Tabris & Oriel

Tabris: de Engel van de vrije wil.
Oriel: de engel van het lot.
De kaart van de keuze: het vinden van de deur naar het licht.

In den beginne werden wij allemaal geschapen met een vrije wil – zelfs de Engelen, die ooit de keus kregen tussen licht en duisternis. De Engelen op deze kaarten zijn degene die het licht kozen, degene die kozen voor de duisternis (om redenen van persoonlijke macht) werden gevallen Engelen. Zelfs dit maakte deel uit van het grote plan van de Schepper.

Deze kaart geeft aan dat u binnenkort een keuze moet maken die belangrijk is voor uw verdere leven. Het gaat om een deur die op het punt staat open te gaan. U zult moeten kiezen of u door de deur stapt of eraan voorbijgaat. Als u besluit niet door de deur te gaan, komt er later misschien een tweede, vergelijkbare deur, maar dat weet u niet zeker. Waar het ook om gaat, u kunt er zeker van zijn dat uw beslissing heel belangrijk is voor uw toekomst. Vraag Tabris om raad. 

Oriel is de Engel van het los, maar ook een Amulet-engel die gelukt brengt. Wanneer u besluit vaststaat en de gevolgen zichtbaar worden, vraag dan of u de genade mag ontvangen om uw lot te aanvaarden. Vergeet niet dat licht straalt en duisternis opslokt. Vraag Tabris met heel uw hart om uw vrije wil alleen te gebruiken voor het openen van de deuren naar het licht.