Stenen van Sahasrara – Diamant – Amethist – Bergkristal

De stenen van Sahasrara helpen ons te groeien naar een steeds hogere vorm van spiritualiteit. Diamant, symbool van de verstilde vorm van de geest in transparante materie, staat voor zuiverheid; ze hoort bij ons kruinchakra, dat, indien geopend, de verbinding zoekt met het goddelijke. De meest zuivere energie, synoniem met het volmaakte. Diamant toont ons haar ontelbare facetten als zij eenmaal is geslepen. Haar nu ontstane veelzijdige buitenkant toont dan haar rijke innerlijk. Deze volmaakte steen geeft ons haar energie om ook ónze facetten te slijpen. Als we werkelijk gedreven en met de juiste intentie bezig zijn om onze spirituele groei te voeden, dan kan zo deel voor deel ook ons innerlijk zich ontplooien en kunnen we op den duur, net als Diamant, geestelijk transparant worden, door de innerlijke kracht die we gaan uitstralen.

Amethist is ook een steen die op het niveau van Sahasrara haar stuwende energie kan aanwenden voor een spirituele verdieping. Zij kan als baken dienen in de niet zichtbare wereld van het onderbewuste, is in staat om verhelderen te werken dop situaties die wij in onze slaap hebben beleefd of tekens die we dan hebben gekregen – zelfs naar de toekomst toe. Deze mystieke steen werkt stimulerend op de omgang met onze intuïtie en zal steeds meer duidelijk maken dat in het contact met het universele ons slechts eenvoud past. De ontvankelijkheid voor dit stille onderricht zal toenemen als wij ons samen met Amethist terugtrekken in meditatie.

Bergkristal zal ons met haar smetteloze uitstraling terzijde staan om dat te bereiken. Geestelijke groei is een eenzaam proces dat vaak onoverkomelijke drempels lijkt op te werpen. Deze drempels slechten kan alleen met een volkomen open tegemoet treden ervan – niets verbergen en daardoor uiterst kwetsbaar zijn. En dat allemaal naar je eigen ik. Bergkristal werkt dan als spiegelend water en versterkt zo ons innerlijk schouwen. In haar pure energie zal ze ons als een beschermengel terzijde staan om onszelf te durven ontmoeten.