Vine – Wijnrank – Centaurium umbellatum 

Voor dominante personen met bazige en tirannieke neigingen die anderen van hun superioriteit en bekwaamheid willen overtuigen. Ze zijn zelfzeker, ambitieus en begerig naar macht en zullen vaak meedogenloos de ander hun wil opdringen of absolute gehoorzaamheid eisen. Het zijn mensen die snel tot handelen komen.

Negatief: autoritaire heerszucht

  • Voor de huistiran die regeert met ijzeren vuist 
  • Voor de ambitieuze zakenman die “over lijken” gaat 
  • Voor de autoritaire vader met “ijzeren” tucht die zijn zoon nodig eens moet “aanpakken” 
  • Voor zij die zelf problemen hebben met gehoorzamen en bevelen 
  • Voor zij die hun meerderen vleien en trappen naar hun minderen 

Positief: begripvolle leiding

  • Voor zieken die de arts vertellen wat hij moet doen en de verpleging van het kastje naar de muur sturen 
  • Voor harde personen zonder medelijden 
  • Voor kinderen die hun speelkameraadjes aftuigen 
  • Voor snelle denkers die bekwaam optreden in geval van nood 
  • Voor kwalen met uiterste gespannenheid bijv. hoge bloeddruk, stijfheid 

Bron: Anthémis