Uil – Misleiding

Uil…
Magie,
voortekenen,
tijd en ruimte.

Komt de waarheid aan het licht?

Heilige vogel,
verjaag misleiding
in je stille vlucht.

De kracht van Uil wordt symbolisch geassocieerd met helderziendheid, astrale projectie en magie, zowel zwarte als witte. Uil wordt op de wielen van kracht van verscheidene Indiaanse leraren uit Amerika Nachtadelaar genoemd. Uil bevindt zich volgens de traditie in het Oosten, de plaats van verlichting. Sinds onheuglijke tijden is de mensheid bang geweest voor de nacht, de duisternis en het onbekende. Angstig wacht zij op het eerste straaltje ochtendzon. De nacht is echter de vriend van Uil.

Uil jaagt ’s nachts op zijn prooi. Uil kan niet alleen zien in het donker, hij kan ook nauwkeurig vaststellen waar elk geluid vandaan komt en waarvan het afkomstig is. Dit levert hem groot voordeel op bij het zoeken naar voedsel. Uilen zijn nachtjagers. Sommige inheemse volken zijn bang voor Uil en noemen zijn veren ‘bedriegersveren’. De veren van Uil hoor je niet. uil vliegt geluidloos, maar zijn prooi weet precies dat hij met Uil te maken heeft wanneer deze toeslaat met zijn vlijmscherpe snavel en klauwen.

Uil is vaak de kracht van tovenaars en heksen. Als Uil jouw kracht is, zul je je aangetrokken voelen tot magie en de duistere kunsten. Je moet elke neiging weerstaan om zwarte magie of een andere praktijk te bedrijven die energie wegneemt bij een mens of bij een ander wezen. Als je de kracht van Uil hebt, zullen deze nachtvogels geneigd zijn je op te zoeken, ook bij dag, omdat zij zich met je verwant voelen.

Het is geen wonder dat Uil in vele culturen wordt beschouwd als symbool van wijsheid. Uil kan immers zien wat anderen niet kunnen zien, hetgeen de essentie is van ware wijsheid. Waar anderen om de tuin geleid worden, ziet Uil en weet hij wat er aan de hand is.

Athena, de Griekse godin der wijsheid, droeg altijd een Uil op haar schouder. Deze openbaarde ongeziene waarheden aan haar. Uil bezat het vermogen Athena’s blinde oog ziende te maken, zodat zij de hele waarheid kon spreken en niet de halve.

Als Uil jouw persoonlijke kracht is, kan niemand je misleiden. Hoe hard iemand ook probeert te maskeren of te verbergen wat hij doet, jij zult het weten. Mensen vinden het misschien een beetje beangstigend om met je om te gaan. Velen hebben immers bijbedoelingen waar jij onmiddellijk doorheen ziet. Als je je niet bewust bent van deze machtige kracht, beschouw je je heldere inzichten en je vermogens misschien wel als vanzelfsprekend. Anderen doen dit echter nooit. Je maakt hen wellicht bang doordat je hun blindheid weerspiegelt en nooit voor de gek kan worden gehouden. Mensen met de kracht van Uil weten meer over het innerlijk leven van iemand dan deze persoon zelf.

Als je de Uilkaart hebt getrokken, wordt van je gevraagd je scherpe, stille observatievermogen te benutten om een bepaalde levenssituatie bij intuïtie te kennen. Uil biedt zijn vriendschap aan en helpt je de gehele waarheid te zien. Uil kan je zijn boodschappen overbrengen tijdens meditatie of ’s nachts via dromen. Let op de tekenen en voortekenen. De waarheid brengt altijd verdere verlichting.