Staven 2

Deze kaart staat voor kundigheid door toewijding en het bereiken van volwassenheid door moed en initiatief. Hij suggereert dat kracht en visie tot gezag en succes leiden. 
Ondersteboven kan hij duiden op besluiteloosheid, rusteloosheid en koppigheid.

Trefwoorden Rechtop: een volwassen dominant persoon, kennis/kunde in groei, professioneel en commercieel succes, heerschappij, zeggenschap, macht op grond van positie/vaardigheid, belangstelling voor de wetenschap, opmaken van een werkplan, snel herstel. 

Trefwoorden Ondersteboven: goed begin gevolgd door stagnatie, moeilijkheden, onaangename verrassing, waardeloos einddoel, verdriet, depressie, leegheid na succes, lichamelijk lijden, tegengehouden worden door anderen, verloochening van het intellect, vijandigheid tov kennis, verdriet temidden van weelde, loos succes.