Wezel – Heimelijkheid

Wezel…
   Wezel…
      Wezel…

Wie is in het kippenhok?
Als ik het aan jou vroeg,
zou je zeggen: ‘Het is de bok!!!’

Wezel beschikt over een ongelooflijke hoeveelheid energie en vernuft. Niettemin is het geen gemakkelijke krachttotem. Niet voor niets wordt hermelijn, de vacht van wezels, door vorstelijke personen gedragen. Wezeloren horen wat er werkelijk wordt gezegd. Dit vermogen komt niet vaak voor. Wezelogen kennen de vele vertakkingen van een gebeurtenis, doordat zij onder de oppervlakte schouwen. Ook dit is een zeldzame gave.

De opperhoofden zonder Wezel naar het kamp van de vijand om erachter te komen waaruit de kracht van de vijand bestond. ‘Wat zijn de krachten van de vijand?’ vroegen de opperhoofden aan Wezel bij zijn terugkomst.

Wezel gaf altijd een nauwkeurig verslag van het aantal vijanden, hun krachten en hun zwakheden. Wezel wat het ook, die met tranen in de ogen het Oorspronkelijke Volk vertelde van de komst van de blanke bootmensen. ‘Deze broeders hebben vreemde nieuwe krachten’, zei Wezel. ‘Ze zullen ons in de war brengen. Ze hebben donder van Hemelvader gestolen en in hun wapens gestopt. Ze hebben geen respect voor onze broeders en zusters de dieren. Ze laten hun donder tegen de dieren spreken en maken hen dood. Ze zullen de donder ook tegen ons laten spreken. Ze zijn met ontelbaar velen. Deze blanke broeders zullen ons van alles beroven, behalve van onze zielen. De grote donkere schaduw van de roofzuchtige vogel van de dood is over het Volk gevallen.’

De vacht van Wezel verandert tijdens de seizoenen van kleur. Stille Wezel heeft je vele lessen te leren. Wezel zou Grote Geest in verwarring kunnen brengen, zijn zakken kunnen rollen en Grote Geest daarna kunnen achterlaten om naar zijn goddelijke navel te staren. Als die je persoonlijke kracht is, beschik je over een scherp observatievermogen. Wat je uitstraalt is: ‘Laat me met rust, dan laat ik jou ook met rust.’ Zo nu en dan zou je zelfs een beetje schuldig kunnen kijken, vanwege de kennis die je hebt opgedaan door het leven te observeren. Je zou een eenling kunnen zijn, die zich voor anderen verbergt, of wellicht zelfs een kluizenaar. Als je in het bedrijfsleven werkt, ben je voor anderen een machtige bondgenoot, omdat je ziet wat de concurrentie doet. Mensen kunnen zich enorm vergissen wanneer ze je taxeren, aangezien je krachten niet onmiddellijk te zien zijn. Maar de eerste de beste keer dat ze proberen slimmer te zijn dan jij, zullen ze ervaren dat jij intelligenter bent dan zij.

Kijk naar de kracht van Wezel om achter de ‘verborgen redenen’ van iets te komen. Sommige mensen zijn afkerig van Wezels kracht, talent en vaardigheden, maar er bestaan geen slechte krachten. We bezitten allemaal kracht, anders zouden we hier niet zijn om Moeder Aarde te helen. Als je over de kracht van Wezel beschikt, zou je je geheime gaven misschien ten goede van iedereen kunnen aanwenden. Merk op wie of wat aandacht nodig heeft, of een oplossing, en bied dan op[ je eigen stille of bescheiden wijze hulp aan.