Staven 3

Sterke overtuigingen, originaliteit en talent kenmerken deze kaart. Hij betekent het begin van een veelbelovende onderneming of inspirerend werk. 
Ondersteboven geeft hij aan dat onvermogen tot aanpassing de groei kan belemmeren en slordige werkwijzen tot mislukking leiden. 

Trefwoorden Rechtop: ondernemingszin, handel, communicatie, realisatie van de onderneming, vooruitgang, initiatieven, succesvol zakenman met vooruitziende blik, praktische hulp voor medewerkers. Partnerschap, goede samenwerking, praktische kennis, oplettendheid is geboden, jaloezie wordt herkend, concurrentiesfeer, alles werkt goed samen, uitwisseling van ideeën, daadwerkelijke hulp.

Trefwoorden Ondersteboven: moeilijkheden in handel eo communicatie, de zaak mislukt, oneerlijkheid, stilstand, bedrog door partners of medewerkers, teleurstelling, veel jaloezie, verstoring van de communicatie, plannen mislukken, achterbaksheid, veel concurrentie, pas op voor zgn ‘hulp’.