Staven 5

Deze kaart staat voor grote hindernissen – wat strijd tegen materiele tegenslag kan betekenen – maar geeft ook overwinning door liefde aan.
Ondersteboven zegt hij dat u moet opletten bij contracten en overeenkomsten en dat onvervulde wensen tot verbittering kunnen leiden.

Trefwoorden Rechtop: de strijd, productieve bedrijvigheid, strijd is onvermijdelijk, samenwerken met anderen om doel te bereiken, de oogst binnenhalen, natuur biedt tegenstand, moeite om succes te behalen, onvermijdelijke conflicten moten nu worden uitgevochten, gewelddadige problemen, rivaliteit van anderen, coalities kunnen zich vormen, ruzies lopen goed af, obstakels, dualisme, tweestrijd, zwart-wit denken.

Trefwoorden Ondersteboven: wanorde, ingewikkeldheid, vruchteloze arbeid, het kan beter, misoogst, debatten, complicaties, onderuitgehaald worden, uitgesteld conflict, ontwijken van een conflict, pas op voor besluiteloosheid, geharrewar, strubbelingen, voorlopige stilte.