Het Sterrenvuur van Pistis Sophia

Het tweede arcanum brengt de sterke en zwakke punten die wij hebben in kaart. Zij vormen de blauwdruk van de mens. De hoofdkaart, Pistis Sophia, toont hoe u alles uit het leven kunt halen wat erin zit. Zij staat voor voleinding en verbindt hemel en aarde met het symbool van eeuwigheid en de acht wegen naar de hemel. Pistis Sophia begrijpt uw zwakheden en schenkt liefde, om obstakels in het leven te overwinnen. Haar elf Engelen van de dierenriem vormen de sleutels tot een persoonlijkheid. De kaarten die u uit dit arcanum trekt, duiden op de karaktereigenschappen die u met de hulp van de engelen kunt aanpakken om meer zelfvoldoening te vinden.

Terug