. 

Soms ‘vergeet’ ik het een paar maanden. Dat wordt dan een soort natuurlijke rustperiode, tot ik merk dat ik het weer nodig heb. Ik heb er veel baat bij. Ben minder de prooi van emoties die alle kanten opvliegen, slaap goed, eet gezond en voel mij redelijk evenwichtig.

Wondermiddelen bestaan natuurlijk niet, maar ik ervaar SJK als een goed geneesmiddel dat doet wat het belooft, en makkelijk verkrijgbaar en betaalbaar is. En als je wat stress weg wil nemen in je relatie: masseer dan je partner af en toe met Sint Janskruid olie en (nog leuker) laat je masseren!

Reactie Eva

Ik heb nu al 7 jaar last van hyperventilatie, ben daar in het eerste jaar voor naar een haptonoom geweest en een ademhalingstherapeut!! Dit hielp voor even maar al snel weer last van de chronische variatie…Nu ben ik net op vakantie geweest en daar ontzettende aanvallen gehad van paniek, zweten, trillen, huilen,dingen vermijden, zwart voor de ogen, stikneigingen etc…

Las op internet over het SJK en ben net 2 dagen geleden begonnen maar heb nu al nergens last meer van, voel dat ik weer controle over mijn eigen lichaam krijg en dat ik niet meer angstig ben onder de mensen……Vanaf morgen ga ik aan de power yoga en hoop dat ik het dan ga redden zonder middeltjes maar voor nu….KLASSE SPUL!!

Reactie Michelle

Beste lezers,

Het gevoel bekruipt me dat ik hier even moet meedelen dat er waarschijnlijk enkele mensen tussen zitten die zich somber voelen doordat ze hun anders voelden,  gevoeliger, prikkelbaar ect. Ik zelf ben erg geholpen met mijn openbaring van enkele maanden geleden en dat is gewoon het volgende…

Ik wist niet van het bestaan van hypersensitieve personen af. HSP en de kenmerken die je dan kan vertonen kunnen je gewoonweg het gevoel geven depressief te zijn. Om de drukte van het leven en de ongevoeligheid van de maatschappij aan te kunnen (yes ik snap eindelijk mezelf ! ) gebruik ik nu ook SJK maar in combinatie met een dik leerrijk boek van een zeker Aron over HSP. 

Die combinatie werkt erg helend en ik durf nu dus nog niet te zeggen of het het pilletje is of het zelfbewustzijn. Maar na jullie reacties neem ik mijn SJK met een gerust hart verder in. Op naar die vier weken…ik laat weten of het iets gedaan heeft. Veel succes!

Bron: email ©Loes Raaphorst 08/2007

Reactie John

Ik ben sinds een week met SJK Thee bezig. Na ongeveer een jaar van zoeken naar mijzelf, want zo voelt/voelde het wilde ik het proberen. Ik had al eerder gelezen dat SJK helpt bij lichte en matige depressies. Ik wist niet eens dat ik dat zou kunnen hebben! Ik ben altijd vrolijk geweest, wel eens een dipje, maar verder zin om dingen te ondernemen.

ALLES werd zwaar… zelfs om de deur uit te gaan. Vakantie? Ja, maar dan lekker in en om het huis dingen doen… Paniek- en angstaanvallen, daarmee begon het. Ben ook wel van mening dat het opstapeling is. Een jaar lang ziektebed meegemaakt en als gevolg de dood… Dat komt hard aan, maar dacht dat ik er goed mee omging. Moest diverse mensen steunen, daar was ik toch voor? 

Nu dus een week ongeveer SJK Thee, 1 of soms 2 per dag. Ik slaap goed, ben weer vrolijk, kan helder nadenken, heb weer zin in HEEL veel dingen. Hoop dat het door deze thee (vd AH overigens) komt zodat er geen terugval komt. Over 3 weken vakantie, naar… het buitenland. Dan moet ik wel stoppen ivm de zon, dat gaat niet samen. Dat wordt dus best spannend, maar zoals ik mij nu voel… gaat het lukken! 

Iedereen die het nog niet geprobeerd heeft: doen! Daarna kun je meepraten en je reactie geven.

Bron: email ©Loes Raaphorst 08/2007

Reactie Fred

Hallo, 

Na mijn ongeval in 2001(whiplash) ben ikEfexor gaan gebruiken, wat weliswaar op dat moment uitkomst biedt, maar op de lange duur te veelbijwerking heeft. Welnu voor 7 weken geleden ben ik bij een homeopaat geweest en heb ter vervanging laif600 (sjk) die ik dus nu 7 weken probeer. 

Het gaat een klein beetje beter met me, maar emoties,schuldgevoelens, en huilbuien zijn nog steeds voor mijn gevoel te hoog. Wat ik ook bespeur is dat mijn maag darm kanaal niet helemaal de oude is bijvoorbeeld meer winderigheid en opgezet gevoel in de buik. Mijn vraag is of dit een voorkomend iets met deze medicijn is met betrekking tot mijn maagdarm klachten.

Fred

Bron: email ©Loes Raaphorst 12/2007

Reactie Els

Regelmatig heb ik periodes van allerlei lichamelijke kwaaltjes waarvan migraine de meest vervelendeis. Zware migrainemiddelen hielpen wel maar moest die vaak eens in de 2 weken 3 dagen achter elkaar slikken. Bij toeval zag ikSt. Janskruid bij de Hema, het proberen waard, op internet opgezocht wat dit deed en hoeveel ik moest slikken. Ik slik’s morgens en ’s avonds om 8 uur 2 capsules. Ik slik het nu een maand en heb vanaf dag 1 geen enkele keer meer migraine gehad en voel me herboren, niet meer gestrest, heb veel meer energie en slaap beter.

Bron: email ©Loes Raaphorst 01/2008

Reactie Karin

Ik gebruik SJK (laif 600) nu 4 weken en inderdaad het duurde ongeveer 2 weken voor ik iets van effect merkte.Dit ging geleidelijk en op een gegeven moment besefte ik, dat ik niet meer zo ontzettend moe was.Het mooiste bewijs was dat mijn zoon (4jaar) op een middag tegen me zei: ‘mam wat is het hier gezellig’.Nou dat was voor mij bewijs dat ik dus blijkbaar (wat ik zelf alvoelde) beter in mijn vel zit en minder snel geïrriteerd en boos ben.

Bron: email ©Loes Raaphorst 01/2008

Reactie Jennie

Ik heb een paar jaar geleden sint Janskruid geslikt, en had daar erg veel baar bij!Ben nu een week of 7 geleden weer begonnen en kan niet zeggen dat ik me beter voel.Na weer wat op het internet gelezen te hebben ben ik erachter. Ik slik de gewoneKyra, 2 per dag . Dat maakt een totaal van 600 mg per dag. Dit is gewoon te weinig!Vanaf vandaag ga ik naar 900 mg. Over 2 weken post ik hier weer. Ik ben ervan overtuigd dat het dan beter gaat!

Bron: email ©Loes Raaphorst 07/2008

Reactie Rene

De opbeurende werking kan ik uit ervaring zeker onderschrijven. Echter, ik ben voornamelijk met dit middel begonnen vanwege slapeloosheid omdat het volgens diverse bronnen ook daarvoor nuttig kan zijn. Inmiddels ben ik hiermee weer gestopt omdat ik ontdekt heb dat een van de mogelijke bijwerkingen insomnia is! 

Op met name veel Amerikaanse sites wordt dit standaard als bijwerking vermeld. Op veel Europese sites vreemd genoeg niet en het staat ook nooit in de bijsluiter. Mensen die dus hiermee willen beginnen om hun slapeloosheid aan te pakken, zouden wellicht dus beter naar een ander middel kunnen omkijken.

Bron: email ©Loes Raaphorst 08/2008

Reactie Maria

Hallo iedereen,

In het begin van dit jaar heb ik besloten om naar de arts te gaan om me te laten helpen aan een blijvende en waarschijnlijk aangeboren depressie door een stofwisselingsziekte. Deze is in mijn familie bekend. De arts vertelde me dat ik me moest aanmelden bij een psychiater deze me zou onderzoeken en dan medicijnen kon voorschrijven doordat ik nog minderjarig ben. Na aanmelding bleek dat ik hiervoor in behandeling moest. Dit weiger ik echter omdat een stofwisselingsziekte niet uit je hoofd te praten valt ook al denken genoeg mensen van wel. 

Daardoor kon ik totdat ik meerderjarig was geen medicijnen krijgen. (voor minderjarige moeten andere medicijnen gegeven worden omdat de ‘gewone’ medicijnen niet werken).Vanaf dat moment ben ik sint-janskruid gaan gebruiken. Dit kan ik iedereen sterk aanraden. Voor mij werkte het ook. 

Volgend jaar zomer hoop ik 18 te worden en vanaf dat moment zal ik alsnog een poging doen om medicijnen te krijgen omdat mijn depressies aardig zwaar zijn en daardoor niet volledig verholpen worden door sint-janskruid. Wel is het door dit kruid een stuk leefbaarder voor me geworden.
Groetjes

Bron: email ©Loes Raaphorst 10/2008

Reactie Maryke

Ik neem nu een drietal weken hyperiplant 3x300mg per dag op aanraden van mijn huisarts. Na een tiental dagen begon ik stilaan effect te voelen. Ik ben heel gelukkig met de vooruitgang die ik al geboekt heb in die korte tijd. Ik maak mij echter zorgen om het feit dat ik tegenwoordig zo erg transpireer. Niets helpt, echt heel vervelend: zelfs als ik mij pas gewassen heb, ruik ik mezelf alweer. Ik voel mij daardoor absoluut niet meer gemakkelijk als ik in de buurt van mensen kom, zowel thuis als op mijn werk en in winkels: ik weet gewoon dat ze me van op meters afstand kunnen ruiken. Kan dit een nevenwerking zijn van deze medicatie of moet ik elders de oorzaak zoeken ? 

Reactie Webmaster

Alvast even een persoonlijke reactie: hevig transpireren doe ik ook, en het komt ook heel veel voor bij ‘gewone’ antidepressiva. Gebruik in plaats van een deodorant een anti-perspirant. Een deo geeft ‘je zweet een lekker geurtje’, terwijl een anti-perspirant het transpireren zelf aanpakt én de geur neutraliseert!! Een hele goede is bijvoorbeeld: Deoleen, zowel met als zonder alcohol te koop! Helpt écht!!

Bron: email ©Loes Raaphorst 12/2008

Reactie Roberto

Gebruik zelf inmiddels ook al een paar jaar SJK ivm een door een psychiater gediagnosticeerde angststoornis zonder aanwijsbare psychische grondslag. Deze stak over het algemeen in het najaar de kop op en nam in het voorjaar weer af. Eerst gebruikte ik Perika (VSM) en nu gewoon van het Kruidvat. Daarvoor heb ik Paroxetine (Seroxat) en Cipramil (Citalopram) gebruikt. Seroxat was voor mij echt een paardenmiddel. Het middel voelde erger aan dan de kwaal. Dat was met Cipramil gelukkig beter. Dat middel is veel lichter en minder sedatief. Toch wilde ik van de chemicaliën af. En ondanks dat destijds beweerd werd dat SJK geen invloed zou hebben op angst/paniek, ben ik er toch aan begonnen. Gelukkig kan ik achteraf zeggen dat SJK wel helpt voor mijn klachten. Ook ik kan bevestigen dat SJK al na een paar dagen ging werken. Je voelt gewoon het verschil. Maar dit is m.i. wel sterk persoons- en klachtafhankelijk. In de zomer minder/stop ik altijd. Niet ivm overgevoeligheidsreacties!
(zonlicht) maar gewoon omdat ik dan voel dat ik m’n boontjes zelf doppen kan. Al met al ben ik zeer tevreden over SJK. Je kan het zelf kopen, het is niet duur en het werkt…

Bron: email ©Loes Raaphorst 02/2009

Reactie Bernhard

Een half jaar geleden heb ik een hersenbloeding gehad,en een van de vele symptomen daarvan was ernstige slapeloosheid, nachten lang heb ik door het huis gespookt,en omdat ik het liefst zo min mogelijk farmaceutica slik heb ik het geprobeerd met melatonine, geen effect, wel hoofdpijn, daarna met melissegeest, dat hielp enigszins,en ten einde raad oxazepam geprobeerd, geen succes,de 10mg tabletten hadden geen enkele uitwerking!Bij toeval kreeg ik bij een drogist een doosje SJK in handen en ben deze gaan gebruiken, en o wonder het helpt, na veertien dagen innemen slaap ik langer en rustiger. Een prettige bijkomstigheid is dat mijn bloeddruk die ik geregeld zelf meet, constanter en lager is geworden. Wat ben ik blij met dit kruid! 

Bron: email ©Loes Raaphorst 02/2009

Reactie Daan

Ik maak uit de reacties op dat mensen gewoon kunnen stoppen met Sint Janskruid voor bijvoorbeeld de zomer. Daar heb ik zelf heel andere ervaringen mee. 

In 2006 begon ik met Sint Janskruid thee. Wauw, wat werd het leven daar mooi van. Het werkte zo goed dat ik al snel drie kopjes per dag dronk. Toen ik op vakantie ging, sloeg ik er een paar over en ben toen totaal geflipt – we waren toevallig net die dag verdwaald in het Barcelonese metrosysteem en ik werd letterlijk gek van het idee dat we er niet uit konden. Ik heb nog nooit zo’n totale wanhoop gekend als toen. 

Ik heb daarna afgebouwd met die thee omdat ik het duivels spul vond. Ik heb nu niet alleen nog steeds een depressie maar ook een idiote fobie om ergens niet meer uit te kunnen. Metro’s, liften, hoge gebouwen, kelders.. ik word overspoeld door angst. Maar het mindert wel, met veel geduld en geleidelijk oefenen. 

Ik wou maar zeggen: stop niet plotseling met Sint Janskruid! Ook kruiden kunnen heel sterk werken. Ik had toen wel net een ontzettende stresstijd achter de rug en ik nam ook wat meer van die thee dan voor mijn kleine lichaam nodig was denk ik hoor, maar toch: wees voorzichtig. 

Nu probeer ik het na al die tijd toch nog eens met Sint Janskruid – pillen deze keer, in de hoop dat ik minder makkelijk een dosering oversla. Ik slik Laif 600 tabletten van Steigerwald, nu twee weken, eentje per dag, maar ik merk er helaas nog niks van. Die thee merkte ik al na een paar dagen. Energieker, positiever, betere slaap, ik had zelfs mooiere dromen. Maar nu voel ik me juist moe en nog negatiever dan anders, lijkt het wel.. Ik probeer het nog een tijdje en dan ga ik eens met de dokter overleggen over de dosering. 

Groetjes en succes voor alle andere tobbers, Daan. 

Bron: email ©Loes Raaphorst 07/2009

Reactie Tania

Wat een aangename en leerrijke ervaring hier op de site van “Loesje-info”. Al een dik jaar zit ik niet lekker in mijn vel, ik probeer het steeds achter een “zwak” smoesje te verbergen maar de werkelijkheid is anders. De laatste maanden voel ik me lusteloos, angstig, paniekerig, moe enfin alle gekheid op een stokje. 

Ik lees dat ik niet de enige ben met deze symptomen, rusteloos zijn, zonder reden in huilen uitbarsten met daar bovenop hysterische taferelen. Dit kon niet langer blijven duren, ik ben voor mijn gezinsleden een “wandelende tijdbom”, na lang aarzelen besluit ik een bezoek te brengen aan mijn arts. Uitslag : een depressie. 

Medicijnen krijg ik gelukkig niet voorgeschreven,ze helpen niet echt en zijn erg verslavend, om maar niet te spreken over de lange duur van op- en afbouwen + alle bijwerkingen. Ik krijg een tel.nr. in mijn handen geduwd van een psychiater, ik geloof daar niet in en besluit zelf op zoek te gaan naar een natuurlijk produkten. Mijn kruidenboeken leiden mij naar SJK. 

Hier op de site vond ik ook heel wat info en reacties van mensen waarvoor dank. Mijn besluit stond vast ik zou het ook proberen. Vandaag 27 juli 2009 heb ik reeds 2 koppen thee gedronken en al 2 keer 30dr. tinktuur genomen met water. Ik geloof in de heilzame werking van de natuur en hoop dat ik me straks een stuk beter zal voelen zodat ik hier later nog eens terug kan komen met een positieve reactie op mijn gebruik en ervaring met SJK.

Bron: email ©Loes Raaphorst 07/2009

Reactie Fransje

Al 10 jaar gebruik ik SJK elke dag en weet dat ik niet optimaal functioneer zonder. In een postnatale depressie ben ik uit pure wanhoop met dit middel begonnen en ben tot op vandaag eeuwig dankbaar dat mijn moeder het me gaf. Zonder SJK slaap ik slecht, ben nerveus, onzeker en overgevoelig. Nu is het net of er een beschermlaagje om mij heen ligt, terwijl ik toch echt alles voel en meebeleef, net als ieder ander. Het “leven” komt alleen iets minder hard binnen en voel me een kabbelend beekje ipv een woeste rivier, geweldig!! Ik raad het iedereen aan die wel een beetje steun kan gebruiken.

Bron: email ©Loes Raaphorst 12/2009

Reactie Jennie (vervolg)

Ik heb hier in juli 2008 gepost. Heb een aantal jaren geleden sint-janskruid gebruikt en dit hielp zeer goed! Zo goed dat ik ben gestopt. Merkte in het voorjaar 2008 toch weer dat het niet lekker ging. Heb een aantal weken 2 x daags 300 mg kyra gebruikt. Kreeg echter niet het effect als de jaren daarvoor. Toen ben ik de kyra forte gaan nemen 2 x daags 450mg en dit hielp. Te weinig, zeker in het begin heeft geen nut. Nu slik ik 1 x per dag 450mg en het gaat me goed. Heel goed!

Bron: email ©Loes Raaphorst 01/2010

Reactie Jose

Ik ben sinds 3 maanden erg depressief en heb veel angstgevoelens. 12 jaar geleden heb ik dit na een ziekbed van de ziekte van pfeiffer ook al eens meegemaakt waardoor ik daarna niets meer durfde. Naar de winkel gaan was al een ramp. Ik ben toen uiteindelijk bij een psycholoog beland en kreeg clomipramine voorgeschreven. Het gebruik hiervan was de eerste 3 weken een hel. Daarna ging het wel beter met me maar ben ik in de loop der jaren veel aangekomen. Na 6 jaar ben ik eindelijk van dit middel afgekomen in 2005 en ging het een tijdje goed. Ik heb in het verleden niet zoveel leuke jaren gehad maar nu gaat alles eigenlijk zoals ik het altijd wilde. Ik heb een lieve man, een lieve dochter en alles wat ik eigenlijk maar wil. Nu heb ik wel de laatste twee jaar veel meegemaakt, leuke maar ook slechte dingen zoals 3 doden geliefden, nieuwe baan, verhuisd, getrouwd, dochter het huis uit etc.

Sinds kerst begon ik me weer zenuwachtig te voelen en ik begrijp nog steeds niet waarom!
Ik heb alles wat ik wil, rust en zo. Nu hoor ik van mensen dat dit misschien juist komt doordat ik in een rustige periode van mijn leven ben gekomen en alles ga verwerken uit het verleden. Ik wordt steeds nerveuzer, huil vaak en heb pijn op mijn borst van de stress en het verkeerde ademhalen. Voel me echt niet goed. Ik wil absoluut niet meer aan die pillen, dus ben ik op internet gaan zoeken. Ik gebruik nu sinds 3 weken passieflora van bloem maar dat werkt niet echt bij mij. Nu ben ik door de reacties van veel mensen over SJK weer wat positiever geworden en heb ik het sinds gister ook gekocht. Ik heb hyperiforce forte van Vogel en slik nu 3 pilletjes per dag. Ik kan er natuurlijk nu nog niets over zeggen, maar ik hoop echt dat hij mij ook gaat helpen. Dit is zo ook geen leven , als je iedere keer maar weer de zenuwen door je lijft hebt gieren. Ik hou jullie op de hoogte

Bron: email ©Loes Raaphorst 04/2010

Reactie Nelleke

Ik gebruik sinds twee maanden Laif 600, met een tablet Alpazolam. Ik ben erg bang, heb angst en paniek aanvallen in hevige maten. Daarbij heb ik ook nog dwang stoornis; dit heeft met mijn verleden te maken. Ben onder behandeling van een psycholoog al twee jaar. Ik heb twee jaar lang Fluoxetine gebruikt, maar wilde daar van af. Het gaf mij geen goed gevoel. Ik kon het niet meer aan en was bang om mezelf iets aan te doen; ik dacht dan heb ik rust eeuwige rust. 

Maar ik knap nu langzaam op uit een heel diep dal. Iik kan dit om dat de begeleiding zowel van mijn huis arts en de psycholoog top is. Alleen kan je dit niet handelen. Ik heb het gevoel dat de SJK op mij een goede uitwerking heeft; na twee maanden het te gebruiken en blijf gebruiken.

Bron: email ©Loes Raaphorst 04/2010

Reactie Marco

Als er Sint Janskruid gebruikt wordt in de vorm van tablet, tinctuur of thee dan is het kruidengeneeskunde (fytotherapie), als het toegepast wordt in een bepaalde potentiering na het vaststellen van een ziektebeeld (en dat is in homeopathie op basis van simila) dan heet het Homeopathie!! en dan is het inzetten van SJK niet bedoeld om depressiviteit tegen te gaan.

Bron: email ©Loes Raaphorst 05/2010

Reactie Sylvia

Hallo allemaal,

Heb met veel genoegen alle verhalen gelezen over sjk. Ik maart 2010 ben ik sjk gaan gebruiken omdat ik depressief werd, en ben toen begonnen met drie maal daags 1 tablet te slikken. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik paranormaal begaafd ben en dit van boven heb doorgekregen. Ook wil ik meteen even zeggen dat je moet afbouwen naar twee maal daags 1 tablet en dan naar een maal daags 1 tablet, ook dit heb ik doorgekregen van boven.

Ik zit nu op een maal daags een tablet en voel mezelf nog steeds super goed, ik heb de tabletten van het kruidvat merk ze zijn goed en goedkoop. Ik wil jullie ook niet onthouden dat sjk helpt tegen concentratie problemen, daar had mijn zoon op school last van en na gebruik van sjk ging dat over. Allemaal succes met het gebruik van sjk.

Mvg Silvia

Bron: email ©Loes Raaphorst 01/2011

Reactie Mark

Dag, een opmerking betreft dit artikel is dat er in één adem St. Jans-kruid en homeopatische geneeskunde wordt genoemd. Nu wil ik niet afkeurend klinken, maar St. Jans-kruid heeft een wetenschappelijk bewezen werking door aanwezigehid van de werkstof Hypericine in de plant. Daarentegen is homeopathie gebaseerd op verdunning. Het staat daarmee lijnrecht tegenover de werking en gebruikswijze van St. Jans-kruid. Dit even ter info, ik zou het namelijk jammer vinden als mensen deze prachtige natuurgeneeswijze zouden skippen omdat ze het woord ‘homeopathie’ zien staan.

Groet, en veel succes gewenst! Mark Lindhout – Webspecialist

Bron: email ©Loes Raaphorst 10/2011

Reactie Sterre

Sinds een paar dagen ben ik Sint janskruid aan het proberen om mijn neerslachtige gevoel tegen te gaan. Ik heb na lang zoeken, gekozen voor de hooggedoseerde laif 600 tabletten. Ze zijn erg duur ( ongeveer 40 euro, voor een pakje van 60 tabletten) en aangezien de zwaardere variant geregistreerd staat als geneesmiddel, wekt dat vertrouwen.

Nu heb ik met de fabrikant van deze tabletten gebeld om uit te zoeken hoeveel hypericine er eigenlijk in deze tabetten zitten.Het word in de bijsluiter namelijk niet vermeld. In een tabet van 600 mg blijkt 2 mg werkzame stof (hyperici herba) te zitten. Een verpakkking kost circa 40 euro! 

Het kruidvat merk Sint janskruid, kost voor 60 tabletten circa 4 euro. In deze tabletten zit per dagelijkse hoeveelheid ( 3 tabletten) 1,5 mg hypericine. 
Als ik dus dagelijks 4 tabletten van het kruidvatmerk zou slikken dan kost me dat per maand ongeveer 8 euro. (twee potjes) De laif600 tabletten kosten me per maand ongeveer 20 euro. Dat is nogal een aanzienlijk prijsverschil dus.

Ik vraag me af of het opzettelijk bedoeld is om consumenten te misleiden met het niet vermelden van de werkzame stof in de laif 600 tabletten? Wat een geldklopperij!

Bron: email ©Loes Raaphorst 04/2012

Meer informatie

Heb je ervaringen met het gebruik van St. Jans Kruid, reageer dan alsjeblieft via de reactie-knop bovenaan de pagina, en vermeld even of jouw reactie online gebruikt mag worden.

]]>