Waterjuffer – Illusie

Waterjuffer…
Breekt alle illusies,
brengt visioenen van kracht.
Geen bewijs nodig, 
het ligt in haar macht!

Weet het, geloof het, 
het is Grote Geest,

die je te eten
en zegeningen geeft.

De kracht van Waterjuffer heeft te maken met de Droomtijd en de denkbeeldige façade die wij als stoffelijke werkelijkheid aanvaarden. Het kleurenspel van de vleugels van Waterjuffer brengt ons kleuren in herinnering die we niet uit onze ervaring van alledag kennen. De verandering van kleur, energie, vorm en beweging van Waterjuffer explodeert in de geest van de waarnemer en brengt vage herinneringen boven aan een tijd of plaats waarin magie heerste.

Volgens sommige legende was Waterjuffer vroeger Draak. Deze Draak had schubben die leken op de vleugels van Waterjuffer. Draak was vervuld van wijsheid. Hij vloog door de nacht om licht te brengen met zijn vurige adem. De adem van Draak bracht de kunst van magie voort en de illusie van veranderende vorm. Op een gegeven moment raakte Draak gevangen in zijn eigen schijn. Via een list kreeg Prairiehond Draak zover dat deze van vorm veranderde. De vorm van zijn nieuwe lichaam was die van Waterjuffer. Doordat hij inging op de uitdaging zijn kracht en magie te bewijzen, verloor hij zijn kracht. 

Waterjuffer is het wezen van de winden der verandering van de boodschappen van wijsheid en verlichting en van de mededelingen uit de wereld der elementen. Deze wereld bestaat uit de minuscule geesten van planten en uit de elementen lucht, aarde, vuur en water. Deze wereld der elementen is in wezen vol natuurgeesten. 

Als Waterjuffer vandaag in je kaarten is gevlogen, ben je misschien wel vergeten je planten water te geven. Op een ander niveau zou het kunnen betekenen dat je het voedsel dat je eet dankbaar moet zijn voor de kracht die het je lichaam schenkt. Op psychologisch niveau zou het kunnen zijn dat het tijd is de illusies die je hebt gekoesterd op te geven. Ze beperken je handelingen of ideeën.

De kracht van Waterjuffer vraagt altijd van je om de gewoonten op te sporen die verandering behoeven. Ben je te zwaar geworden, of zie je eruit als een vogelverschrikker? Heb je voldoende gestreefd naar de veranderingen die je in je leven wilde aanbrengen? Als je behoeft hebt aan verandering, doe dat een beroep op Waterjuffer. Deze kracht zal je door de mist van illusie leiden naar de weg van transformatie.

Kijk eens hoe je de kunst van illusie kunt toepassen op je huidige vraag of situatie. Vergeet niet dat dingen nooit helemaal zo zijn zoals ze eruitzien.