VishuddhaKeelchakra

Dit chakra bevindt zich in de keelstreek, beginnend vanaf het kuiltje vlak boven het borstbeen. De keel is het deel van ons lichaam van waaruit we kunnen communiceren met geluid. Maar naast de luchtpijp biedt zij ook de ruimte voor de slokdarm, die het voedsel toegang verschaft naar de maag. We kunnen deze organen visualiseren als ‘poorten’ waardoor we kunnen ademen, eten en drinken. De meest essentiële voorwaarden om ons lichaam te kunnen laten functioneren.

Ons geestelijk welzijn heeft echter ook behoefte aan voeding n de vorm van contact en expressie. Een aantal van de mogelijkheden die de keel ons geeft, is het vermogen om te spreken, te zingen, te schreeuwen en te fluisteren. Een breed scala van geluidsexpressies waarmee we onze gemoedstoestanden vorm kunnen geven. Allemaal manieren van contact maken met anderen of met onszelf. 

De behoefte om verbaal te communiceren zit in ons allemaal. De wijze waarop verschilt sterk en is direct verweven met ieders karakter. Vishuddha, ‘reiniging’, is het energiecentrum dat ons kan wijzen op verstoringen. Denk maar aan hoe het voelt als psychische zaken zich kenbaar maken in onze keel. De uitdrukking ‘geen woord meer kunnen uitbrengen’ kan letterlijk plaatsvinden omdat er iets gebeurt of gaande is dat ons geestelijk beklemt. Kleine of grote psychische drempels verhinderen op zo’n manier de mogelijkheid om ons te kunnen uiten – ‘het was alsof m’n keel werd dichtgeknepen’. 

Onzichtbare ervaringen hebben kennelijk invloed op voor ons ogenschijnlijk rationele lichamelijke handelingen: keelpijn, schorheid, een droge keel krijgen. Wie kent niet het fenomeen dat iemand voor een bepaalde tijd zijn stem kwijt is, zonder duidelijke lichamelijke oorzaak? Angst, schuchterheid, drempelvrees, intimidatie en een gebrek aan zelfvertrouwen zijn maar een paar van de mogelijke oorzaken. Goede communicatie kan vele drempels slechten – wel praten is altijd beter dan wegslikken.

Het is bekend dat men zich kan ontladen en een zekere vrede bij zichzelf en de ander creëert door het toch maar gezegd te hebben, hoe moeilijk het ook  was. Vishuddha reinigt en dat gaat gepaard met signalen. Niet altijd kan alles gezegd worden. Wat wel of niet kan is een grens waarvan wij intuïtief weten waar hij ligt, maar een te enge begrenzing van wat wel kan zal vaak verontreinigend werken naar onszelf. Voel hoe Vishuddha je hierin begeleidt.