Uil van Ajna

Ajna is het chakra van het derde oog, het niet zichtbare oog voor het schouwen van het fysiek niet waarneembare. kijken in het duister – Uil is daartoe in staat, in de fysieke wereld. Voor ons bestaat de mogelijkheid om het te kunnen in onze innerlijke wereld. Uil maakt zichtbaar wat voor ons nog onzichtbaar is; het is daarom leerzaam om Uil te observeren. Als we in staat zijn om in ons innerlijk te schouwen, hoeven we bijvoorbeeld niet meer te wachten op de signalen daarvan, die vaak in een te laat stadium door ons worden opgevangen en dan niet altijd prettig zijn om te ervaren. 

Het derde oog brengt ons in verbinding met ons innerlijk; we moeten echter wel leren om ermee te kunnen kijken. Ons innerlijk is ons wezenlijke zelf, maar we zijn er vaak van vervreemd. We kunnen geen toegang meer tot ons innerlijk krijgen, waardoor we eigenlijk gespleten persoonlijkheden zijn geworden. Twee zelfstandig opererende ‘ikken’, fysiek en geestelijk. Hoe mooi zou het niet zijn om beide weer een te maken, zodat er een volkomen evenwichtig ‘ik’ wordt geboren. Hoe logisch het ook klinkt, het is de moeilijkste opgave in het leven: toegang krijgen tot jezelf. 

Uil is door alle tijden heen geassocieerd met ‘wijsheid’: zijn gave om licht te zien in de duisternis heeft daar zeker toe bijgedragen. De uitstraling van Uil is welhaast meditatief te noemen en zijn vorsende ogen lijken te vertellen dat hij meer ziet dan wij kunnen waarnemen. Ons derde oog kan dat met zijn inzicht ook bewerkstelligen: neem per dag wat tijd om dat zich te laten ontwikkelen. Let wel, het heeft niet alleen te maken met zien, maar waarnemen betekent hier ook ‘voelen’, signalen gewaarworden. 

De reis naar je innerlijk kan verlichtend gaan werken, naarmate je je met gesloten ogen meer kenbaar maakt voor je derde oog. Dit innerlijke energiepunt in je hoofd, boven tussen je ogen, laat op de duur je geest weten wat het ziet. Het is een ontdekkingstocht die een eerlijke, onbevangen opstelling verlangt, ontvankelijk voor de signalen van de ziel. Wat heeft het per slot voor zin om je eigen interne communicatie te censureren. Het resultaat zal zijn dat je meer op je intuïtie gaat vertrouwen. Een wijze begeleider, zoals je zult merken, want deze pure, innerlijke visie schenkt je een zuiver licht op de vaak te emotionele of rationele opstellingen van alledag.