Verbondenheid – in het hier-en-nu wordt de grote samenhang voelbaar

Kernwoorden

  • Familiebanden
  • Kinderen
  • Wereldbewustzijn
  • Samenhang

Beschrijving

Op deze kaart staan een man en een vrouw in verbondenheid. Voor hen is de planeet aarde te zien, zoals je die vanuit de ruimte of vanuit je bewustzijn kunt waarnemen in zijn totaliteit. Ze is omgeven door een gouden licht. Deze man en vrouw zijn in liefde verbonden met elkaar en met hun kinderen. De kinderen zijn afgebeeld in drie waterlelies. Op de achtergrond is nog meer van onze wereld te zien. Daar liggen besneeuwde bergen, de zon wordt weerspiegeld in het water en er is harmonie. Een witte vredesduif vliegt met een takje in zijn snavel. Volgens het bijbelse verhaal kwam een duif naar de ark van Noach om het einde van de grote zondvloed aan te kondigen. De aardbol op de kaart is verbonden met deze vredesduif door de transparante vorm van een acht. Deze lemniscaat staat voor verbinding. 

Boodschap

Op deze kaart ligt de essentie in verbondenheid. Het gaat hierbij om de verbinding leggen tussen het leven van alledag in de familie, in het gezin en in de verhoudingen tussen mensen met de grotere samenhang in de wereld. Het wereldbewustzijn vraagt van iedereen inzet en verantwoordelijkheid, op het werk, in de ecologie, in de politiek en in de spirituele beleving. 

Familiebanden – De familie is van oudsher de basis van het menselijke bestaan. In de westerse moderne samenleving is de familieband minder belangrijk geworden. Men verhuist vaker en dit verzwakt de wederzijdse steun en warmte die familieleden elkaar vroeger gaven. Ook de grootouders zijn vaak verder weg. Toch weet iedereen dat kinderen die in een harmonieuze familiesfeer opgroeien evenwichtiger zijn. Wanneer je eigen familieband is verdwenen, zorg dan dat je bewust een nieuwe familiegroep vormt. Zoek vervangende grootouders voor je kinderen of richt bijvoorbeeld een eetgroep op voor alle leeftijden. Deel daarbij niet alleen de maaltijd, maar ook je gevoelens. 

Herwaardering – Misschien heb je de behoefte gevoeld om je tegen jouw familie af te zetten. Dit kan ook noodzaak geweest zijn. Je wilde niet dezelfde fouten maken als je ouders of andere familieleden. Mogelijk had je vernieuwing nodig. Het is nu de tijd voor herwaardering. Wat heeft jouw familie je vroeger gegeven? Heb je wel eens over de simpele basis nagedacht die jou werd gegeven, zoals voedsel, onderdak, medische verzorging en onderwijs? Hier hebben mensen voor gewerkt, misschien zelfs geploeterd, zodat jij dit mocht ontvangen. 

De vredesduif op deze kaart kan aangeven dat het tijd is om oude geschillen bij te leggen. Leg een bezoek af bij familieleden of schrijf eens een brief. Uit je waardering voor het goede dat je vanuit je familie in het verleden hebt ontvangen. Kijk hierbij niet naar de verschillen, maar naar de goede kanten. Zijn je familieleden overleden, schrijf dan toch een brief, ook al verstuur je die niet, om je gevoelens te uiten. Het is belangrijk om het negatieve en het positieve met je familie af te sluiten. Dan kan je met een schone lei beginnen. 

Kinderen en samenhang – Wanneer je zelf kinderen hebt gekregen, dan is zelfkritiek noodzakelijk. Je ziet jezelf in oude rolpatronen stappen. Samen met andere ouders een gespreksgroep oprichten, kan helpen. Blijf alert op jezelf. Houd een dag of weekboek bij om jezelf te spiegelen of volg eens een therapiesessie over je eigen jeugd. Het zal je helpen als opvoeder. 

In bijzondere gevallen kan deze kaart duiden op diepgaand zelfonderzoek, therapie of familieconstellatiewerk. Dit om jouw eigen gevoelens met betrekking tot je familie te herstellen. De kaart ‘De veren van de vuurvogel’ geeft hier ook raad bij. 

Ook voor kinderen in jouw omgeving kun je iets betekenen. De kleinste actie van jou kan een groot gevolg hebben in de ontwikkeling van een kind. Was er iemand in jouw kindertijd die een goede invloed op je had? Ga eens terug in je herinnering. Als je deze kaart getrokken hebt, geef dan meer aandacht aan je menselijke contacten, je hebt nu de keus. 

Wereldgebeuren – Voel jij je wel eens overspoeld door het nieuws van krant en tv? Geeft dit een machteloos gevoel of sluit je jouw gevoel af? Wat kun je hieraan doen?

Ten eerste: Neem niet meer dan vijftien minuten per dag kennis van het wereldgebeuren. Neem de tijd die je misschien overhoudt om iets verzorgends of iets positiefs voor jezelf of anderen te doen. Alles waardoor jouw omgeving verbetert, heeft een uitwerking op een groter geheel. Houd grote schoonmaak in je huis, in je gevoelens of ruim je bureau op. Organiseer bijvoorbeeld een schoonmaak van het park of start een buurttuin op een braakliggend stuk grond of word je politiek bewust.

Ten tweede: Mediteer of bid voor wereldvrede. Maak een focuspunt voor vrede in je huis en steek een kaars aan voor dat wat jou verdriet doet. Doe dit met een vredeswens en zie verandering voor je. Schaf een globe aan met een lichtje erin en houd je handen hier koesterend omheen of stuur in gedachten een kring van gouden licht naar de hele aardbol. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning 

Het echtpaar – De man en vrouw staan op deze kaart afgebeeld als begeleiders van hun eigen wereld en van het grotere geheel om hen heen. De vrouw heeft haar armen zegenend uitgespreid naar de kinderen die in de waterlelies drijven. De man staat achter haar als een steun in de rug. Soms moeten wij man en vrouw in onszelf samenvoegen. Deze twee aspecten van ieder mens zijn even belangrijk. Harmonie ontstaat wanneer deze kanten in onszelf beide ruimte krijgen. Van daaruit kunnen wij harmonie in onze omgeving uitstralen. 

De wereldbol – Op deze kaart wordt de wereldbol gedragen door een witte lotus die vrede symboliseert. Er straalt een gouden licht omheen dat harmonie en genezing vertegenwoordigt. 

De vredesduif – Op deze kaart draagt de duif een groen takje. Dit is van oudsher een symbool voor vernieuwing. Ook de Bijbel gebruikt dit symbool in het Oude Testament bij het verhaal van Noach en de ark. De duif op de kaart staat symbool voor het contact tussen mannen en vrouwen, tussen ouders en kinderen en tussen de volkeren op aarde. Zij kan ook staan voor de vrede die wij in onszelf zoeken.