Staven 10

Het thema van deze kaart is de last die van uw schouders valt. Voordat een nieuw leven begint, dient u ideeën los te laten. Mogelijk komt er stabilisatie in zaken of reist u naar een vreemde plek. 
Ondersteboven betekent de kaart angst voor risico’s, overschatting van talenten en bedrog.

Trefwoorden Rechtop: alle krachten verzamelen voor de finale, last afdragen, herfst des levens, er komt een rechtszaak, gerechtelijke problemen worden opgelost, het succes wordt te groot, gedwongen worden te veel hooi op de vork te nemen, problemen moeten spoedig opgelost worden, overladen zijn, buitengewone druk, de te dragen lasten.

Trefwoorden Ondersteboven: slechte voorbereiding voor de finale, enig verlies is onvermijdelijk, kans op bedrog en intriges, rechtszaak wordt waarschijnlijk verloren, verraad, val door succes, leren te delegeren en anderen toestaan fouten te maken, scheiding, vertrek.

Over het geheel genomen is dit een gunstige kaart, daar de vraagsteller alle verzamelde krachten bezit, en beheerst en kan afdragen.