Tarot Leggingen

Er zijn veel legpatronen. Meerdere kleine leggingen zijn beter dan 1 grote met alle 80 kaarten, waarbij de betekenis onduidelijk is omdat het patroon te ingewikkeld is. De grotere leggingen zijn bedoeld voor een algemeen idee van het leven van de vraagsteller, de kleinere voor specifiekere kwesties.

De simpele trekking

Deze methode geeft antwoord op een specifieke vraag. Laat de vraagsteller 3 willekeurige kaarten trekken. De 1e kaart geeft het verleden aan, de 2e kaart het heden en de 3e kaart de toekomst.

De hexagram legging

Deze methode, bedoeld om een specifieke vraag te beantwoorden, gebruikt 6 kaarten plus de persoonskaart, die in het midden moet liggen. Leg de kaarten met de klok mee en begin bovenaan. De bovenste driehoek kaarten (1,2 en 6) horen bij elkaar en beïnvloeden de vraagsteller positief; de onderste driehoek kaarten (3,4 en 5) beïnvloeden de vraagsteller negatief.

De snelle legging met de grote arcana

Deze methode is alleen geschikt bij ernstige kwesties of ter beantwoording van een levensvraag. 

Legwijze: 

 1. Schud de grote arcana en laat de vraagsteller ze verdelen in 3 stapels, die hij van rechts naar links ‘dicht’ neerlegt.
 2. Draai de 3 stapels om en neem van elk de bovenste kaart en leg deze in een rij van links naar rechts.
 3. Herhaal dit, zodat u 2 rijen van 3 kaarten voor u hebt.

Interpretatie:

De middelste kaarten (2 en 5) zijn het belangrijkst. Zij bepalen het eindresultaat of geven de oplossing. De bovenste rij (1,2 en 3) vertelt wat er in de nabije toekomst zal gebeuren. De onderste rij (4,5 en 6) slaat op latere gebeurtenissen. Kaart 5 en 6 duiden op iets onverwachts of een hindernis en kaart 1 en 4 beloven voordeel en gunstige invloeden.

De ronde jaar legging

Deze methode dient om een vooruitblik te geven op het komende jaar. Bijzonder is dat zowel de kaartlegger als vraagsteller de kaarten schudden.

Legwijze:

 1. Eerst schudt de kaartlegger, dan de vraagsteller. Daarna legt de kaartlegger de kaarten open neer; de 1e links, op de plaats van de negen op de klok. (Januari=9, Februari = 8 etc)
 2. Leg de volgende 11 kaarten als het ware op de hele uren, met de wijzers van de klok mee.
 3. Als de cirkel af is, leg dan een 13e kaart in het midden.

Interpretatie:

Begin de uitleg met kaart 13 in het midden. Deze geeft een beeld van het komend jaar vanaf het moment van de legging. Elke kaart staat voor een maand in dat jaar. Duid de kaarten tegen de wijzers van de klok in en begin met de kaart die overeenkomt met de maand waarin de legging plaatsvindt. Alle kaarten dienen rechtop geïnterpreteerd te worden, niet ondersteboven. Houd wel altijd kaart 13 in gedachten, als u de andere interpreteert.

Het Keltisch kruis

Het Keltisch kruis wordt gelegd met kaarten uit beide arcana. Meestal wordt het gebruikt ter beantwoording van een specifieke vraag. Kies een persoonskaart die past bij de vraagsteller en de vraag en leg hem open op tafel. Concentreer u op de vraag. Schud de kaarten en laat de vraagsteller met links de stapel in drieën delen en ze gedekt van links naar rechts neerleggen. Sommige kaartleggers kijken naar de bovenste 3 kaarten om alvast een idee van de uitkomst te hebben. Anderen pakken meteen de 3 stapels gedekt van rechts naar links op en leggen ze vanuit hun linker handpalm op tafel.

Legwijze:

 1. Leg de 1e kaart bovenop de persoonskaart.
 2. Leg de 2e kaart daar dwars overheen.
 3. Leg de 3e kaart onder.
 4. Leg de 4e kaart links.
 5. Leg de 5e kaart boven.
 6. Leg de 6e kaart rechts.
 7. Maak met de overige kaarten een verticale rij rechts van het kruis van beneden naar boven.

Interpretatie:

Als kaarten van de grote arcana in de meerderheid zijn, beïnvloeden sterke krachten het leven of het onderbewustzijn van de vraagsteller. Dit suggereert dat het lot mogelijk meespeelt en de vraagsteller geen invloed heeft op de uitkomst.
Als er een hofkaart op de persoonskaart ligt, interpreteer dan eerst alle andere kaarten en beoordeel de hele situatie voor u beslist of deze hofkaart de vraagsteller vertegenwoordigt of iets of iemand anders.
Als er een hofkaart op positie 10 ligt, kan de uitkomst worden bepaald door iemand van die leeftijd en teint. Onthoud: hoewel er 10 posities in het Keltisch kruis zijn met elk hun eigen betekenis, beïnvloeden de kaarten elkaar en moet de 10e kaart alle andere interpretaties samenvatten.
Als de uitkomst niet overtuigend is, leg dan nog een Keltisch kruis boven op het eerste, waarbij de 10e kaart als persoonskaart dient. 

Er zijn 10 posities in het Keltisch kruis. Ze staan voor:

 1. Huidige situatie rond de vraag.
 2. Invloeden of obstakels verbonden met de vraag.
 3. Recente invloeden die werkzaam zijn geweest op de vraag.
 4. Gebeurtenissen in het verleden die de basis vormen van de vraag.
 5. Mogelijk doel of resultaat van de huidige positie van de vraagsteller.
 6. Toekomstige invloeden die werkzaam zijn op de vraag.
 7. Angsten van de vraagsteller.
 8. Opinies van familie en vrienden van de vraagsteller.
 9. Hoop en idealen van de vraagsteller.
 10. Eindresultaat of het antwoord op de gestelde vraag.

Succes!