Staven 7

Dit is de kaart van de leermeester. Hij staat voor het verspreiden van kennis door schrijven en onderwijs en kan innerlijke kracht en een geslaagde verandering van beroep betekenen. 
Ondersteboven duidt hij op andermans afgunst, aarzeling en de noodzaak tot concurrentie.

Trefwoorden Rechtop: eindstrijd, succes, onnodige strijd, strijd is al gestreden, eenzame strijd, innerlijke strijd, individu staat tegenover groep, je moet positie kiezen, jezelf handhaven in confrontatie, harde concurrentie, opkomen voor jezelf, juiste terugtrekking in strijd. 

Trefwoorden Ondersteboven: angst de strijd te verliezen, tegenwerking, overmacht, consternatie, bezorgdheid, heimelijke strijd, gevoel van verslagenheid, pas op voor besluiteloosheid, onzeker in groepssituatie, men is bang van elkaar, spionage, samenzwering, aarzeling leidt tot mislukking, perplex staan, in twijfel verkeren