Vleermuis – Wedergeboorte

Heilige Vleermuis… vloog naar mij,
vanuit het duister van de grot.
Bespiegelingen uit de baarmoeder,
antwoorden gaf hij.
Geboorte, dood, wedergeboorte,
cycli van het geheel…
Eeuwig durend,
net voorbij,
de reis van de ziel.

De legende van Vleermuis is doortrokken van het mysterie van Midden-Amerikaanse stamrituelen. In Midden-Amerika is Vleermuis het symbool van wedergeboorte, een begrip dat verwant is met het oude boeddhistische geloof in reïncarnatie.De kracht van Vleermuis is eeuwenlang zeer in trek geweest bij de Azteken, Toteken, Toluca’s en Maya’s. 

Vleermuis omvat het idee van sjamanistische dood. De rituele dood van de heler is doortrokken van geheimen en zeer ingewikkelde inwijdingsriten. De dood van de sjamaan is de symbolische dood van zijn of haar oude manier van leven en van zijn of haar persoonlijke identiteit. De inwijding waardoor iemand het recht verkrijgt te helen en sjamaan genoemd te worden, wordt noodzakelijkerwijs voorafgegaan door rituele dood. De meeste van deze rituele zijn onmenselijk hard voor lichaam, ziel en geest. Het is tegenwoordig zeer moeilijk om iemand te vinden die de mishandelingen kan verdragen en erdoorheen komt zonder zijn of haar evenwicht kwijt te raken.

Het idee achter de oude inwijdingen was, dat alle vroeger noties van ‘zelf’ die de sjamaan in wording erop nahield, moesten worden afgebroken. Hij of zijn moest zich onderwerpen aan wrede proeven om lichamelijke kracht en paranormale gaven te testen. Bovendien werd er zware emotionele druk uitgeoefend. Het was heel gewoon dat de aspirant-ingewijde werd beschimpt en dat er op hem of haar werd gespogen. Daardoor leerde hij of zij beproevingen met nederigheid en geestkracht te doorstaan. De laatste stap in het inwijdingsritueel bestond eruit, dat de sjamaan in wording voor een nacht in de aarde werd begraven opdat hij of zij de volgende ochtend zonder ego werd herboren. 

Dit ritueel lijkt veel op dat van ‘de nacht van vrees’ bij de oorspronkelijke bewoners van Schildpadeiland. Deze ‘nacht van vrees’ houdt in dat de sjamaan in wording naar een bepaalde plek wordt gestuurd om daar zijn of haar eigen graf te graven. Hij of zij moet daar dan de nacht helemaal alleen doorbrengen in de baarmoeder van Moeder Aarde, waarbij de bovenkant van het graf is afgedekt met een laken. Door de duisternis en de geluiden van rondsluipende dieren wordt hij of zij snel geconfronteerd met zijn of haar angsten.

Zoals de duisternis van het graf haar functie heeft in dit ritueel, zo heeft ook het hol van Vleermuis zijn functie. Ondersteboven hangen staat symbool voor de omzetting van je vroegere zelf in een wedergeboren wezen. Het is tevens de positie die baby’s innemen wanneer zij via de baarmoeder van de vrouw ter wereld komen. 

Als Vleermuis vandaag in je kaarten is verschenen, is het tijd voor de rituele dood van een manier van leven die niet langer bij je nieuwe patroon van groei past. Misschien moet je oude gewoonten afzweren, of de positie innemen die je voorbereidt op wedergeboorte of, in sommige gevallen, inwijding. Hoe dat ook, Vleermuis is een teken van wedergeboorte van een gedeelte van jezelf, of van de dood van oude patronen. Als je je verzet tegen je toekomst, kan het gaan om een lange, uitgesponnen, pijnlijke dood. Het universum vraagt altijd van je dat je groeit en je toekomstige zelf wordt. Om dit te kunnen doen, moet je de dood van een sjamaan sterven.