De Zegewagen geeft aan dat de mens op het toppunt van zijn macht is. Hij oogst nu waardering voor zijn werk. Door deze manifestatie ontstaat er ook strijd; waar de ene mens aan de macht komt, zal de ander veld moeten ruimen. De Zegewagen wordt getrokken door twee sfinxen; de mens heeft genoeg overwicht zodat leidsels niet nodig zijn. De mens is hier dominant, straalt volharding uit en is vastberaden. Deze kaart staat voor strijd en succes. De vraagsteller bevindt zich op het scherpst van de snede en deze kaart kan duiden op twee overheersende krachten in het leven van de vraagsteller, waarbij de uitkomst afhangt van de details en omliggende kaarten.

De Zegewagen

Deze kaart draagt strijd en onverwachte triomf in zich. Hij kan duiden op prestige en rijkdom voor de aanhouder, onverwacht mondeling of schriftelijk nieuws en snelle, luxueuze reizen. Ondersteboven maant hij tot beteugeling van fysieke passie, ijdelheid en roekloosheid en wijst hij op mislukking van plannen.

Trefwoorden Rechtop: 

Dominantie, overwinning, vastberadenheid, beheersing, controle, zelfdiscipline, harmonie, slagen, verovering, hoogtepunt, triomf, einde conflicten, een persoonlijkheid, visie, uitvinding, feestvreugde, voorspoed in financiële zaken, winst, promotie, goede gezondheid, vakantie, brengt anderen in opwinding, stormloop, haast, zege, top van succes / populariteit, behoefte om te leiden, kwade is overwonnen.

Trefwoorden Ondersteboven: 

Strijd en mislukking, haalt zich moeilijkheden op de hals, ruzie, sensatielust, nederlaag, zakt voor examen, falen, onveilig, verkwisten, arrogant, egoïst, faillissement, oproer, geen zelfkennis, geen zelfdiscipline, hoogmoed komt voor de val!

Deze persoon bevindt zich op het scherp van de snede. Conflict tussen twee overheersende krachten in het leven van de vraagsteller. Moeilijkheden, strijd, vijanden: details zijn van belang + omliggende kaarten.