Stekelvarken – Onschuld

Stekelvarken…
Van onschuld de hoeder,

voor iedere vrouw een vriend,
voor iedere man een broeder.

Het Zuiden op het Medicijnwiel biedt plaats aan kinderlijk onschuld en nederigheid. Het is de thuishaven van speelsheid; Stekelvarken bevindt zich hier.

Stekelvarken heeft vele speciale eigenschappen en een zeer sterke kracht: die van geloof en vertrouwen. De kracht van geloof doet bergen verzetten. De kracht van vertrouwen in het leven brengt het vertrouwen mee dat de Grote Geest een goddelijk plan heeft, het is jouw taak om de weg te vinden die voor jou het meest heilzaam is en waarop je grootste talenten om dit plan te bevorderen tot uitdrukking kunnen komen. Vertrouwen schept ruimte. De ruimte die op deze manier ontstaat, geeft anderen de gelegenheid hun harten voor jou te openen en om hun gaven van liefde, vreugde en kameraadschap met jou te delen. 

Als je Stekelvarken zou observeren, zou je onmiddellijk haar stekels opmerken. Zij gebruikt deze stekels alleen maar wanneer het vertrouwen tussen Stekelvarken en een ander wezen verbroken is. Net als Otter is Stekelvarken een zacht, liefhebbend, niet-agressief diertje. Als er vertrouwen is. is het mogelijk om Stekelvarken uit je had te laten eten zonder ooit door haar stekels te worden gestoken. 

Als je de fundamentele aard van dit dier begrijpt, zou je je eigen behoefte aan vertrouwen en geloof kunnen gaan begrijpen en weer als een kind kunnen worden. In de huidige maatschappij hebben we de vriendelijke aansporing van Stekelvarken nodig om eer te bewijzen aan het wonder van het leven, om elke nieuwe dag te waarderen als een mogelijkheid tot ontdekkingsreizen. 

Stekelvarken zal bewegingloos te kijken naar een hol stuk hout. Ze vroeg zich af of de natuur dit speeltje expres voor haar had gemaakt. Stekelvarken stelde zich alle dingen voor die ze met het stuk hout zou kunnen doen. Ze zou er bovenop kunnen klimmen en het van de ene kant naar de andere kant kunnen laten rollen. Ze zou in de holte kunnen klimmen en kijken of er sappige wormen voor haar te vinden zouden zijn. Ze zou ook lekker haar rug kunnen schuren langs de ruwe buitenkant als ze zin had.

Juist toen Stekelvarken zat te bedenken wat ze nog meer zou kunnen doen, zag ze Beer naderbij komen. Beer was groot en zwart en hij was op zoek naar honing. Oh, een speelkameraad met wie ik mijn stuk hout kan delen, dacht ze.

‘Hallo Beer,’ kirde ze, ‘wil je met me spelen en mijn stuk hout met me delen?’

Norse oude Beer snoof: ‘Stekelvarken, weet je niet dat ik te oud ben om te spelen? Je staat me in de weg. Ik ben op zoek naar honing. Ga weg!’

‘Maar Beer, je bent nooit te oud om te spelen,’ antwoordde ze. ‘Als je vergeet hoe het was om een jong beertje te zijn, zul je altijd net zo ongeduldig en nors zijn als je nu bent.’

Beer dacht eens na over wat Stekelvarken had gezegd. Misschien had ze wel gelijk. Alle andere schepselen waren angstig voor Beer weggerend. Zelfs de andere Beren hadden hun neuzen voor hem opgehaald toen hij naar hen gromde. Dit kleine Stekelvarken vertrouwde er zomaar op dat hij haar niet zou opeten. Ze bood hem zelfs haar vriendschap aan.

De oude Beer keek naar stekelvarken. Er begon zich iets in hem te roeren. Hij herinnerde zich opeens de spelletjes die hij als jong beertje had gespeeld. Vreugde begon weer in hem te leven.

‘Stekelvarkentje, je hebt me eraan herinnerd dat ik terwijl ik sterk werd en op zoek ging naar antwoorden, verstrikt ben geraakt in mijn pogingen een intellectueel te zijn. Ik ben bang geworden voor wat anderen zouden denken als ik mijn masker van norsheid zou laten vallen. Ik was band dat ze me niet meer serieus zouden nemen. Je hebt me geleerd dat ik door als een oude brompot door het leven te gaan, ervoor zorgde dat anderen niet meer om me gaven. Dank je. Ik zou heel graag met die oude stuk hout spelen.

En zo werd Beer weer als een kind en maakte hij kennis met de onschuld van Stekelvarken.

Met de Stekelvarkenkaart herinner je jezelf er vriendelijk aan dat je niet in de chaos van de wereld der volwassenen verstrikt moet raken, waar angst, hebzucht en lijden heel gewoon zijn. De kracht van deze kaart is die van opluchting, opluchting dat ernst en strengheid losgelaten kunnen worden. Stel je hart open voor de dingen die je als kind vreugde gaven. Herinner je de kostbaarheid van fantasie en verbeeldingskracht, van je vermogen om een spel of stuk speelgoed te maken uit niets dan afval. Bewijs eer aan de speelsheid van geest die iedereen laat winnen.