Veren van de Vuurvogel – uit de schaduw van het verleden vliegt de adelaar

Kernwoorden

  • Blokkades
  • Seksualiteit
  • Herinneringen
  • Transformatie

Beschrijving

Het vuur op deze kaart laait hoog op uit de chaos van blokkades en onprettige herinneringen. De hele afbeelding is in een opwaartse beweging gericht op bevrijding. Rechts staan drie donkere punten, symbolen van schorpioensteken, van oude pijn die verborgen lag, zoals een schorpioen die onder een steen weggekropen is en onverwachts kan toeslaan. Aan de onderkant zijn twee rechthoekige donkere blokken te zien, die staan voor blokkades. Ze worden gekruist door een rode staaf met een gouden punt, symbool voor het ondeugdelijk overschrijden van grenzen en de pijn die daar het gevolg van is. De gouden punt is de later bereikte transformatie en die brengt deze ervaring in het licht. 

De psycholoog Jung zei altijd: ‘de schaduw, dat zogenaamde onderdrukte en onbekende deel in de menselijke psyche, bestaat voor negentig procent uit goud’. Op het grote donkere blok zijn twee rood, geel en zwarte veren gebruikt, symbool voor de veren van de vuurvogel en daarmee symbool voor transformatie. Links zijn de donkere dijen van een vrouwenfiguur zichtbaar met een subtiel aangegeven vagina. Daaruit bevrijdt zich een witte vogel na een symbolische strijd. De witte vogel stijgt op en wordt een adelaar, vrij van pijn en zorgen. Deze adelaar vliegt in vrijheid rond de blauwe aarde. De vurige vlammen die uit de chaos ontstonden worden een bron van creativiteit en kracht. Ze gaan bovenaan over in een zachtere bloemknop van oranje met goud. De oude pijn is overstegen en met veel kracht is hier iets heel moois uit voortgekomen. 

Boodschap

Dit is een kaart waarmee grote negatieve kracht omgezet kan worden in grote positieve kracht. Daarbij kan professionele hulp zeer bruikbaar zijn. 

Herinneringen – Als je deze kaart getrokken hebt, dan kan het gebeuren dat de onderste steen boven komt. Onder die oude stenen zit symbolisch de kracht van de schorpioen verborgen. Met andere woorden, pijnlijke zaken uit het verleden kunnen niet langer verborgen blijven omdat ze toch energie blijven vragen. Ze kunnen je gedachten vergiftigen. Het is nu de tijd om geestelijke raad te zoeken. Een goede therapeut, een gesprek met een ervaren persoon of raadgever of een cursus kan je helpen om oud zeer te transformeren. 

Seksualiteit en blokkades – Kan het zijn dat die oude pijn met seksualiteit of nare herinneringen te maken heeft? Neem je dan voor eens en altijd voor om dit geestelijk op te ruimen. Misschien ben je genegen anderen te helpen met hun problemen. Stop daarmee en zorg nu voor jezelf. Spendeer extra aandacht, geld en energie aan je eigen schoonmaakproces. Kijk bij de oefeningen hoe je daarmee kunt beginnen. Het zal je heel veel nieuwe energie geven wanneer je oude blokkades leert opruimen. Geef jezelf hier wel de tijd voor. Wees geduldig wanneer het niet direct lukt. Ernstige zaken hebben een serieuze en grondige aanpak nodig. Jouw seksualiteit kan een bron worden waaruit creativiteit, dans en de kracht om jezelf neer te zetten, kan gaan stromen. 

Transformatie – Blijf je afleiding zoeken in hevige uitingen zoals bij wijze van spreken in seks, drugs en rock ’n roll of in een chaotische levensstijl, dan kan jouw vuurkracht te hard branden en je leven vernietigen. Zoek hulp en inzichten en weet dat dit er absoluut voor je is, als jij het wilt en jij je ervoor openstelt. Pak je dit grondig aan, dan zul je zeker beloond worden met bevrijding en nieuwe energie. Zelfs een uitzichtloze situatie of relatie kan hierdoor volledig veranderen. Als jij namelijk wezenlijk verandert, dan blijft je situatie nooit hetzelfde. Door een crisissituatie kan je ego getransformeerd worden en naar grotere vrijheid groeien. Je zult in jezelf nieuwe kracht vinden, waarvan je nu nog niet weet dat je het hebt. In het sprookje wist de vuurvogel ook niet wat hem gebeurde, toen hij uit de as van het vuur opnieuw geboren werd. Zijn eischaal brak enkel en alleen open door de kracht van het transformatieve vuur. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De kracht van de Schorpioen – De drie donkere punten symboliseren de kracht van het sterrenbeeld de Schorpioen. Ook al ben je zelf niet geboren onder het sterrenbeeld van de Schorpioen, dan kan deze kracht op dit moment toch van invloed zijn in je leven. 

Vuurvogelveren – De vuurvogel is een universeel symbool van dood en hergeboorte door het vuur. De vuurvogel blijft in het Chinese verhaal voor drie dagen dood (die zijn de drie dagen dat de maan volledig donker is). Hij verrijst uit zijn eigen as op de derde dag. Ook is de vuurvogel een universeel symbool voor de zon. In China is de vuurvogel tegelijkertijd vrouwelijk en mannelijk; yin en yang. Daar is de vuurvogel samengesteld uit verschillende elementen die de gehele kosmos vertegenwoordigen. Hij heeft de rug van een zwaluw, als een maansikkel, het hoofd van een haan in zijn hoedanigheid als zonnesymbool, zijn vleugels zijn de wind, zijn staart bestaat uit bomen en bloemen en zijn voeten zijn de aarde. 

De grote witte vogel – op deze kaart staat voor lijdzaamheid, onderdrukking of een slachtofferrol. Dat laat hij of zij nu achter zich. Dit lijdzame bevrijdt zich en transformeert naar een witte adelaar. Dit is het transformatiebeeld in de lucht. Het sterrenbeeld Schorpioen staat symbool voor bevrijding uit chaos en pijn, de adelaar is de getransformeerde schorpioen. 

De turkooisblauwe kleur – onderaan deze kaart geeft de kracht van het hart weer, die pijn overstijgt en de blokkades helpt opruimen.

De achtergrond van groene takken – zijn palmtakken. Zij verwijzen naar het verhaal van Noach en de ark. God sloot daarin vrede met Noach door de duif te sturen die een palmtak kwam brengen. Dit was het eerste teken van leven na de zondvloed. Het bijbelverhaal spreekt van de zonde van de mens. In dit geval is het je enige zonde dat je zelf zolang met oude pijn blijft lopen. Je bent onschuldig aan alle pijn die je tijdens het opgroeien hebt opgelopen. Jij was aan het opgroeien en iets heeft jouw groei belemmerd. Daar komt het op neer. 

De gele en witte zonneslingers – op de achtergrond kondigen een belofte aan van een leven met licht en lucht en geestelijk inzicht in je eigen verleden en proces, je individuatieproces zoals Carl Jung dat noemt.

De grote vuurvlammen – op deze afbeelding symboliseren de hevige, explosieve kracht van onderdrukte gevoelens van seksualiteit, woede of pijn. Deze kracht kan vernietigend zijn en nieuwe pijn veroorzaken. Dit soort onverwerkte pijn geven ouders door aan hun kinderen of partners aan hun relatie. Dit hoeft niet langer gedragen te worden. Omgezet in therapievormen of kunstuitingen, zoals in muziek of in schilderkunst, kan die een geweldige creatieve impuls worden. Vincent van Gogh, die geen gemakkelijk leven had, is hier een voorbeeld van.