Wei Wu Wei – essentieel bij het beoefenen van Reiki

 

Het Wei Wu Wei principe: 

Wei wu wei = Doen door niet doen  (Wei = doen, wu-wei = niet doen)

Wu wei is één van de belangrijkste principes uit het Taoïsme, en via het Boeddhisme is het ook in de traditionele Japanse Reiki beoefening terechtgekomen. Letterlijk betekent het woord Tao ‘weg’. Het heeft dus dezelfde betekenis als het Japanse dô, zoals we dat kennen van Usui Dô.

Volgens het Taoïsme is alles in een perfecte harmonie. Geen statische harmonie, maar één die voortdurend verandert, een voortdurend wisselend evenwicht. Geen stilstand, maar dynamiek. Alles heeft zijn tegendeel. Niets kan bestaan zonder dat tegendeel, en voor alles is er de juiste tijd.

Je zou kunnen zeggen dat, als je leeft met deze waarheden, je met Tao leeft, dat je op de juiste weg bent, de juiste manier van leven hebt. Dat je leeft in overeenstemming met de regulerende kracht die het leven, het heelal, in stand houdt. Die kracht heet ook Tao. Tao is dus de weg, de waarheid, het leven. In zijn meest fundamentele vorm is het Taoïsme een manier van leven en werken die accepteert wat er gebeurt, het waardeert en ervan leert.

Een van de belangrijkste principes binnen het Taoïsme is het ‘wu wei’, wat letterlijk ‘niet doen’ betekent. Dat ‘niet doen’ is niet hetzelfde als ‘niets doen’, het betekent geen traagheid, luiheid, laissez-faire of onverschilligheid. ‘Doen’ heeft meer de betekenis ‘overmatig doen’, ‘ingrijpen’ of ‘forceren’. ‘Wu wei’ of ‘niet doen’ betekent dus niets overmatigs doen, niets forceren of niet ingrijpen in de 
natuurlijke loop der dingen.

De gasshô meisô hô oefening is een oefening in het zijn, niet in het doen, en daarmee is het dus een oefening in wu wei. Hetzelfde geldt voor het geven van een Reiki behandeling. Je doet het minimale (handen neerleggen en ze laten leiden door de Reiki energie), en dat is wei. Verder doe je niet, dus wu-wei. Je wilt niets, je verwacht niets, je laat alle neiging tot controle los. Je bent, en dat is genoeg. De Reiki energie doet de rest. Een Reiki behandeling is dus in essentie wei wu wei.

De Reiki principes sluiten hier naadloos op aan. Je laat alle neiging tot controle varen, daarom is er geen reden je boos of zorgen te maken. Je doet wat je kunt doen, en dat doe je met dankbaarheid omdat je daarmee bijdraagt aan het grote geheel, aan Tao.

©Loes Raaphorst 11/2010