Water Violet – Waterviolier – Hottonia palustris 

Voor personen die door hun trotse persoonlijkheid een hoogmoedige en afstandelijke indruk nalaten. Ze zijn innerlijk gereserveerd en creëren zo een superioriteitsgevoel dat isolement schept. Ze stralen zekerheid en rust uit, gedragen zich nooit opdringerig of luidruchtig, doch kunnen zich verwaand, neerbuigend of uit de hoogte gedragen.

Negatief: afstandelijke superioriteit

  • Voor heel bekwame maar uitgesproken individueel ingestelde personen 
  • Voor heel sterk ontwikkelde persoonlijkheden, die zich vaak geïsoleerd voelen 
  • Voor personen die zich boven anderen verheven voelen en zich minachtend en uit de hoogte gedragen 

Positief: nederige toegankelijkheid

  • Voor hen die anderen niet lastig vallen met hun problemen, maar anderen ook niet toelaten zich met hun persoonlijke zaken te bemoeien 
  • Voor hen die door hun afstandelijkheid nooit emotionele woorden zullen uiten of zullen huilen, waar men dus moeilijk contact mee krijgt 

Bron: Anthémis