Nadat de mens de top van de levenscyclus bereikt heeft in De Zegewagen, wordt hij nu rustiger en wijzer en wordt de raadgever van de gemeenschap: De Kluizenaar. De mens trekt zich terug uit het actieve leven. Hij strijdt niet meer; hij is nu een “oudere” in de gemeenschap en heeft alles doorleefd. Door zijn levenservaring is hij in staat anderen advies te geven. De Kluizenaar is echter ook eenzaam en komt zichzelf tegen. Hij overdenkt zijn leven en zijn beslissingen en wordt zo rijp voor de volgende fase: rechtvaardigheid.

De Kluizenaar

Deze kaart ontleent een deel van zijn betekenis aan de kaarten eromheen. Hij kan verlichting en innerlijke stem aanduiden, maar ook een reis die iets waardevols laat zien, verlate talenten en de noodzaak om een onbekende weg in te slaan. Ondersteboven verwijst hij mogelijk naar een starre geest, perfectionisme, overdreven voorzichtigheid en een onwil om volwassen te worden. 

Trefwoorden Rechtop: 

Wijsheid door ervaring, kennis, waakzaam, meditatie, studie, gids, generatiekloof, geduld, zoekt naar zichzelf, eerst denken dan doen, discretie, innerlijke kracht, voorzichtig, de oudere leraar, beraadslagen, mogelijke depressie, levenservaring en geheimen worden overgedragen, emoties blijven binnen, onthechting, kalm, bedaard, zacht, zwijgend, talent wordt beloond, inwijding.

Trefwoorden Ondersteboven: 

Verborgenheid, vermomming, onrijpheid, isolement, eenzaamheid, angst, door iedereen verlaten, losbandig, eenling, dementie, voorbarig, verkeerde gids, domme acties, verkeerde adviezen, ongeletterd, bang voor ouderdom, onvolwassen, oneerlijk, verraad.

 

Tendens om zelfgenoegzaam te genieten van eigen rijkdom aan kennis, zonder te proberen die informatie door te geven of te gebruiken.