Uitleg Tao Meditatie Stenen – (meteen door naar de Stenen…)

Introductie

De echte Tao stenen, zijn klein, breekbaar en lijken op het eerste gezicht onbelangrijk. Ze liggen in een museum, even buiten de oude Chinese stad Xion. Het feit dat de stenen 5000 jaar hebben overleefd is een wonder op zich, want ze zijn van aardewerk en hebben eeuwenlang begraven gelegen.

In 1950 werden er bij afgravingen in Banpo veel artefacten gevonden: potten, bijlen, beenderen en zelfs overblijfselen van hutten. De potten waren schitterden gedecoreerd met bijna abstracte afbeeldingen van vissen, vogels en zelfs menselijke gedaantes.

En alhoewel deze vondsten op zich al geweldig waren, hebben we het aan het scherpe oog van één van de archeologen te danken dat er ook stenen gevonden weren met vreemde tekens erop. Het was duidelijk dat de tekens voorbeelden waren van het oudste, symbolische schrift ooit gevonden in China! Maar waarom was het gegraveerd op verschillende stukjes aardewerk? Allemaal ongeveer even groot? Het antwoord is: divinatie.

De Wijsheid van Toeval

Het leek erop dat deze vroegste Chinese woorden een onderdeel vormden van een oud divinatie systeem. Alle stenen werden samen in een pot gestopt en de waarzegger vroeg iemand een vraag te stellen. Eén of meer stenen werden dan uit de pot getrokken en de symbolen op de stenen gaven dan het antwoord op de vraag.

Dit is de essentie van het Chinese divinatie wijsheid: het berust op toeval. Diegene die op zoek zijn naar een systeem wat je precies zal vertellen wat je moet doen, zullen teleurgesteld zijn, want zo werkt het Tao systeem niet. Chinese filosofie heeft altijd gezegd dat sommige dingen in het leven vast staan, al meteen vanaf de geboorte, terwijl de rest van het leven persoonlijk in te vullen is.

Uiteindelijk kun je de persoon worden die je wilt zijn, als je tenminste zelf besluit zo te willen zijn. Dit zie je ook terug in het beroemde Chinese Examination System. In theorie houdt dit in dat zelfs het armste kind, uit de verste uithoek van China, door hard werken zelfs minister zou kunnen worden. 

De essentie van Chinese divinatie is het zoeken naar wijsheid. Om dit te doen moet je werkelijk alle pogingen om logisch en redelijk te blijven denken opgeven om de grote wijsheid van de Tao van het universum zelf z’n werk te laten doen. Dit gebeurt als je dus op toeval vertrouwt voor dat wat je nodig hebt in je leven. De 5000 jaar ouder Tao stenen zijn hier een voorbeeld van.

Tegenwoordig zullen veel chinezen een boek openslaan of een gedicht lezen ipv stenen uit een pot te trekken en daar de wijshei uit halen die ze voor dat moment nodig hebben. Het maakt niet uit, welk systeem je gebruikt, zolang je maar vertrouwt op een wijsheid groter dan jij zelf: het toeval. 

De Meditatie Stenen

De twee systemen zijn hier samengebracht in meditatie stenen. De 8 karakters op de stenen zijn in essentie de Chinese filosofie.

De eerste 3 karakters omvatten de kosmos: Tao is de ultieme kracht, natuur, het bestaan, terwijl Yin en Yang de primaire krachten van het universum zijn. Tegenovergesteld aan elkaar: Yin is vrouwelijk, nat. koud, winter, terwijl Yank, mannelijk is, droog, heet, zomer. Opgesloten in een oneindige strijd bevatten ze ieder het zaad van de ander; winter brengt zomer en zomer brengt winter. Deze dynamiek houdt de wereld draaiende. 

De overige 5 karakters zijn de 5 elementen uit de Chinese filosofie: water vuur, hout, metaal en aarde. Het samenkomen van deze 3 kosmische en 5 elementaire krachten zorgen voor de meest fundamentele aspecten van het Chinese denken. Ze leiden tot een opening naar wijsheid en opvattingen en bieden zo een leidraad voor ons leven van tegenwoordig.

De Weg van de Tao

Het Chinese karakter voor Tao is er eentje die je in elke stad of dorp tegenkomt, want simpelweg betekent het weg of straat: Beijing Tao betekent dus Beijing straat. Hoewel het dus zo’n duidelijke betekenis heeft, is dit woord door de eeuwen heen ook heel mysterieus geworden. 

De Ontwikkeling van de Tao

De Tao, wat dus een pad, weg of straat betekent, werd 2500 jaar geleden ook al gebruikt als term voor het spirituele pad. Confucius sprak al over de Tao als de morele weg van het universum, een soort onderliggende morel kracht welke aangeeft hoe het universum werkt/zich gedraagt. Voor hem was de Tao een natuurlijke manier van handelen:

What Heaven has given is called the law of Nature,
To follow this natural way is to follow the Tao (way).
To nurture this Tao is called learning.
The Tao must not be left, even for a moment,
If it could be left, then it would not be the Tao. 

The great Way is not named
The great disagreement is unspoken
Great benevolence is not benevolent,
Great modesty is not humble
Great courage is not violent
The Tao that is clear is not the Tao
Speech which enables argument is not worthy
Benevolence which is ever present does not archieve its goal
Modesty flouted, fails
Courage that is violent is pointless.

Volgens taoïstische opvattingen is de Tao dat waar alles vandaan komt, waar alles uit voortkomt. Taoïsme nam de 5 elementen van de klassieke Chinese filosofie in zich op om het te ontwikkelen tot de ultieme kracht. Door deze 8 karakters hier bijeen gebracht op de meditatie stenen wordt de Chinese opvatting duidelijk en door middel van deze stenen wordt duidelijk dat we de originaliteit van de Tao nodig hebben om ons mensen in te laten zien waar het in de wereld nu écht om draait.

Met de Stroom mee Zwemmen

Naar de Tao luisteren is hetzelfde als naar de hartslag van het universum luisteren en het gaat erom om stil van binnen te worden en te leren met de stroom mee te zwemmen. 

The Tao moves in every direction at once
Its essence is fluid en yielding
It is the maker of everything under the sun
and everything comes out of nothing.

De Tao is geen God, een God of dé God. De Tao is de essentie van de natuur van al het leven en de oorsprong van al dat leven. Het heeft geen persoonlijkheid of emotie. Het is!

De bedoeling van de meditatiestenen is jou in direct contact te brengen met het universum, met deze kracht en als je dat doet, kun je leren om met de stroom mee te gaan zwemmen. Veel van ons worstelen om van het leven dát te maken waarvan zij denken hoe het hoort. De Tao stenen vragen je om op te houden met dit gevecht en in plaats daarvan te vertrouwen op de Tao, de eb en vloed van het leven zelf.

Het Gebruik van de Meditatiestenen

De 8 karakters die de basis vormen van de meditatiestenen bevatten het hart van de Chinese spiritualiteit en filosofie. De Chinezen geloven dat het geschreven karkater een mystieke haast magische kracht heeft én is. In het Taoïsme zijn karakters echt magisch. Ze bevatten de krachten die ze beschrijven. Taoïsten gebruiken soms kalligrafie en dan verandert het karkater ineens in een afbeelding van wat men beschrijft. Deze symbolische getekende kracht is de basis van de Chinese taal. Met andere woorden tekeningen zijn de oorsprong van de Chinese karkaters en dit is tegenwoordig nog steeds te zien.

Dus, als je goed naar een karakter kijkt, bekijk je tot op zekere hoogte ook naar waar dat karakter voor staat of wat het beschrijft. Het Chinese karakter voor hout is een symbolische boom: je kunt een stam zien en zelfs bladeren. Andere karakters zijn ingewikkelder: Yang bijvoorbeeld symboliseert door gebruik van het symbool voor zon, de zonnige kant van een berg, dus de warme kant. Chinese karakters bevatten én laten de betekenis zien: ze hebben een stukje van het element/betekenis in zich. De karakters gebruiken betekent ook dat de krachten vrijkomen die ze bevatten.

De 8 Karakters:

Tao: we hebben al eerder verteld wat de essentie van Tao is. Het is de ultieme kracht van het universum, de bron van alles. Het komt van het woord weg of pad en als zodanig staat het symbool voor de juiste weg; het echte leven.

Yin: vertegenwoordigt het vrouwelijke, de intuïtie, de winter en herfst, het koude en natte gedeelte van het leven. Het is het absolute tegenovergestelde van Yang. Het is heel belangrijk om te benadrukken dat noch yin, noch yang goed of slecht zijn. Ze ‘zijn’ gewoon! Het zijn geen goddelijke krachten maar onderdeel van het leven want door de dynamische samenwerking tussen deze twee blijft de wereld draaien.

Yang: vertegenwoordigt het mannelijke, het praktische, de zomer en lente, het warme en droge gedeelte van het leven. Voorbeeld: de zon is yang, en de maan is yin en vanwege de grote krachten van de zon lijkt Yang misschien krachtiger, maar dat is niet het geval. Yin en Yang zijn even krachtig! De ultieme waarheid is zoals het symbool al aangeeft, dat het ene symbool iets van het andere symbool in zich heeft, nl. het zaad. Zo is het dus dat winter uitermate yin is, maar het zaad van de lente al in zich heeft, nl Yang. Zomer is uitermate yang, maar heeft het zaak van de herfst weer in zich, yin, zodat de cirkel weer rond is. 

De 5 Elementen:

De Grieken en vroege Boeddhisten dachten dat er maar 4 elementen waren: aarde, vuur, lucht en water. De Chinese ontwikkeling van de 5 elementen is uniek en stamt uit de vroege Chinese religie, die bol stond van experimenten van het zoeken naar onsterfelijkheid. Er werd aangenomen dat als men de verschillende materialen, elementen, maar op de juiste manier en in de juiste verhoudingen met elkaar mengde, men ene pil kon maken die levensverlengend zou werken, of zelfs onsterfelijkheid kon bereiken. Sommige keizers gaven ongelooflijk veel geld uit om dit doel te bewerkstelligen. Vandaar dat heel veel onderzoekers allerlei vreemde mixen bedachten, alle elementen van de natuur gebruikten, op zoek naar dit wondermiddel. Aldus zijn de 5 elementen dus geboren: water, vuur, aarde, metaal én hout; de 5 bouwstenen van de fysieke wereld. 

Water: is de eerste van de 5 elementen en is natuurlijk van levensbelang. Geen water, geen leven! Ons lichaam bestaat voor 75% uit water. Water wordt door velen ook gezien als het element wat het eerste is ontstaan.

Vuur: is het tegenovergestelde van water. Het vernietigt, maar uit de as verrijst nieuw leven. Vuur is dus een krachtig en pijnlijke kracht. het geschreven karakter lijkt wel een beetje op een vlam. het is een kracht die verwarmt, waar we mee kunnen koken en het heeft geholpen bij het bouwrijp maken van beboste gebieden.

Aarde: betekent ook letterlijk aarde, het zwarte goud, maar ook de aardbol in z’n geheel. Het is de essentie waar al het leven vandaan komt.

Metaal: is de eerste van de niet alledaagse elementen. Het ligt meestal verborgen in de aarde, waar het ook vandaan komt. Dat metaal opgenomen is in de Chinese lijst is een aanwijzing voor de experimentele wetenschappelijke basis van de Chinese samenleving. De erkenning van metaal als element geeft een samenleving aan die meer heeft gedaan dan alleen maar rond te kijken in de wereld. Metaal is het element van transformatie.

Hout: is het andere niet alledaagse element wat normaliter niet in een lijst van elementen voorkomt. Volgens Chinese gedachten zorgt hout dat vuur kan branden én helpt hout de aarde om zichzelf te creëren. Hout symboliseert ook de flexibiliteit van de elementen, omdat hout (in de vorm van bomen) kan buigen in de wind, tijdens stormen, zonder te breken. 

Door deze 5 elementen te combineren en samen te voegen met de 3 kosmische elementen, Tao, Yin en Yang, brengen we alle krachten van de natuur bij elkaar om jou te helpen je plaats te vinden binnen het universum.

Hoe gebruiken we de Meditatie Stenen?

Het idee van de meditatiestenen is heel simpel. Ze bieden een moment van overdenking aan, door gebruik te maken van ’toeval’ en nodigen je uit om even rustig stil te staan bij datgene wat naar boven komt. Door alle pogingen om je lot zelf te bepalen, te manipuleren of te voorspellen los te laten en je over te geven aan het trekken van de stenen die je helpen om even alles te overdenken; laat de Tao dus zijn werk doen.

Er zijn 2 sets van 8 stenen. De sets moeten apart gehouden worden, dus vandaar dat er 8 zwarte en 8 grijze stenen zijn.

Voorbereiding

Voordat je begint doe je de 2 sets stenen in het zakje, wat verdeeld is in 2 vakken. Doe de grijze stenen aan de ene kant en de zwarte stenen aan de andere kant. De meditatiestenen zijn nu klaar voor gebruik. Volg de onderstaande stappen op om een reading of meditatie te krijgen.

1) Probeer even tot rust te komen in afwachting van dat wat komen gaat. Als er een vraag in je hoofd opkomt, mag dat, maar bednek je wel dat het hier niet om het krijgen van antwoorden gaat. het gaat hier om het zoeken naar inzicht en wijsheid, zodat je er over na kunt denken en zelf het antwoord op je vragen kunt vinden. Het is een vorm van meditatie.

2) Pak eerst een steen uit het ene vakje. Schrijf op welke het is. Trek dan een steen uit het andere vakje en noteer die ook. het is dus altijd de bedoeling dat je van elke kleur één steen hebt. Zorg er ook voor dat je de karkaters noteert in dezelfde volgorde als dat je ze gepakt hebt.

3) Zoek de juiste combinatie dan op bij de beschrijvingen van de stenen. De volgorde van pakken is dus bepalend!

De Meditaties

Er zijn 64 mogelijkheden. Elke meditatie heeft een spreuk, een gedicht en een meditatie. Bestudeer eerst de spreuk; dit zal je al een idee geven. Het gedicht zal je uitermate verbazen. Elke gedichtje komt uit het oudste bekende boek van Chinese Dichtkunst: the Shih Ching. Samengesteld tussen de 9e en 5e eeuw voor Chr. bevat het zelfs nog ouder materiaal, nl. van 1500 tot 1000 voor Chr. Deze orakels, deze gedichten en gebeden hebben de Chinezen al heel lang grote diensten bewezen en bevatten wijsheid en schoonheid. De meditatie die hij elke mogelijkheid staat biedt je de mogelijkheid om alles even stil te overdenken, inzichten te verkrijgen en zo een duidelijke boodschap te krijgen.

Je moet ook even stilstaan bij de combinatie van de karakters die je getrokken hebt. De onderlinge verhouding kan namelijk ook een aanwijzing zijn. 

Als je de dag begint met het trekken van 2 meditatiestenen, zal de Tao je helpen je weg te vinden bij de problemen van alledag en misschien nieuw licht werpen op de dingen die jou bezighouden, of je simpelweg een meditatie geven waar je die dat over na kunt denken.

Je zou zelfs de 2 stenen de hele dag bij je kunnen dragen. Dit zou zelfs een gunstig effect kunnen hebben omdat men ervan uit gaat dat door ze regelmatig even aan te raken, de wijsheid van de stenen je eigen wordt. Gekalmeerd door de meditatie kun je je een deel van een groter geheel voelen: the flow of the Tao through all life.

Naar de Tao Stenen

 

Bron: Tao Stenen – Chinese meditaties voor iedere dag – Zhao Xiaomin & M. Palmer
©Loes Raaphorst 10/2005