Vervain – IJzerhard – Verbena officinalis 

Voor hen die zich fanatiek voor een “goede zaak” inzetten en hierbij in hun geestdrift de anderen proberen mee te sleuren of hun het al te idealistische idee willen opdringen. In hun enthousiasme overdrijven zij hun inspanningen, overschatten zichzelf en plegen roofbouw op hun krachten.

Negatief: overijverig fanatisme

  • Voor de opdringerige fanaticus, die altijd de drang heeft tot spreken, bekeren, verbeteren en hiervoor alle mogelijke argumenten aanwendt
  • Voor te impulsieve en uitbundig idealistische mensen 
  • Voor personen die heel kwaad kunnen zijn om 
    onrechtvaardigheden 

Positief: goede inschatting, zelfbeheersing

  • Voor mensen die snel enthousiast zijn voor een bepaalde idee en zich dan zo inzetten dat het leidt tot uitputting of een zenuwinzinking 
  • Voor overactieve kinderen, die `s avonds niet naar bed te krijgen zijn 
  • Voor zij die een enorme spanning op de spieren hebben bijv. krampachtige mimiek, omklemmen van potlood in de handen

Bron: Anthémis