Vos – Camouflage

Vos…
Waar ben je?
Onder het gewas?
Werd je een met het woud,
opdat ik genas?

Zit je te kijken, 
onzichtbaar voor mij?
Moet ik een boom worden
net als jij?

Listige Vos heeft vele bondgenoten in het bos. Een daarvan is het gebladerte, dat bescherming en veel kracht biedt. Het lijkt wel of Vos in rook opgaat te midden van het weelderige kreupelhout. Deze flora is de bondgenoot van Vos. De gave om in de omgeving op te gaan en onopgemerkt te blijven komt goed van pas wanneer je anderen wilt observeren.

Een andere natuurlijke gave van Vos wordt gevormd door zijn vermogen zich aan de winter aan te passen door van kleur te veranderen, net zoals de kameleon. Wanneer er geen bladeren meer rondslingeren, stelt zijn volle, witte winterjas Vos in staat in de sneeuw op te gaan. De kracht van Vos heeft te maken met aanpassingsvermogen, vernuft, observatie, integratie en met snelheid van geest en handeling. Verder is Vos een snelle beslisser en staat hij met vier poten stevig op de grond.

Doordat Vos min of meer onzichtbaar is, is hij de aangewezen kracht om de familie te beschermen. Als er gevaar dreigt, handelt Vos zonder dralen. Van Nanih Waiya, de naam voor Grote Geest in de taal van de Choctaws, heeft Vos de opdracht gekregen zijn familie veilig bij elkaar te houden. Hij krijgt dit voor elkaar doordat hij onopgemerkt kan observeren, waardoor anderen niet merken dat zij geobserveerd worden. Vos is altijd bezorgd over de veiligheid van familieleden; hij is een uitstekende talisman voor hen die ver van huis op reis zijn. 

Als Vos ervoor gekozen heeft zijn kracht met jou te delen, is dit een teken dat je als de wind zult worden, onzichtbaar maar in staat in en door elke plaats of situatie te bewegen. Je zou er verstandig aan doen op dit moment meer te letten op wat anderen doen dat op wat ze zeggen. Gebruik je vernuftige aard op een positieve manier; vertel niet wie, wat en waarom je observeert. Als je de kunst van het camoufleren wilt leren, zul je je vermogens op proef moeten stellen.

Het zou een goede oefening  voor je zijn om te besluiten onzichtbaar te zijn. Je zou kunnen proberen om je lichaam te visualiseren als een deel van je omgeving, met de kleuren van de plaats waarin je je bevindt. Kijk naar jezelf met je geestesoog, en zie dat je je heimelijk en gracieus beweegt zonder dat anderen acht op je slaan. Als je dit goed doet, werkt het echt! Je kunt onopgemerkt een feest verlaten of zo onopvallend als een meubelstuk worden. Hierdoor kun je rustig kijken naar het toneelstuk dat je studieobjecten opvoeren.

Wat je óók leert als Vos je leraar is, is dat je vertrouwen kunt hebben in je vermogen om een volgende handeling te voorspellen. Als je je een poosje met observeren hebt beziggehouden, zul je merken dat vele situaties voorspelbaar zijn. Dit stelt je in staat snel stappen te ondernemen. De kracht van Vos onderwijst via haar begrip van camouflage de kunt van Eenheid. Dit is van toepassing op alle niveaus, van rotsen tot God. Als je de kracht van Vos hebt, wordt van je gevraagd toepassingsmogelijkheden te zoeken voor Eenheid. Als een cowboy tijdens een rodeo kan Vos de woedende stier beletten een vriend of familielid onder de voet te lopen. Vos kan de onnozelste tactiek aanwenden als briljante camouglage-zet. Niemand die erg heeft n de listige kracht achter zulke vindingrijke manoeuvres.